10.08.2012 | 07:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Více produktivity díky novým systémům

Moderní prvky výbavy mohou zvýšit efektivitu práce a výkonnost traktoru i o desítky procent, což je vhodná cesta k tomu, jak co nejlépe využít jeho možností. Jednoduše řečeno, úroveň výbavy stále více rozhoduje o užitných vlastnostech traktorů. Je to i proto, že u kolových traktorů bylo již horní hranice výkonu dosaženo, a nyní se cesty ke zvýšení produktivity ubírají směrem k jejich technickému zdokonalování.

Světoví výrobci nabízí dlouhou listinu možné výbavy, kterou si zákazník může zvolit.
Je to samozřejmě umožněno rozvojem elektroniky, ale také komunikace, využívající ke svému fungování například sítě mobilních operátorů. Komunikace v reálném čase má přinést přehled o činnosti strojů v podniku, zjednodušit organizaci práce a odstranit prostoje. Dodatečné vyhodnocení práce strojů za sezónu pomáhá nalézt slabá místa a lépe naplánovat nasazení techniky pro následující období.
Na základě přesných parametrů výkonnosti a efektivity je možné také porovnávat různé varianty například dopravy a zvolit tu, která bude nejvýhodnější. Lze také vzájemně porovnávat traktory s různými převodovkami nebo řidiči na základě rozličných parametrů, například dosažené spotřeby.

S ohledem na člověka

Kabiny moderních traktorů prochází neustálým vývojem, který směřuje ke zvětšování vnitřního prostoru, plochy prosklení, počtu odkládacích míst, roste i výkon klimatizace a zlepšil se též rozvod vzduchu k omezení námrazy a orosení skel.
Výkonná klimatizace dovolila realizovat prosvětlené panoramatické kabiny s volným výhledem. Moderní je čtyřsloupkové provedení s jednodílnými dveřmi na obou stranách nebo jen na jedné straně. Velkoprostorovými kabinami, které známe od traktorů vyšší výkonové třídy, jsou již běžně osazovány traktory střední výkonové třídy.
Interiér vyniká příjemnými barvami a přírodními materiály, dále také spoustou napájecích zdrojů pro četné elektronické přístroje a často též velkým sedadlem pro spolujezdce. To může posloužit i jako polní kancelář. Novinkou je speciální klíč s imobilizérem jako vhodné zabezpečení proti krádeži nebo proti používání stroje nepovolanou osobou.

Praktické zkušenosti vodítkem
 
Při vývoji traktoru nové modelové řady není pro výrobce nic jednoduchého určit nejvhodnější tvar, rozlišení a umístění ovladačů v blízkosti řidiče. V průběhu výroby se potom tyto parametry zdokonalují na základě ohlasů z praxe. Hitem jsou loketní opěrky s přehledným rozložením ovladačů. Nachází se zde i multifunkční ovládací páky s tlačítky, z nichž některá mají pevně určené funkce a ostatním je lze libovolně přiřazovat.
Soustředit nastavování všech důležitých funkcí stroje do jednoho terminálu je dobrá myšlenka, záleží ale na tom, jak logicky se podařilo rozčlenit jednotlivá menu. Ovládání monitorů je buď dotykové, ovšem pokud má řidič rukavice nebo špinavé ruce, je lepší používat integrovanou klávesnici. Monitor lze naklopit tak, aby byl čitelný i v přímém slunci.

Monitory se zdokonalují 

Barevné integrované ovládací a informační terminály jsou nejen prostornější, ale mají i výrazně zjednodušené ovládání, přehlednější menu, jasné ukazatele pomocí symbolů vč. signalizace zapnutí/vypnutí, velmi užitečnou pomoc v podobě barevného odlišení jednotlivých vnějších hydraulických okruhů při nastavování tlaku a průtoku. Jednoduché a přehledné je také nastavování EHR tříbodového závěsu a často jej lze i uložit do paměti pod jménem řidiče nebo typem nářadí. EHR CAN může pracovat v závislosti na informacích od radarového senzoru a přizvednutím nářadí ze záběru snižovat prokluz hnacích kol. Co se týká hydraulického systému, užitečné je ovládání tříbodového závěsu, případně též jednoho vnějšího okruhu hydrauliky na obou zadních blatnících. V kabině si obsluha zvolí, o který okruh se bude jednat.

Dobře čitelné ukazatele 
Nové terminály traktorů jsou již téměř vždy ISO-Bus kompatibilní. To je reakce na stále se rozrůstající skupinu závěsných strojů s ovládáním pomocí ISO-Bus. Po připojení příslušného kabelu stroje do zástrčky v zádi traktoru se na monitoru zobrazí agregovaný stroj a lze provádět jeho nastavení. Zde lze také přiřadit jednotlivé ovládané funkce tlačítkům na joysticku traktoru s plynulou převodovkou anebo na separátním joysticku dodaném výrobcem závěsného stroje.
Také ukazatele v rohovém sloupku jsou přepracované, prostornější, barevné a lépe čitelné. Výhoda spočívá v tom, že informace na tomto sloupku jsou v zorném poli řidiče.
Sedačky se dají výrazně natočit vpravo nebo vlevo (včetně loketní opěrky), což usnadňuje vystupování z kabiny a při práci pak kontrolu agregovaného stroje. Mohou být vyhřívané a disponovat objemným zásobníkem stlačeného vzduchu pro redukci přenosu vibrací na celé tělo. Také úroveň hluku na místě řidiče se podařilo snížit, rekordní hodnoty klesly již pod 70 d(B)A při uzavřené kabině.

Inteligentní regulace 
Výbava plynulou převodovkou a systémem ISO-Bus je u traktorů vybraných výrobců podmínkou fungování společného managementu traktoru a nářadí, kdy agregovaný stroj si podle svých potřeb sám řídí vybrané funkce traktoru. Je to typická ukázka toho, jak se na základě stávajících elektronických systémů v traktoru vyvíjejí další.
Automatizace má činnost soupravy optimalizovat: na základě propojení traktoru s nářadím pomocí protokolu ISO-Bus dochází k výměně dat o rychlosti a směru jízdy, činnosti hydrauliky, vývodového hřídele, souvraťového managementu atd. K tomu mohou být využívány automatizované pracovní postupy, jako například ovládání komory sběracího lisu. Dále získává připojený stroj možnost vyslat na traktor s plynulou převodovkou požadavek ke zrychlení nebo zpomalení jízdy tak, aby mohl svou práci vykonávat v požadované kvalitě. To je případ agregace se senážním návěsem, jehož řezací ústrojí může být za takových okolností zásobováno pící rovnoměrněji.

Výhody systému CAN-Bus 
Postupně se podařilo jednotlivé elektronické systémy vzájemně propojit do společně komunikujícího celku na datové síti CAN-Bus. Senzory jsou napojeny krátkým vedením přímo na tuto síť, a není třeba vést pokaždé kabel až k řídicí jednotce, čímž se kabeláž značně zjednodušila.
Zároveň se otevřela cesta k integraci dalších prvků, jako je například elektronické řízení. Tento systém vyžaduje rychle zpracovávat velká množství dat, získávaných právě na této síti. Dále lze k traktoru připojit komponenty GPS navigací, jako je navigační počítač, světelná lišta, přijímač signálu a další. Protože uživatelé traktorů častěji uvažují o využívání GPS navigace, je předpříprava z továrny pro její dodatečnou montáž stále častějším jevem.

Celé spektrum navigací 
Zobrazovat GPS navigaci umí také moderní terminály traktorů. Nicméně praktičtější je pro tyto účely využití samostatného displeje v kabině, kde lze právě zpracovávaný pozemek sledovat na větší ploše, využívat četných dotykových kláves a možností nainstalovaného speciálního softwaru. Řidič tak získává manuální navigaci, základní polní dokumentaci, monitorování výkonu traktoru, schopnost řízení několika druhů nářadí nebo dvou autopilotů jedním monitorem a mnoho dalšího.
V našich podnicích se využívá celé spektrum různých provedení navigací. Mnoho nových traktorů je automatickou navigací vybaveno již při prodeji, zařízení může být zaintegrováno do palubního počítače. Samostatné monitory existují v několika provedeních podle úrovně a požadovaného komfortu. Dalším komponentem je anténa pro příjem referenčního signálu. Systémy asistovaného řízení dále využívají ještě elektromotor s třecím pastorkem, který otáčí volantem, anebo blok elektromotoru s vlastním volantem. Výhodou druhého řešení je více prostoru v kabině pro řidiče a eliminace chyby v řízení.

Význam odpružení přední nápravy 
To, zda je výkonný standardní traktor vhodný především pro tahově náročné práce na poli, nebo je využitelný univerzálně, tzn. bude efektivní i v dopravě, závisí především na konstrukci podvozku a na rozložení hlavních konstrukčních skupin.
Nicméně dobrá výbava umožňuje i traktory koncipované jako polní tahače využívat v dopravě, pokud je to nezbytné; například odpružení přední nápravy v podobě nezávislého zavěšení předních kol velmi dobře eliminuje rázy při přejíždění nerovností. To je zvlášť důležité za jízdy větší rychlostí, kdy může dojít k rozhoupání stroje na terénních nerovnostech nebo působením návěsu o velké hmotnosti. Naproti tomu některé jiné systémy odpružení přední nápravy doposud nepracují v závislosti na zatížení stroje, takže za jízdy odlehčeného traktoru je jejich efekt omezený.
Dále lze zvolit variantu s plynulou převodovkou, která je pro dopravu vhodná, co se týká komfortu obsluhy i snížení spotřeby paliva díky automatickému snižování otáček motoru za jízdy s dílčím zatížením.

Nyní již plně automaticky
 
Také regulační mechanismy se stále vyvíjejí. Traktory s plynulými převodovkami jsou vybavovány nově softwarem, který rozpozná druh vykonávané činnosti a podle toho zvolí způsob regulace. Sám automaticky seřídí převodovku pro maximální výkonnost při co nejnižší spotřebě paliva. Pokud je aktivní vývodový hřídel, snaží se udržovat otáčky motoru na konstantní úrovni a měnit pojezdovou rychlost. Při ostatních činnostech, jako je například pasivní příprava půdy nebo doprava, se naopak snaží udržovat zvolenou pojezdovou rychlost a mění otáčky a výkon motoru podle toho, jak se mění zatížení traktoru.
Funkce regulace mezního zatížení se stále zdokonalují, především dokážou reagovat rychleji a nyní nově pracují plně automaticky. Je to proto, že pro různé činnosti (doprava, orba, práce s PTO) existuje několik hodnot správného zatížení motoru; regulace si pro každou práci zvolí tu správnou hodnotu. Obsluha má možnost provést nastavení regulace i na terminálu včetně nulové hodnoty, při níž snížení otáček motoru vyvolá adekvátní pokles pojezdové rychlosti.

Pro všechny případy

A protože traktory střední a vyšší výkonové třídy, vybavené plynulou převodovkou, jsou často využívány k energeticky velmi náročným činnostem s vývodovým hřídelem, jsou vybavovány již v továrně instalovanou ochranou motoru: pokud by při práci s vývodovým hřídelem došlo k náhlému výraznějšímu nárůstu zatížení a poklesu otáček, je vývodový hřídel odpojen, a tím se zabrání udušení motoru a poškození turbodmychadla nedostatečným mazáním.
U moderních převodovek, a to i u těch plynulých, se stále snižují otáčky motoru, při nichž traktor dosahuje maximální rychlosti. Tzv. Eco verze se uplatňují stále více a hlavní předností je úspora paliva.

ABS zvyšuje bezpečnost
 
S ohledem na stoupající podíl traktorové dopravy na celkovém nasazení se stále více řeší i otázka bezpečnosti. A to jak u výrobců návěsů, tak i traktorů. U systémových nosičů s pojezdovými rychlostmi nad 50 km/h je ABS standardem, u standardních traktorů s maximální rychlostí 40 km/h jej někteří výrobci nabízí na přání.
Pneumatický brzdný systém je vybaven čtveřicí senzorů a třemi regulátory tlaku, které dokážou efektivně zabránit tomu, aby se kola v průběhu brzdění blokovala. A to i za situace, kdy jedna strana traktoru pojíždí po suché a druhá po mokré vozovce nebo jsou-li přední kola stočena do rejdu. Systém ABS zvyšuje bezpečnost jízdy, šetří pneumatiky a účinně zkracuje brzdnou dráhu především na mokré nebo zasněžené vozovce. Je ovšem skutečně efektivní tehdy, pokud je jím kromě traktoru vybaven i agregovaný návěs.

Přídavná brzda do TBZ
 
Další zajímavou výbavu pro traktory pracující v dopravě představil jeden německý výrobce. Jedná se o přídavnou brzdu, která se umístí do předního nebo zadního tříbodového závěsu traktoru a je poháněna vývodovým hřídelem. Za jízdy traktoru v dlouhém klesání je tak část pohybové energie odebírána pomocí této vířivé brzdy, čímž se eliminuje nebezpečí přehřátí brzd nebo přetáčení motoru. Řidič také bude moci při jízdě do údolí zařadit vyšší rychlostní stupeň. Zařízení se vyrábí v různých velikostech pro odlišné výkonové kategorie traktorů a je osazeno chladiči s dostatečnou kapacitou pro odvod vznikajícího neproduktivního tepla.

Pro maximální univerzálnost

Závěsná zařízení již výrobci traktorů vyvinuli do takové podoby, že skutečně dobře vybavené traktory umožňují více než 22 kombinací připojení v zadní či přední části. U high-tech značek je možných až osm elektronických dvojčinných ventilů (z toho šest vzadu a dva vepředu), všechny mají nastavitelný tlak a průtok.
Užitečnou funkcí zadního tříbodového závěsu je hydraulická stabilizace pro tlumení kmitů při přepravě. Ta se využije při přejezdech například s nesenými pluhy nebo secími kombinacemi. Některé typy polonesených radličkových kypřičů mohou přenášet za rychlejší jízdy po silnici rázy na traktor, pokud mají za nápravou umístěný těžký pěchovací válec. Za takové situace je možnost uzam­knutí tříbodového závěsu velkou výhodou.

Vyšší výkon, vyšší produktivita?
 
Maximální výkony motorů současných standardních traktorů vyšší výkonové třídy již překročily hranici 294 kW/400 k. Pro to, aby oproti stávajícím typům došlo zároveň k odpovídajícímu navýšení produktivity, je třeba vytvořit vhodné podmínky pro přenos výkonu motoru na půdu a vznik odpovídajícího tahového výkonu. Je tedy třeba traktor vybavit vhodným typem pneumatik a adekvátně jej dotížit.
Výrobci s tímto přístupem uživatelů již počítají a traktory osadili novým, zesíleným provedením zadní nápravy. Díky tomu stoupne celková dovolená hmotnost až na 18 000 kg. Pro tahově náročné práce pak lze traktor dotížit na hmotnost 14 000 kg, zbývající 4000 kg je rezerva pro hmotnost neseného nářadí v zadním tříbodovém závěsu nebo pro svislé zatížení od přípojných strojů na spodním závěsu traktoru.

Rovnoměrně rozložit dotížení 
Zároveň je ale důležité dbát na rovnoměrné rozložení přídavných závaží. Pokud se traktor dotíží tak, že se do čelního tříbodového závěsu umístí velmi těžké závaží, a zadní kola se nedotíží vůbec nebo jen nedostatečně, může to pak za jízdy vyvolat tzv. výkonové skákání traktoru. Je-li takový traktor zapřažen například za širokozáběrový půdo­zpracující stroj nebo se se svým běžně používaným kypřičem dostane do úseku s obtížnými půdními podmínkami ve svahu, vyvolá nerovnoměrné zatížení náprav charakteristické poskakování. To není nic příjemného pro řidiče ani pro stroj samotný.

Správná volba pneumatik
 
Další cestou ke zlepšení tahových vlastností jsou velkoobjemové nízkotlaké pneumatiky spe­ciální konstrukce, dovolující pracovat s nízkým tlakem vzduchu, takže se při práci na poli dociluje velmi široké plochy otisku. Do záběru se dostává více žeber, čímž se dosahuje lepších záběrových vlastností. Rozměry pneumatik vždy stanovuje výrobce, určité typy výkonných traktorů je možné osadit pneumatikami s průměrem až 2150 mm. Největší v praxi používaná šířka je 900 mm na zadní nápravě a 710 mm na předních kolech.
Takové obutí je sice nákladnější, ale investice se vrátí v uspořených nákladech na palivo. I u nás jsou tyto pneumatiky k vidění stále častěji. Nicméně i zde je třeba postupovat podle návodu k obsluze, protože nevhodný tlak vzduchu může znamenat ztrátu trakce a způsobovat zvýšené opotřebení pneumatik.

Pásové podvozky se prosadily
 
U kolových traktorů se za běžných podmínek udává celková kontaktní plocha zhruba na úrovni 1 m2. Vhodným podhuštěním pneumatik ji lze o něco zvýšit, ovšem více než trojnásobně větší kontaktní plochy docilují podvozky s dvojicí pásů.
Ve výkonové kategorii nad 221 kW/300 k jmenovitého výkonu se pásové traktory stále více prodávají; je to dáno také zdokonalením konstrukce pásových jednotek, které jsou oproti dřívějším generacím prodloužené, mají vyšší napínací síly a jsou vybaveny pneumatickým odpružením. Dokážou tedy přenášet vyšší výkon motoru, traktor je za jízdy stabilnější a řidič má v kabině výrazně více pohodlí než s kolovou verzí. Má také dobrý výhled vpřed, protože zde subjektivně chybí přední náprava.

Nízký měrný tlak na půdu
 
Díky tomu ovšem vykazují traktory s dvojicí pásů zajímavý efekt, který je u jejich kolových protějšků skoro neznámý: při zahlubování nářadí do půdy traktor obtížně udržuje přímý směr jízdy. Aby se tak nestávalo, doporučuje se stroj vybavit automatickou GPS navigací, která odpovídajícími povely do systému řízení ve správný čas směr jízdy koriguje.
Jedna důležitá výhoda pramení z nízkého měrného tlaku na půdu – pásové traktory zanechávají při přípravě půdy jen mělké koleje, které agregované nářadí snadno urovná, takže porost se pak může rovnoměrně vyvíjet. Širokozáběrové nářadí také znamená menší počet jízd po poli a méně utužené plochy. A prokluz je v běžných podmínkách roven nule, což půdu rovněž šetří.

Jeden výkon, četné varianty
 
Jak bylo řečeno v úvodu, díky rozsáhlým variantám možné výbavy může existovat traktor s jedním výkonem v mnoha provedeních (a také s rozdílnou cenou). To platí především ve střední výkonové třídě. Zde jsou výrobci konfrontováni s velkým množstvím rozdílných požadavků od své početné klientely. Sestaví tedy modelovou řadu traktorů, které jsou svou konstrukcí (různými motory s proměnlivým výkonem, podvozkem, měrnou výkonovou hmotností, hydraulikou, elektronikou, způsobem ovládání vč. převodovek) co nejuniverzálněji použitelné. Potom je úkolem prodejce, aby svému zákazníkovi doporučil vhodnou výbavu podle toho, co od traktoru očekává a jaké práce s ním chce vykonávat.
U strojů s výkonem kolem 73,5 kW/100 k je nejčastěji na výběr mezi čtyřválcovým a šestiválcovým provedením, případně základní rozlišení na model v ekonomické variantě nebo v komfortní výbavě.

S jednodušší výbavou do stájí
 
Jednodušší traktor může být výrazně lacinější. Za to je nutné zříci se elektronické regulace závěsu a elektricky ovládaných vnějších okruhů hydrauliky, čtyřstupňového násobiče, komfortní kabiny s odpružením, reverzoru ovládaného při zatížení, přídavného navyšování výkonu Power Boost a dalších výhod.
Pro toho, kdo hledá kompaktní a obratný traktor „do dvora“ a musí se potýkat s nízkou průjezdní stájí, není rozhodování těžké. Menší model bude vhodnou volbou i přesto, že jeho ovládání je především mechanické. Díky svým rozměrům a obratnosti si v některých disciplínách povede lépe než větší kolega. Při denním používání to je důležitá přednost. Svůj význam má i snadnost nastupování a vystupování z kabiny a výhled do stran, případně také nahoru, pokud je traktor agregován s čelním nakladačem. Traktory lehčí skupiny mají přibližně o 1000 kg menší hmotnost.

Řešení i pro náročné
 
Dále se této kategorie přímo dotýká i speciální využití, jako je přibližování dřeva, práce v komunální sféře nebo na kompostárnách. Takové traktory jsou také speciálně vybaveny, často bez komfortních prvků, a například lesní nástavby montují samostatní dodavatelé.
Na druhou stranu existuje mnoho zemědělců, kteří požadují dobře vybavený traktor již s výkonem kolem 73,5 kW/100 k. Pro ně jsou určeny komfortní kabiny, ale úroveň ovládání se stále ještě dosti odlišuje. Do výbavy na přání většinou patří odpružení přední nápravy a kabiny, převodovka s automatickými funkcemi, elektrické ovládání vnějších ventilů a další. Podstatné rozdíly panují mezi jednotlivými výrobci v oblasti užitečného zatížení: pohybuje se od zhruba 2 až do 3,5 t.

Rozdíly ve výkonnosti hydrauliky
 
Výkony hydraulického systému v podobě průtoku oleje či zdvihací síly tříbodového závěsu jsou u traktorů střední výkonové třídy rovněž důležité, protože tyto stroje často pracují s čelními nakladači, nesenými kombinacemi nářadí nebo různými taženými sklízeči. Dobré hodnoty maximálního průtoku oleje u sériově dodávaných hydrogenerátorů traktorů s výkonem 88 kW/120 k se pohybují kolem 110 l oleje za minutu, ale jsou i traktory se 126 l za minutu. Někdy dává výrobce na výběr ze dvou variant hydrogenerátoru.
Průběh zvedací síly u zadního tříbodového závěsu bývá též rozdílný. V ideálním případě zvedací síla vzrůstá se zdvihem ramen vzhůru. U traktorů s uvedeným výkonem se zvedací síly pohybují od 40 do 60 kN. Hodnoty se vztahují k průběžné zvedací síle, nikoli k síle v různých polohách ramen, která bývá odlišná.

Účel světí prostředky

Vždy je třeba pečlivě zvážit, jaké činnosti a v jakém rozsahu bude nový traktor vykonávat a podle toho pak zvolit jeho provedení. To platí též o počtu vnějších okruhů hydrauliky. Mnohostranné nasazení znamená agregace s různými závěsnými stroji, z nichž některé mohou mít značné nároky na počet či provedení vnějších okruhů. Poslední modelové řady traktorů velkých výrobců bývají již sériově vybaveny rychlospojkami, odpojitelnými pod tlakem. Také jejich rozmístění a případné barevné rozlišení jsou na rozdílné úrovni. Rychlospojky Parker mají praktickou páčku pro vyhození přípojek.
Mnoho řidičů se v praxi na­uči­lo ocenit přínos elektronicky ovládaných vnějších okruhů hydrauliky s možností nastavování času a průtoku. Ideální stav je, když jsou nabízeny bez ohledu na provedení převodovky. Známé páky jsou nahrazeny panelem se sklopnými přepínači, ovládanými prsty. Kromě vyššího pohodlí při ovládání zvláště složitějšího nářadí je zde další velmi významné plus: činnost ventilů je možné naprogramovat do systému souvraťové automatiky a poté je traktor provádí automaticky.

Od pák k tlačítkové volbě
 
Jednotlivé značky i produktové řady traktorů se odlišují také provedením vývodového hřídele. Vývodový hřídel se čtyřmi variantami (540E, 540, 1000E a 1000) mají jen některé z nich; běžnou sériovou výbavou jsou tři varianty otáček, což pro běžnou praxi postačuje. Volba otáček v kabině může být buď spínačem elektrohydraulicky, nebo mechanicky řadicí pákou. Druhá možnost nebývá příliš precizní. Komfortní je možnost změnit otáčky vývodového hřídele na monitoru palubního počítače. Při pohybu tříbodového závěsu může být vývodový hřídel automaticky vypínán, případně i zapínán (to z bezpečnostních důvodů někteří výrobci neumožňují).

Závěrem
 
I přes popisované rozdíly ne­lze říci, že by výběr traktoru jedné značky na úkor druhé byla špatná volba. Zemědělské traktory doznaly v posledních letech výrazného pokroku, ze kterého by měli mít prospěch především jejich uživatelé. Při výběru značky stroje hraje v praxi velkou roli také dostupnost servisního zázemí spolu se zkušenostmi s jeho fungováním.

 

Klíčové informace

– Moderní výbava může zvýšit efektivitu práce a výkonnost traktoru i o desítky procent.
– Neustálým zdokonalováním prochází kabiny traktorů, především z hlediska ergonomie, a prostornost spolu s komfortem vyšších tříd se prosazuje i v nižších třídách.
– Ovládací terminály nabízí více funkcí, ale v přehlednějším menu.
– Po vzájemném propojení systémů sítí CAN-Bus se vyvíjí další, zaměřené na automatizaci operací.
– V souvislosti s růstem výkonů je pro tahově náročné operace třeba přídavné dotížení, ale podle určitých pravidel.
– Ve střední výkonové třídě existuje nejvíce variant výbavy stejně výkonného traktoru
.

 

Petr Beneš

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down