Vláda projedná novelu o převodu pozemků

Vláda na své schůzi 2. února 2009 projedná novelu zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby. Účelem předkládané novely je upřesnění podmínek pro urychlení procesu uspokojování restitučních nároků oprávněných osob podle zákona o půdě a pro realizaci možných bezúplatných převodů pozemků do vlastnictví obcí či úplatných převodů pozemků do vlastnictví osob. Informoval o tom mluvčí ministerstva zemědělství Petr Vorlíček.

V souvislosti s tímto legislativním návrhem ministerstva zemědělství se v posledních dnech objevily zejména v některých hromadných sdělovacích prostředcích spekulace o určité formě zahájení divoké privatizace půdy, respektive lesů, spravovaných zejména státním podnikem Lesy České republiky, dodal Vorlíček. Tyto úvahy podle něj zřejmě vycházejí ze skutečnosti, že návrh novely předpokládá zvýšení výměry lesních pozemků, které by bylo možné využít k bezúplatným převodům na obce, a to ze stávajících deseti na padesát hektarů.
Podnět pro navrhovanou úpravu vzešel v rámci připomínkového řízení od zájmových sdružení v lesním hospodářství. Ministerstvo zemědělství se nedomnívá, že takto navržená změna umožní zahájení tvrzené privatizace státních lesů. Zákon i nadále stanoví další limitující podmínky, za nichž může k bezúplatným převodům lesních pozemků na obce dojít, a které musí být pro případnou realizaci takových převodů splněny.
Nejedná se o start privatizace, zejména s ohledem na nedokončený restituční proces. V současnosti běží v Lesích ČR arondační program, jehož cílem je vytvořit podmínky pro co nejefektivnější hospodaření. Navržená novela dodává programu arondace novou dynamiku. Díky navržené úpravě bude možné vytvářet snáze obhospodařovatelné lesní celky, ať již formou prodeje či směny. Vzniká tedy prostor nejen pro prodej, ale i pro scelování lesních celků, které jsou nezbytné pro efektivní a dlouhodobé hospodaření. Navržená právní úprava podporuje efektivní a dynamické hospodaření Lesů ČR, míní Vorlíček.
Předkládaná novela se týká návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně a některých zákonů, a zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *