Vláda schválila nařízení zpřísňující kritéria udržitelnosti biopaliv

Návrh nařízení, které mimo jiné zpřísňuje kritéria udržitelnosti biopaliv a upřesňuje definici pokročilých biopaliv, schválila vláda. Vyplývá to z výsledků jednání zveřejněného na webu kabinetu. Dominika Pospíšilová za ministerstvo životního prostředí (MŽP)sdělila, že návrh je čistě transpoziční a zavádí do českého práva některé části unijní směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (tzv. RED II). Ta gesčně přísluší ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), MŽP je ale spolugestorem některých částí.

Návrh zpřísňuje kritéria udržitelnosti biopaliv, například sledováním dopadů využívání zemědělského odpadu pro výrobu biopaliv na kvalitu zemědělské půdy a zavedením požadavků na lesní biomasu. Podle MŽP se kritéria dosud vztahovala jen na biomasu zemědělskou. Nařízení také stanovuje, co se považuje za pokročilá biopaliva, respektive jaké jsou vstupní suroviny pro jejich výrobu. "Jedná se například o bioodpad, odpad a zbytky ze zemědělství a lesnictví, chlévskou mrvu a kal z čistíren odpadních vod, řasy pěstované na pevnině a další," napsalo v komentáři MŽP.
"V návaznosti na zákonem danou možnost dodavatelů zohlednit do snížení emisí skleníkových plynů i tzv. recyklovaná paliva a kapalná a plynná paliva z obnovitelných zdrojů nebiologického původu, specifikuje nařízení podle směrnice tato paliva, je jím například vodík z obnovitelné elektřiny," uvedl dále resort. Mezi náležitosti zprávy o emisích, kterou dodavatelé každoročně předkládají, návrh přidává také vyhodnocení splnění cíle minimálního podílu obnovitelných zdrojů energie. V souladu se směrnicí je totiž zákonnou povinností (dle § 19g zákona o ochraně ovzduší) zajistit minimální podíl OZE od roku 2030 u dodávaných pohonných hmot," napsalo MŽP.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down