29.01.2003 | 03:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vláda schválila dva materiály MŽP o vodách

Návrh nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (dále jen Nařízení o odpadních vodách), které předložil dnes na jednání ministr Libor Ambrozek, vláda přijala. Ministři také schválili společný materiál MŽP a MZe s názvem Nařízení vlády o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů (dále jen Nařízení o povrchových vodách pro reprodukci živočichů. Oba tyto materiály představují další část prováděcích předpisů k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách.

Nařízení o odpadních vodách nahrazuje dosavadní předpis č. 82/1999 Sb., který byl postupovým krokem k přibližování právním předpisům ES. Nově schválené nařízení vlády je již předpisem plně slučitelným s příslušnými evropskými předpisy. Oproti předchozímu nařízení z roku 1999 se zvyšuje počet sledovaných emisních i imisních parametrů (zejména u nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek), zvyšuje se četnost sledování jakosti vod a upravují se některé limity vypouštěných látek. Zásadní změnou je zavedení tzv. kombinovaného přístupu při stanovování emisních limitů v povolení k vypuštění, kdy vodoprávní úřad stanoví cílové emisní limity s tím, že zároveň musí být dodrženy i cílové emisní a imisní standardy, ke kterým se dosud pouze přihlíželo. Ovšem s ohledem na náročnost aplikace nového přístupu je zde stanoveno náběhové období do 1. ledna 2008. Protože se tyto požadavky dotýkají průmyslové i komunální sféry, předpokládáme nutnou spoluúčast evropských strukturálních a kohezních fondů, Státního fondu životního prostředí i úvěrování z Evropské investiční banky.

Nařízení o povrchových vodách pro reprodukci živočichů transponuje směrnici ES o kvalitě sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení za účelem podpory života ryb. Vymezuje se v něm zhruba 25 tisíc km povrchových vod, které se dělí na úseky vod kaprovitých a vod lososovitých. Kromě toho nařízení stanoví fyzikální a chemické ukazatele a jejich hodnoty pro zjišťování a hodnocení jakosti těchto vod. Musí se proto vytvořit zhruba dalších 80 měrných profilů pozorovacích sítí ČHMÚ.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down