Více podpořených úvěrů

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) loni podpořil úvěry pro zemědělce za celkem 6,8 miliardy korun, což bylo o zhruba 550 milionů korun více než v roce 2009. Půjčky byly použity na nákup zemědělské techniky, půdy a financování provozu podniků. Vyplývá to z výroční zprávy PGRLF.

„PGRLF se v roce 2010 soustředil na podpory směřující do zemědělského sektoru ve formě poskytování dotací na části úroků z komerčních úvěrů, poskytování garancí k provozním úvěrům, dále na podporu zemědělského pojištění, podporu obcí a správu pohledávek a finančních aktiv. V roce 2010 bylo schváleno 2718 žádostí, dále zůstává ke zpracování dalších 246 žádostí,“ sdělila mluvčí MZe Tereza Dvořáčková. Druhou podporovanou oblastí je finanční podpora pojištění zemědělců. Podporu pojištění začal PGRLF poskytovat v roce 2004, kdy v této funkci vystřídal MZe. V roce 2010 bylo zpracováno 6022 žádostí s celkovým nárokem na podporu ve výši 475,5 milionu korun. V roce 2010 byly prostřednictvím PGRLF poskytnuty také finanční prostředky z rozpočtové kapitoly MZe, které byly určeny pro výplatu podpor a dotací v celkové výši 1,047 miliardy korun. „V souladu s účelem dotace byla část dotace loni použita na poskytnutí podpor pro snížení úrokového zatížení v případě úvěrů poskytnutých klientům PGRLF komerčními subjekty. Další část dotace byla v předmětném období použita na poskytnutí podpor ve formě zajištění úvěrů,“ podotkla Dvořáčková.
Peníze na výplaty podpor PGRLF do roku 2005 získával ze státního rozpočtu prostřednictvím MZe. Od roku 2006 byly tyto finance částečně a od roku 2007 plně hrazeny z vlastních zdrojů fondu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *