Vláda navýšila rozpočet MZe ČR

Dodatečné navýšení rozpočtu ministerstva zemědělství včera schválil vládní kabinet. Celkem téměř 1,5 miliardy korun má být letos a v dalších třech letech použito k odstranění škod, které v resortu způsobily srpnové povodně.

Ze schváleného usnesení vlády vyplývá, že hlavní část peněz je určena k likvidaci škod na státním vodohospodářském majetku. Na opravy vodovodů a kanalizací vláda vyčlenila necelých 138 milionů korun. K odstranění škod v zemědělství je určeno 29 milionů, k likvidaci škod na lesním majetku 20 milionů. Podle odsouhlaseného návrhu se má převážná část peněz čerpat v letech 2011 až 2013, letos ministerstvo zemědělství dodatečně získá 90 milionů korun.
Finanční prostředky budou poskytnuty subjektům, které o ně požádají a svoji žádost doloží protokoly o skutečně zjištěných škodách komisemi, stanovenými v metodických pokynech pro zjišťování povodňových škod prostřednictvím kapitoly ministerstva zemědělství, uvádí se v předkládací zprávě k materiálu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *