Vládní reforma zemědělské politiky

Kvalita života na venkově a narovnání vlastnických vztahů k půdě, diverzikace činnosti, omezení byrokracie a spravedlivé pojetí zemědělské politiky Evropské unie, tak si v hrubých obrysech představuje reformu zemědělské politiky ministr zemědělství Petr Gandalovič. Její hlavní body představil dnes spolu s premiérem Mirkem Topolánkem na setkání s novináři na zemědělské usedlosti v Radonicích u Prahy.

Materiál, prezentovaný na dnešní tiskové konferenci, se zaměřuje také na hodnocení situace v zemědělském sektoru. Reálné příjmy ze zemědělství v České republice podle něj rostly skoro nejvíce v rámci celé Evropské unie. Hospodářská situace se pro naše zemědělce se po vstupu do unie i přes pesimistické scénáře významně zlepšila. Mnoho produktů má díky společné zemědělské politice Evropské unie zaručený garantovaný odbyt a vyšší ceny, než je cena na světových trzích. Navíc roste výše dotací. Prudký nárůst poptávky na světových trzích v loňském roce způsobil strmý nárůst cen. S výjimkou produkce jatečných prasat, kde cena v druhé polovině roku klesala pod výrobní náklady, prožívali zemědělci v odbytu svých výrobků jedno z nejpříznivějších období.
Podle vládního prohlášení se bude v rámci reformy zemědělské poitiky klást důraz na posilování diverzifikace činnosti statků, aby zemědělský podnikatel omezoval rizika zemědělské činnosti rozložením svých příjmů i do oblasti mimo konvenční zemědělství, například služeb, drobných výrob. Tato diverzifikace se také podporuje prostřednictvím investičních podpor.
Jedním z mnoha faktorů, které vyvolaly prudký růst potravin, je celosvětový trend uplatnění typických potravinových surovin (pšenice, kukuřice) pro výrobu energií jako náhrada za snižující se zásoby ropy, uhlí a zemního plynu. Přestože to není jediná příčina růstu cen, vláda dbá na to, aby výroba energie z obnovitelných zdrojů přednostně využívala nepotravinové suroviny, popřípadně nevyužité rostlinné zbytky, jakými je například sláma.
Vstupem do Evropské unie získala Česká republika příležitost stát se aktivním spolutvůrcem evropské politické agendy. V rámci jednání na evropské úrovni česká vláda prosazuje snižování všech omezení, kvót a obchodních bariér, které negativně dopadají na české producenty a jsou umělými překážkami jejich přirozeného rozvoje.
Na národní úrovni vláda podniká kroky ke snižování byrokratické a administrativní zátěže zemědělských podnikatelů. Podle materiálu prověří všechny národní i evropské dotační tituly a zaměří se na maximální omezení administrativních požadavků, které zatěžují naše zemědělce. V rámci projektu e-AGRI se umožní zemědělským podnikatelům co možná nejširší elektronickou komunikaci s úřady státní správy v resortu zemědělství. Vláda učiní jasná opatření, aby byrokracie nepřekážela rozvoji podnikatelských iniciativ zemědělce.
Ministerstvo zemědělství se v řízení společností, kde vykonává funkci zakladatele, respektive vlastní akciový podíl, musí chovat jako řádný vlastník. Stanovujeme jasné a vyhodnotitelné cíle finančního plánování, vodohospodářské cíle pro povodí, výsledky v plemenářské činnosti hřebčínů. Společnosti, které neplní veřejnou funkci (správa kulturního dědictví, činnosti významné národohospodářské povahy) je nutné dovést k privatizaci. Základním předpokladem pro transparentní privatizaci s nejvyšším přínosem pro stát, je ujasněná právní a majetková forma privatizované společnosti. Jinak hrozí, že bude negativně ovlivněna cena prodeje, uvádí se v prezentovaném materiálu v Radonicích. 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *