Více peněz pro resort

Při jednání vlády o rozpočtu, který je poznamenán výraznými škrty, se ministerstvu zemědělství podařilo prosadit navýšení rozpočtu o 2,5 miliardy korun, určených na národní kofinancování Programu rozvoje venkova pro příští rok. Žádné jiné resorty tak úspěšné nebyly. Uvedl to náměstek ministra zemědělství Karel Tureček na semináři Co nás čeká a nemine aneb české zemědělství 2013 až 2020, které pořádaly firmy Tekro, CRV a Farmtec minulý týden ve Žďáru nad Sázavou.

Podle Turečka jsou problémem národní dotace pro příští rok a navržená úroveň národních doplňkových plateb top-up. „Bylo by osudovou chybou opustit národní programy podpor, které za posledních dvacet let vedly například ke zvýšení užitkovosti, ozdravení chovů a podobně. Národní dotace v tomto směru splnily svůj účel,“ prohlásil náměstek. Ministerstvo zemědělství společně s Agrární komorou ČR (AK) chce přesvědčit zemědělský výbor Poslanecké sněmovny o tom, aby úroveň národních dotací pro příští rok zůstala alespoň na 75 procentech letošního roku s důrazem na podporu citlivých komodit a živočišné výroby. „Bude to však na úkor restrukturalizace organizačních složek státu v působnosti ministerstva zemědělství,“ upozornil Tureček s tím, že vyvinou rovněž maximální úsilí pro to, aby úroveň top-up zůstala zachována alespoň v oblasti živočišné výroby. Na tyto platby nejsou v současném návrhu rozpočtu vyčleněny žádné prostředky. „Nefinancovat tyto komodity přes top-up v příštím roce by vedlo k tomu, že by se situace v živočišné výrobě dále zhoršila a negativní stav by se prohloubil,“ řekl náměstek. Prezident Agrární komory ČR Jan Veleba prohlásil, že platby top-up nemohou zůstat na nulové výši. Podle komory za každou cenu musí být pokryty alespoň citlivé komodity. Teprve to, co zbude, může směřovat na zemědělskou půdu. Za problém Veleba považuje, že otázka plateb se nebude řešit nyní, ale až po Novém roce. „O našem postupu rozhodne představenstvo komory, které se sejde 20. října,“ upřesnil. Podle Turečka je pro dosažení úspěchu důležité, aby všechny profesní organizace při dalším jednání táhly za jeden provaz.
Náměstek ministra ve svém vystoupení připomněl, že v Evropské komisi se rozjíždějí diskuse o podobě společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2013. Legislativní návrhy jsou očekávány v první polovině příštího roku. Zdůraznil, že zájmem ČR je, aby společná zemědělská politika v následujícím období zůstala společná a aby došlo ke zvýšení její funkčnosti a efektivity. Základem prosperity zemědělství musí být konkurenceschopná agrární produkce, podpořená odpovídající cenovou stabilitou a platbami, odrážejícími kvalitativní požadavky na ni, sdělil. Rozsah produkce přitom musí odpovídat potravinové i energetické soběstačnosti a bezpečnosti členských zemí. Klíčovým zájmem ČR je pak podle Turečka nastavení srovnatelných podmínek a omezení přílišné regulace tak, aby české zemědělství mohlo využívat svých konkurenčních výhod k dalšímu rozvoji. „Musí být vytvořeny rovné podmínky pro podnikání a opuštěny historické nerovnosti v subvencování zemědělské činnosti. Jakékoliv přenášení subvencování na národní rozpočty je přitom pro ČR nepřijatelné, protože pak už by nešlo o společnou zemědělskou politiku, ale o soutěž národních rozpočtů,“ zdůraznil. Podle Veleby je již jasné, že Německo a Francie nebudou chtít prosazovat rovné podmínky mezi zemědělci starých a nově přistoupivších zemí EU a nové země unie proto musí v této věci postupovat jednotně. „Vůle zemědělců v nových zemích domluvit se je velká,“ míní. „Co se týká reformy společné zemědělské politiky, tak po dlouhé době je naše pozice a pozice ministerstva zemědělství takřka totožná. Jsme tomu rádi, protože nás unavovalo neustále bojovat tam, kde jsme měli mít dveře otevřené,“ dodal Veleba. Součástí semináře byla i soutěž v pití mléka. Zúčastnili se jí mimo jiné i náměstek ministra zemědělství Karel Tureček a prezident Agrární komory ČR Jan Veleba.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *