Ve smrkových a borových porostech se množí kůrovci

Ve smrkových a borových porostech byl v letošním roce zaznamenán zvýšený stav podkorního hmyzu, především kůrovců. Tento stav je důsledkem mimořádného tepla a sucha zaznamenaného v loňském roce. Z tohoto důvodu provádí v současné době ministerstvo zemědělství, ústřední orgán státní správy lesů, v rámci dozoru nad dodržováním povinností vlastníků lesů stanovených zákonem o lesích tzv. rekognoskační lety.

„Tyto lety jsou nejen nástrojem státní správy lesů při provádění dozoru, ale především službou pro majitele lesů. V kraji Vysočina byl tento let uskutečněn 27. května za účasti vlastníků lesů, pracovníků lesní ochranné služby, zástupců orgánů státní správy lesů a vrchního státního dozoru. Výsledek akce potvrdil, že Vysočina patří ke krajům, kde se problém s kůrovcem daří zvládat, i když největší zásluhu na tlumení vývoje a šíření kůrovců má počasí, které je v letošním roce prozatím naopak mimořádně studené a vlhké,“ vysvětlil Petr Bureš z krajského odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství.
Podle jeho dalších jsou ohroženi především drobní vlastníci lesů a to z důvodu své nedisciplinovanosti při likvidaci kůrovcem napadených porostů. Nejvíce je zasažena jihovýchodní část kraje – Náměšťsko a Třebíčsko. „Vlastníci lesů měli věnovat svému lesnímu majetku zvýšenou pozornost, častěji provádět prohlídku lesa a způsob zpracování stromů usychajících a napadených kůrovcem konzultovat s odborným lesních hospodářem. Intenzivně s ním spolupracovat, dbát jeho pokynů a také konzultovat umisťování lapáků a lapačů. To je v tuto chvíli, kdy probíhá rojení kůrovců, jedna ze stěžejních činností,“zdůraznil Bureš.
Kontakt na příslušného odborného lesního hospodáře lze získat na odboru životního prostředí (státní správě lesů) místně příslušných obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.
Více informací P. Bureš, 564 602 204, bures.p@kr-vysocina.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *