06.11.2002 | 03:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vláda schválila novelu zákona o ochraně přírody a krajiny

Návrh novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který předkládal ministr životního prostředí Libor Ambrozek, dnes na svém zasedání schválila česká vláda. Novela zákona, který je klíčovou normou v ochraně přírody, harmonizuje českou legislativu s evropským právem. “Hlavním důvodem, proč jsme novelu předložili, je naplnění povinností, vyplývajících z evropských předpisů na ochranu přírody, především pak zavedení evropské soustavy zvláště chráněných území NATURA 2000,” vysvětluje náměstek ministra životního prostředí RNDr. Ladislav Miko.

Soustava NATURA 2000 vychází ze dvou evropských směrnic, z nichž jedna upravuje ochranu ptáků a druhá ochranu cenných přírodních stanovišť a vybraných druhů živočichů a rostlin. Součástí soustavy by se měly stát tzv. oblasti ochrany ptactva a tzv. evropsky významné lokality. Základním principem ochrany těchto území je požadavek, aby se kvalita přírodního prostředí v nich v žádném případě dlouhodobě neměnila k horšímu. Jejich ochrana by naopak měla směřovat ke zlepšení stavu těchto oblastí a podmínek života těch stanovišť a druhů rostlin a živočichů, pro něž budou území jmenovitě vyhlašována.
Vyhlašování území, náležejících do soustavy NATURA 2000, se bude ve velké většině týkat oblastí, které jsou již dnes chráněny v rámci českého systému zvláště chráněných území (ZCHÚ). Celková plocha ZCHÚ v České republice by se po zavedení soustavy NATURA 2000 měla odhadem rozšířit pouze o tři až pět procent.
V současné době probíhá v České republice rozsáhlé mapování, jehož cílem je shromáždit vědecky podložené podklady, z nichž – spolu s dalšími údaji - vzejde návrh seznamu lokalit, které by bylo možné do soustavy NATURA 2000 zařadit. Tento návrh bude projednáván s veřejností a k vyhlašování území dojde teprve po schválení výsledného seznamu Evropskou komisí. Ta v členských státech Evropské unie velmi přísně hlídá dodržování ochranných podmínek v územích, zahrnutých do soustavy. “Požadavek na zavedení soustavy NATURA 2000 ze strany EU je zcela jasný a nezpochybnitelný,” říká ministr životního prostředí Libor Ambrozek. “Právě proto je třeba, aby byla ochrana evropský významných lokalit zakotvena kvalitně v českém právním řádu,” dodává. „Počítáme s tím, že podobně jako ve většině členských zemí EU bude NATURA 2000 kvalitativně novým způsobem ochrany, kdy vlastníci pozemků budou i finančně motivováni k tomu, aby se na ochraně podíleli, a případně vzniklá újma jim bude uhrazena.”
Novela zákona o ochraně přírody a krajiny rovněž upravuje statut existujících správ národních parků a Správy CHKO České republiky jako správních úřadů.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down