Veterináři se zaměří na welfare

Hlavním úkolem Státní veterinární správy ČR v roce 2009 bude kromě obvyklých kontrol práce okolo českého předsednictví, především v oblasti welfare, to je péče o pohodu zvířat. Tomu se bude SVS ČR podle svého šéfa Milana Maleny hodně věnovat. "Můžeme nabídnout zkušenosti, jednak z kontrol, jednak ze spolupráce a komunikace s nevládními organizacemi, které se pohodě zvířat věnují," uvedl Malena.

Mluvčí SVS Josef Duben poznamenal, že v roce 2009 bude možné účinněji zasahovat v případě podezření z týrání zvířat. Police na základě novely zákona o Policii (č. 273/2008 Sb.) má větší pravomoci, a to vstupovat na cizí pozemky a do chovatelských zařízení, je-li důvodné podezření, že zde dochází k týrání zvířete či zvířat. Pro posouzení případného týrání zpravidla využije veterinárních inspektorů místně příslušných krajských veterinárních správ. „Doufejme tedy, že na konci roku 2009 budeme moci opět s uspokojením říci, podobně, jako tomu bylo na konci roku 2008, že se nevyskytly žádné nebezpečné nákazy zvířat, lidé neumírali po požití závadných potravin, a ani že nebyla zavlečena do chovů ptačí chřipka a neobjevila se žádná další šílená kráva nebo nová šílená nemoc zvířat,“ konstatoval Duben s tím, že inspektoři krajských veterinárních správ uskuteční každý rok desítky tisíc dozorových akcí v chovech hospodářských zvířat a u zpracovatelů potravin živočišného původu, zhruba jde o 80 tisíc akcí. Kontrolují i potraviny živočišného původu uváděné do oběhu, a to jak ty, které již byly uvolněny veterinárními autoritami členských zemí EU na intrakomunitární trh, tak ty ze třetích zemí. U výrobků ze členských zemí kontrolují vždy, zda odpovídají veterinární legislativě EU, a kontrolují je namátkově i fyzicky, samozřejmě i v případě důvodného podezření. Výrobky ze třetích, tj. z nečlenských zemí, kontrolujeme obdobným způsobem.  Podle Dubna v minulém roce bylo uloženo zhruba stejně pokut jako v roce předchozím, a to přibližně 16 milionů. V roce 2008 bylo zatím zahájeno téměř 1300 správních řízení, z toho v oblasti veterinární hygieny přes 400.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *