06.11.2002 | 03:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Veřejnost může připomínkovat plán odpadového hospodářství v ČR na příštích deset let

V současné době jsou na internetové síti uveřejněny dva materiály Ministerstva životního prostředí, k nimž může veřejnost vznášet připomínky. Pracovní verze Plánu odpadového hospodářství je od 22. října 2002 vystavena na adrese http://www.env.cz a dokument strategického posouzení této koncepce z hlediska jejího vlivu na životní prostředí je umístěn na stránkách http://www.reccr.cz.

Plán odpadového hospodářství je zpracováván pro období deseti let (2003-2012). V souladu se zákonem o odpadech i s politikou EU upřednostňuje předcházení vzniku odpadů a recyklaci před energetickým využitím. Likvidace odpadů přichází v úvahu až jako poslední možnost a i zde počítá Plán odpadového hospodářství s určitou hierarchií – na prvním místě je spalování odpadů s energetickým využitím, poté prosté spalování a na úplném konci pomyslného žebříčku se nachází skládkování.
Ministerstvo životního prostředí jako předkladatel koncepce a zároveň jako garant posouzení vlivů na životní prostředí nechalo zpracovat i strategické posouzení vlivu na životní prostředí podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí na životní prostředí. Toto posouzení provádí tým odborníků ve složení RNDr. Miroslav Martiš, CSc., Ing. Vladimír Zdražil, MUDr. Magdalena Zimová, CSc., Ing. Jan Mikoláš, CSc., Prof. Ing. Josef Říha, DrSc. Organizaci veřejných projednání zajišťuje REC ČR pod vedením Ing. Tomáše Kažmierského.

Bližší informace o strategickém posouzení vlivu koncepce Plánu odpadového hospodářství na životní prostředí (SEA) a o veřejných projednáních těchto dokumentů najdete na webových http://www.reccr.cz.

Veřejnost může zasílat připomínky k těmto dokumentům prostřednictvím elektronické pošty na adresu seapoh@kostelec.czu.cz nebo písemně na Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, Vršovická 65, 100 10 Praha 10. Pro uplatnění připomínek platí lhůta 60 dnů, podle zákona č. 244/1992 Sb., počínaje dnem zveřejnění dokumentů

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down