Vláda odmítá hradit škody rybářům, které způsobili kormoráni

Zákonodárci budou se záporným vyjádřením vlády projednávat návrh skupiny poslanců, podle kterého by se rybářům vrátily náhrady za ztráty způsobené kormoránem velkým. Kabinet totiž dnes poukázal na to, že už dříve ministerstvo životního prostředí vydalo povolení k odlovu těchto ptáků.

Podle názoru vlády je nepřijatelné, aby byl povolen plošný odlov kormorána a současně byly vypláceny kompenzace za škody jím působené, uvádí se v předběžném stanovisku pro ministry.

Kormoráni, které rybáři pokládají za škodnou, nejsou od loňského dubna uvedeni ve vyhlášce jako zvláště chránění živočichové, a stát tudíž kompenzace přestal vyplácet. Předkladatelé v důvodové zprávě novely příslušného zákona předpokládají, že stát by na náhradách vyplatil šest až osm milionů korun ročně. Podle kabinetu jde ale o odhad nákladů na regulaci populace kormorána, náhrady by mohly údajně činit až 150 milionů korun za rok.
Autorům novely se nelíbí, že zákon kormorána stále za zvláště chráněného pokládá. Náhrada škody by tak podle nich byla zřejmě i nyní vymahatelná, ale poměrně zdlouhavě u soudu.

Předloha škrtá ze zákona ustanovení, podle kterého je náhrada za škody možná jen v případě živočichů uvedených v příslušné vyhlášce. Protože legislativa neupravuje vlastnictví volně žijících živočichů, v tomto případě ryb, novela stanoví, že za poškozeného se bude pokládat uživatel rybářského revíru s povolením rybářského práva. Kabinet ale poukazuje na to, že vlastnické právo by mohli lidé dokládat pouze u ryb v uzavřených nádržích, třeba v rybnících, nikoli v revírech, tedy ve vodních tocích.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *