Vláda schválila závěr kontroly NKÚ, který zjistil chyby v účetnictví a půjčkách

Vláda dnes schválila kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který se týkal chyb ministerstva financí v účetní evidenci zemědělských půjček a v účetnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Kabinet závěr kontroly schválil, i když ministerstvo zemědělství považuje některá tvrzení NKÚ za rozporná či chybná. K některým zjištěním ale přijalo nápravná opatření.

Nejvyšší kontrolní úřad zjistil, že vedle sebe existují dva evidenční systémy, ze kterých nelze ani zjistit přesné údaje o stavu návratných finančních výpomocí. V první polovině devadesátých let získali zemědělci a potravináři bezúročné půjčky v objemu přes sedm miliard korun.
Dále podle NKÚ jsou chyby také v účetnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Například není v pořádku evidence majetku, s nímž úřad hospodaří. Kontrola mimo jiné zjistila, že inventurní soupisy neobsahovaly veškeré náležitosti, například nebyla uváděna hodnota majetku, nebyly specifikovány pohledávky podle dlužníků a závazky podle věřitele. NKÚ poukázal i na to, že převzetí majetku státu od okresních úřadů bylo nepřehledné. Úřad dosud řeší nesrovnalosti a majetek, který není dohledán či jinak dořešen.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *