Ve Slovinsku o lesích a biopalivech

Ve slovinském Brdu se v pátek na neformálním zasedání Rady Evropské unie pro životní prostředí sejdou ministři životního prostředí zemí Evropské unie za účasti českého vicepremiéra Martina Bursíka. Klíčovými body jednání budou opatření k adaptaci na změnu klimatu, související s využíváním lesní biomasy, a dopad těchto opatření na biodiverzitu. Informoval o tom mluvčí ministerstva životního prostředí Jakub Kašpar.

Téma neformálního zasedání bylo zvoleno v souvislosti se dvěma prioritami slovinského předsednictví Rady EU, kterými jsou změna klimatu a biodiverzita. Ministři chtějí zdůraznit potřebu větších synergií mezi opatřeními souvisejícími se změnou klimatu a zachováním přírodní rozmanitosti. S tím souvisí nutnost vytvořit kritéria pro udržitelné využívání lesní biomasy.
„Lesy, které mají nezastupitelnou úlohu při snižování emisí skleníkových plynů, ohrožuje odlesňování, nevhodná druhová skladba, ale také změna klimatu, konkrétně zvyšující se frekvence bouří, požárů, intenzivnějších období sucha a podobné klimatické jevy,“ uvedl ministr Bursík. Žádná účinná politika změny klimatu a adaptace na ni nemohou efektivně fungovat bez propojení s opatřeními na ochranu lesů a všech jejich funkcí.
Ve Slovinsku, které je známo velmi kvalitní péči o své lesy v celoevropském kontextu, se bude hovořit o bioenergetickém potenciálu lesů a vhodném využití lesní biomasy v druhé generaci biopaliv. Cíl Evropské unie zvýšit podíl zelené energie na 20 % a podíl biopaliv v dopravě na 10 % do roku 2020. To může znamenat potenciálně i vyšší tlak na intenzivní využití lesní biomasy, nejen v rozvojových zemích.
„Je potřeba detailně pokračovat v diskusi o druhé generaci biopaliv, konkrétně nesmíme zapomínat na možné negativní důsledky pro přírodní rozmanitost druhů v případě využití lesní biomasy pro produkci biopaliv. Nicméně v biopalivech druhé generace je budoucnost rozvoje biopaliv jako celku. Bez nich desetiprocentního podílu biopaliv na palivovém mixu dosáhnout nemůžeme, chceme-li zároveň zabránit negativním dopadům na přírodu,“ dodal ministr Bursík.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *