31.01.2003 | 11:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Veřejný a soukromý sektor na prahu Evropské unie

Časopis Stavební fórum uspořádal 28. ledna 2003 odbornou konferenci PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP 2003. Konference se zabývala problematikou investičního partnerství veřejných a soukromých subjektů a možných zdrojů financování takových projektů. Hlavním tématem bylo, jak mohou veřejný a soukromý sektor dlouhodobě spolupracovat na společných projektech, jaká jsou úskalí a rizika takové spolupráce a do jaké míry ji vůbec naše právní prostředí umožňuje.

Užití modelu PPP je alternativou, kdy soukromý investor investuje své prostředky do rozvoje veřejné služby a ve své režii tyto prostředky následně spravuje a provozuje, čímž umožňuje obcím uspokojit poptávku občanů a zároveň rozložit výdaje na několik let po dobu trvání smluvního vztahu. Značný prostor byl dále věnován diskusi nad konkrétními příklady projektů PPP realizovanými v zahraničí.
Konference se konala pod záštitou Delegace Evropské komise v Praze a Ministerstva financí ČR. Konferenci dále podporovalo obchodní oddělení britského velvyslanectví, Česko-německá obchodní a průmyslová komora, mezi partnery se zařadili týdeník Veřejná správa a Raiffeisenbank, a. s.
Konference se zúčastnilo více než 180 předních odborníků z České republiky i zahraničí, představitelé krajů, měst a obcí a další zástupci veřejné správy.
Konferenci zahájil za Delegaci Evropské komise pan Ruud van Enk, vedoucí investiční sekce. Pan van Enk prezentoval postoj Evropské komise k problematice vytvoření vhodných podmínek pro financování projektů v rámci PPP v České republice a navrhl příležitosti pro efektivní užití takové formy spolupráce. Zdůraznil, že veřejné finance sledují sice rozdílný rytmus a logiku než soukromé fondy. Soukromý kapitál je však v případě investic do infrastruktury důležitý, ne-li rozhodující. Evropská komise tudíž PPP podporuje, ovšem upřednostňuje financování stejných oblastí, které obecně již čerpají podporu ze strukturálních fondů EU.
Za Ministerstvo financí ČR se slova ujala vrchní ředitelka sekce Vnějších vztahů, paní Hana Heidlerová. Státní samosprávu reprezentoval v úvodním bloku konference primátor Hradce Králové, pan Oldřich Vlasák. Na konferenci také vystoupili: Michael Angerer (obchodní rada, Rakouské velvyslanectví v Praze), Vladimír Bílý (Gleeds), Thomas Brehmer (Hochtief Airport GmbH, SRN), Oldřich Bronec (EC Harris), Martin Day (obchodní rada britského velvyslanectví), Larry J. Henry (Halliburton Brown & Root), Nicholas Jennet (Oddělení kandidátských zemí, Evropská investiční banka), Zdeňka Jeřábková (Ředitelka, ZOO Ústí nad Labem), Michael Jung (Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW, SRN), Jiří Kubínek (náměstek ministra dopravy), Evan Z. Lazar (Weil, Gotshal & Manges), Ludmila Lefnerová (vedoucí centra pro zahraniční pomoc-PHARE, Ministerstvo financí ČR), Wilhelm Noering (Noering & Preissler Brunnenbau- und Bohrung GmbH, SRN), Hana Potůčková (Česko-německá obchodní a průmyslová komora), Pavel Rittenauer (Babtie), Pavol Seiler (KommunalKredit Austria, Rakousko), Paul Stallebrass (CMS Cameron McKenna), Libor Vobrátil (ZOO Ústí nad Labem).

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down