12.08.2011 | 11:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Velká nabídka, a nejen ve volbě výbavy

Současnosti dominují traktory standardního provedení. Jsou vybavovány předním tříbodovým závěsem, předním vývodovým hřídelem, odpruženou přední nápravou, elektronickým řízením hnacího ústrojí (umožňujícím různé pojezdové rychlosti), pohodlnými, klimatizovanými kabinami, naváděcími systémy a souvraťovými managery. Postupným zaváděním automatických naváděcích systémů a souvraťové automatiky se vývoj přibližuje k traktorům bez řidiče.

Traktor je druh motorového vozidla určeného pro práci v zemědělství, lesnictví, komunálních službách a v dopravě.
Stroj, který má pouze mechanické komponenty se v současné době, až na výjimky nevyrábí. Traktory nabízejí značnou variabilitu ve volbě výbavy jako takové a rovněž značnou variabilitu v řešení vozidlové části.
Jednokolové a dvoukolové malé traktory patří mezi malou mechanizaci. Tříkolové traktory s nízkotlakými pneumatikami jsou určeny především pro práce na méněúnosných podložkách. Čtyřkolové traktory jsou nejrozšířenější skupinou traktorů s mnoha modifikacemi.
Vícekolové a polopásové provedení traktorů není běžné. Pásové traktory jsou nejčastěji v provedení se dvěma pásy, je ovšem možné i vybavení se čtyřmi pásy.
Pro traktory v dopravě jsou vhodné odpružené přední nápravy a kabiny.
Pro práci v lese jsou traktory vybaveny rampovači, navijáky popř. hydraulickou rukou. Komunální traktory mají kompaktní konstrukci, vynikající manévrovatelnost a velkou svahovou dostupnost.

Motory traktorů
Vznětové spalovací motory jsou nejčastější pohonnou jednotkou traktorů.
Většina je přeplňována turbodmychadlem, a pro jednu modelovou řadu jsou použity stejné konstrukční části resp. skupiny. Rozdílných průběhů některých provozních parametrů jako např. výkonu, točivého momentu a spotřeby paliva se dosahuje nastavením vstřikovacího čerpadla, regulací turbodmychadla, zařazením chladiče plnícího vzduchu a především zásahem do řídící jednotky motoru.
Používání nových palivových soustav umožňuje nastavení nových výkonových charakteristik resp. více výkonových křivek motorů. To je dosaženo vstřikováním většího množství paliva např. při zařazení nejvyššího převodového stupně, při použití vývodového hřídele nebo při použití hydrauliky.
Legislativa vyžaduje plnění emisních limitů, jedná se např. o škodliviny ve výfukových plynech, hluk, úniky provozních náplní atd. Snižování plynných emisí je možné provádět pomocí selektivní katalytické redukce se vstřikováním AdBlue, nebo kombinací recirkulace výfukových plynů a filtru pevných částic a jeho regenerací.

Převodová ústrojí traktorů
Převodové mechanizmy vždy patřily mezi komponenty, které se těšily velkému zájmu nejen výrobců, ale i uživatelů.
Na převodovce závisí ve značné míře režim práce motoru a tím i celková výsledná hospodárnost traktoru. Vhodné uspořádání převodového ústrojí a vhodná optimalizace řazení přispívá ke snižování spotřeby paliva.
Automatické řazení má své nesporné přínosy, například poskytuje možnost dosažení vyšší produktivity práce. Optimalizací řazení se udržuje motor v provozní oblasti, kdy pracuje nejhospodárněji.
V posledním období dochází k nárůstu používání bezstupňových převodovek různých řešení. Jde o kombinaci mechanické a hydrostatické převodovky. Část výkonu je vedena jak mechanickou cestou, tak také hydrostatickou cestou. Obě části výkonu se spojují v planetovém převodu a výsledkem je plynulá změna pojezdové rychlosti a plynulá změna tahové síly.

Podvozkové části traktorů
Diskové brzdy splňují požadavky na brzdné zpomalení a mohou být otevřeného nebo uzavřeného typu, mokré nebo suché.
Elektronická parkovací brzda je kombinací mechanické nouzové brzdy a elektromechanického akčního členu a je příkladem aplikace mechatronicky. Systém ABS zabraňuje blokování kol traktoru při brzdění a pomáhá spolehlivě zastavit, zlepšuje ovladatelnost a zvyšuje bezpečnost při práci na svažitých pozemcích, může regulovat prokluz kol s automatickým přibrzďováním kol traktoru.
Poháněnou přední nápravou je vybavena většina traktorů. Odpružení přední nápravy je bez možnosti vypínání, nebo s možností vypínání. Význam odpružení vzrůstá při kombinaci s odpružením kabiny a aktivně odpruženým sedadlem.
Posilovače řízení podstatně snižují sílu k řízení, zbavují řidiče namáhavé fyzické práce a zvyšují bezpečnost vedení traktoru. Hydrostatické řízení u některých traktorů umožňuje více možností řízení a to řízení přední nápravy, řízení přední i zadní nápravy souhlasně nebo nesouhlasně, což zlepšuje manévrovatelnost traktoru.

Pojezdové ústrojí traktorů
Pneumatiky ovlivňují bezpečnost a ekonomiku provozu, výkonnost traktoru, mají vliv na životní prostředí apod.
Dezén pneumatik ovlivňuje chování pneumatiky, jeho provedení (jako např. výška, tvar, hustota a uspořádání žeber) jsou podobné, přesto jsou mezi nimi rozdíly, které ovlivňují provozní vlastnosti jako např. záběrové vlastnosti, opotřebení, možnost použití řetězů atd. Významně ovlivňuje valivý odpor, prokluz a zhutňování půdy.
Bezdušové pneumatiky mají některé výhody – např. nižší hmotnost a jednodušší montáž, nižší vytváření tepla, protože odpadá tření mezi pláštěm a duší. Používá se systém kontroly, řízení a nastavení tlaku v pneumatikách nejen u traktoru, ale i u přípojných vozidel.
Renesanci pásových traktorů přinesl pokrok v oblasti gumotextilních pásů. Tyto pásy umožňují dosahování vyšších pojezdových rychlostí a dobrých záběrových vlastností, které jsou dány mj. vhodným šípovým dezénem.

Elektrická zařízení traktorů
Traktor je vybavován značným množstvím elektrických, elektronických a mechatronických prvků a systémů, které přinášejí nové funkce jako např. elektronické řízení některých okruhů, souvraťové a naváděcí systémy, tempomat, řazení převodových stupňů, s tím souvisí i softwarové vybavení a jeho postupné dotváření.
Elektronické řídící systémy u traktorů provádí stálou kontrolu a regulaci nejen vozidlových funkcí traktoru, v mnoha případech i připojených strojů a nářadí.
Automatické naváděcí systémy umožňují navádění a udržování paralelní linie resp. návazné jízdy. Obsluha traktoru zasahuje do řízení pouze na souvrati, kde navede traktor na další linii. Monitory zobrazují provozní údaje a možnosti jejich nastavení, zobrazují sekvence souvraťové automatiky, údaje o vozidlové části traktoru, intervalech údržby, obdělávané ploše, poruchové kódy atd.
Elektromagnetická kompatibilita nabývá na významu. Je to tím, že neustále narůstá počet elektronických zařízení a systémů u traktorů.

Vývodové hřídele, přípojná místa a hydraulika traktorů
V důsledku technického vývoje se mění parametry jak traktorů, tak i pracovních strojů a nářadí, zvyšuje se rychlost i záběr a tím roste také jejich příkon. Kromě standardních otáček vývodových hřídelů se používají i ekonomické otáčky.
Současné traktory jsou již běžně vybaveny předním a zadním tříbodovým závěsem, rovněž tak předním a zadním vývodovým hřídelem, a v mnoha případech několika vnějšími hydraulickými okruhy pro ovládání a pohon připojených strojů a nářadí.
Pro připojení nářadí k traktoru je možné využít etážový závěs, spodní závěsy, závěsný čep, agrozávěs a tříbodový závěs vzadu nebo vpředu. Hlavní rozměry tříbodových závěsů jsou standardizovány, a připojovací místa musí respektovat mezinárodní normy. U předního tříbodového závěsu jsou horní táhlo a spodní ramena opatřena rychloupínacími koncovkami, které umožňují rychlé připojení a odpojení nářadí. Přední tříbodový závěs může být vybaven rovněž regulační hydraulikou.
Elektrohydraulické systémy traktorů umožňují zvyšovat výkonnost, přesnost, spolehlivost a automatizaci traktorů. Jedná se o nahrazení mechanické vazby elektrohydraulickými systémy, např. v ovládání tříbodového závěsu.
Regulační hydraulika je jedním z prostředků, který přispívá ke zlepšení trakčních vlastností traktorů a snižuje ztráty při přenosu výkonu motoru na podložku, a umožňuje snížení prokluzu.
Systém Load Sensing umožňuje snížení odběru výkonu motoru, což vede ke zvýšení hospodárnosti provozu traktoru. Vyšší výkon motoru je pak k dispozici pro trakci.

Kabiny traktorů
Kabiny jsou řešeny v souladu s bezpečnostními, hygienickými a ergonomickými požadavky, liší se designem, konstrukcí, vybavením. Bývají odpružené, s velkými prosklenými plochami, střešním oknem, s dobrým výhledem, s pohodlným nastupováním, některé jsou otočné.
Nutností je stavitelný volant, odpružené a polohovatelné sedadlo a vhodná sedačka spolujezdce.
Je dodrženo optimální a ergonomické rozvrstvení a umístění sdělovačů a ovládačů. Rozšiřuje se používání joysticku, který spojuje pákový ovladač s tlačítky a otočnými přepínači.
Se stále větším využíváním elektronických systémů je v mnoha případech používán ovládací terminál. Bývá většinou součástí pravé loketní opěrky, kde je soustředěna většina ovládacích prvků.
Palubní deska má analogové nebo digitální přístroje.

Globalizace ve světě traktorů
Výrobci a prodejci traktorů jsou povinni uvádět na trh pouze traktory bezpečné, a splnění této povinnosti deklarovat při prodeji tzv. prohlášením o shodě. Tímto dokumentem je ujišťován kupující o tom, že traktor splňuje požadavky všech technických předpisů, které se na něj vztahují. Současně deklaruje uživateli jeho bezpečné užívání při dodržení pokynů podle návodu k obsluze.
Traktory proto podléhají povinným zkouškám, posouzení a certifikaci. Povinné zkoušky, posouzení a certifikace výrobků se řídí zákony o technických požadavcích na výrobky. Prováděním certifikace se zabývají instituce resp. zkušebny, které působí v celosvětovém akreditačním systému v rámci zkoušení zemědělských a lesnických traktorů.

 

Klíčové informace

– Z původní výbavy na přání u velkých traktorů se nyní stává samozřejmostí použití některých komponentů i u traktorů nižších výkonových tříd. 
– Nové traktory mohou být vyráběny podle přání budoucího uživatele (zákazníka). 
– Zákazník si navolí parametry a výbavu podle vlastních potřeb a nabídky výrobce. Výsledkem je pak traktor přesně podle potřeb budoucího uživatele
.

 

Ing. František Dvořák, CSc.,
Česká zemědělská univerzita v Praze,
Technická fakulta,
Katedra vozidel a pozemní dopravy

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down