Vláda o strategii ochrany vod

Na základě posledních šetření mapujících aktuální stav plnění podmínek směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátové směrnice) orientované na ochranu a nakládání s vodními zdroji, dnes vláda schválila aktualizovanou Strategii financování implementace nitrátové směrnice. Agroweb o tom informovala tisková mluvčí MZe Dita Vrbová.

Na financování celkových investičních nákladů na implementaci nitrátové směrnice odhadovaných na 2,801 mld. Kč by se měl stejně jako v předchozím období podílet soukromý sektor s možnou podporou veřejných zdrojů ČR a EU. „Podpůrným nástrojem při realizaci těchto investic je podopatření Modernizace zemědělských podniků v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007-2013,“ upřesňuje ministr zemědělství Jakub Šebesta.
Materiál dále obsahuje aktualizovaný odhad neinvestičních nákladů ve výši 21,6 mil. Kč/rok, tj. nákladů na splnění administrativních a technických požadavků nitrátové směrnice (náklady spojené s kontrolou plnění, monitoringem a vyhodnocením akčního programu, monitoringem jakosti vod, revizemi zranitelných oblastí a školící činností) a návrh na pokrytí stanovených investičních a neinvestičních nákladů. Předkládaný materiál byl zpracován ve spolupráci s MŽP jako otevřený dokument, který bude opět aktualizován v roce 2012.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *