Vinařský fond, ano či ne?

Poslanecká sněmovna vrátila zemědělskému výboru k novému projednávání vládní návrh novely zákona o vinohradnictví a vinařství, který má umožnit vytvoření vinařského fondu. Do něj by vinaři přispívali korunou z litru vína a 350 korunami z hektaru vinic. Peníze by se pak přerozdělovaly na obnovu přestárlých vinic, výsadbu nových, na podporu výroby, propagaci odbytu vína a hradily by se z něj provozní náklady fondu. Názory na vznik vinařského fondu jsou mezi poslanci velmi rozpolcené. Čím argumentují zastánci této nové instituce a naopak její odpůrci?

PRO: Jaroslav Palas, předseda zemědělského výboru Poslanecké sněmovny

Smyslem zákona, který zavádí vinařský fond, je vytvořit zdroje pro další rozšíření vinohradů před naším vstupem do Evropské unie. Potom už totiž bude rozšiřování vinic v České republice blokovat kvóta. Vinařský fond, který by disponoval pohotovými prostředky, by proces výsadby urychlil.
Nesdílím výhrady oponentů, že budou nutně existovat problémy s vybíráním odvodů do nového fondu. V účetnictví existuje kontrola prodeje zboží a každý zaregistrovaný vinař, pokud legálně prodává víno, musí mít doklady o každém litru prodaného vína. Z nich lze jednoduše získat údaje pro výpočet do odvodu do vinařského fondu. Připouštím, že určitý problém může být zejména s malými producenty, kteří prodávají malé množství vína takzvaně z ruky do ruky a u nich je kontrola složitější. Proti fondu jsou zejména velcí producenti, kteří míní, že oni budou platit a malí vinaři budou peníze čerpat. Do fondu by měl ale také přispívat stát. Jakým dílem, není v návrhu zákona zakotveno, ale finanční zdroje by stát poskytoval podobně jako u jiných fondů – garančního nebo intervenčního. Je pravdou, že podle návrhu by se odvody týkaly jen tuzemských vín, což právě bude předmětem jednání zemědělského výboru. Pokud by měl fond vzniknout, budou poslanci nejspíš trvat na tom, aby poplatky odváděli i dovozci, což je i můj názor. Jde o jakousi solidaritu, i když je to pochopitelně proti zájmům dovozců, pokud se u nás rozšíří plochy vinic.
Rozumím kritice především liberálního spektra politické scény, že tu má vzniknout další instituce. Jsme ale ve specifických podmínkách před vstupem do EU a chceme, aby se tu vysadilo co nejvíce vinic. Z tohoto důvodu by měl fond vzniknout a pro tento účel by fungoval jen dočasně. Následně by se mohl přeměnit na marketingový fond. Dotační titul na obnovu a výsadbu vinic by se měl na příští rok určitě zachovat. Vznik vinařského fondu, o němž budeme v zemědělském výboru jednat na listopadovém zasedání, je otázkou příštího, možná až přespříštího roku.

PROTI: Jiří Papež, člen zemědělského výboru Poslanecké sněmovny

Tvrdím, že vinařský fond je zbytečná instituce, kterou vinaři nepotřebují. Proto jsem ve sněmovně při projednávání návrhu novely zákona o vinohradnictví a vinařství (pozn. red. 19. října) navrhl jeho zamítnutí. Mezitím však došlo k politickým dohodám mezi některými kluby a předloha se vrátila do zemědělského výboru. Už při prvním projednávání jsme ale ve výboru nedošli k žádnému závěru, nepřijali jsme žádné usnesení, což se často nestává.
Myslím, že kdyby si vinaři přečetli, o čem vinařský fond ve skutečnosti je, musí se všichni zhrozit. Nebude pro ně žádným přínosem, naopak je připraví o peníze. Zdá se mi šťastnější forma přímých dotací, které jsme každoročně schvalovali na rozvoj vinic, a byli jsme připraveni tak učinit i nadále, a to v rozšířené míře oproti předcházejícím rokům. Mám ale obavy, aby se prosazováním vinařského fondu nepřekazilo poskytování podpory na obnovu a rozšiřování vinic v příštím roce.
Zastánci vinařského fondu tvrdí, že ho mají všechny země Evropské unie. To je sice pravda, ale tam je postavený úplně na jiné bázi. Jednak se v unii už vinice nerozšiřují, jednak do fondu většinou přispívá stát. Považuji za diskriminující, aby se zpoplatňovala jen vína vyrobená na území České republiky a tato povinnost se netýkala dovezených vín. Navíc si myslím, že představa autorů návrhu, že vyberou balík peněz, slibují si kolem sto milionů korun, je podle mě lichá. Víme, jak složitě se vybírají daně a jsou na to finanční úřady. V tomto případě mají peníze hladce putovat na účet vinařského fondu, ale skutečnost by byla asi jiná a podpořila by se tím jen šedá ekonomika. Když jsme před několika lety rušili spotřební daň u vína, říkalo se, jak je dobré, že si vinaři s tímto malým objemem peněz budou hospodařit sami. Nyní je nutíme, aby z každého litru odváděli korunu do fondu, a moudrá rada jmenovaná ministrem zemědělství rozhodovala o tom, kam peníze půjdou. Když si vinaři mají rozvoj vinic sami financovat, ať si fond založí sami, dobrovolně a sami si rozhodují o rozdělení finančních prostředků. Proč k tomu potřebují stát?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *