Více vkladů do katastru

Katastrální úřady vyřídily loni téměř 1,3 miliónu žádostí o údaje, což je proti roku 1993 nárůst o 87 procent. Úřady loni zaměstnávaly o 17 procent více pracovníků než v roce 1993. Vyplývá to ze zprávy o průběhu digitalizace katastru nemovitostí a zápisu vlastnických práv k bytům a nebytovým prostorům, kterou projednala vláda.

Roční počet katastrálních vkladů stoupl od roku 1993 do roku 1999 na dvojnásobek. V posledních dvou letech pak klesl na 177 procent roku 1993. Úplná digitalizace souboru popisných informací katastru byla dokončena v roce 1998. Od roku 2000 začalo přepracování katastrálních map do digitální formy. Tempo digitalizace bylo loni nižší, což souviselo se zaváděním nového informačního systému. Na konci roku 2001 katastr nemovitostí evidoval 38.733 domů, které měly 930.158 bytů a nebytových prostor. Přechod na nový informační systém totiž podle zprávy umožňuje získat údaje nejen o počtu vlastníků, ale i o počtu bytových a nebytových jednotek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *