Vlna žalob pro Štrasburk

Vlna žalob by měla zhruba během měsíce dorazit k mezinárodnímu soudu pro ochranu lidských práv do Štrasburku. Lidé, kteří podle zákona měli své majetkové podíly z transformace zemědělských družstev dostat za sedm let po transformaci daného subjektu, v nich budou žalovat český stát, že nedostatečně chránil jejich majetek.

Hromadné podávání žalob připravil ve spolupráci se Svazem sebeobrany ČR člen Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslav Kučera. Podle jeho odhadu jde zhruba o 300 tisíc rodin a celkem o asi 20 miliard korun. Původní zemědělská družstva, která se s těmito lidmi měla vypořádat již v roce 1999, dnes již většinou neexistují nebo jsou v konkurzu. Česká republika se podle Kučery provinila tím, že přes různé návrhy na řešení této situace neučinila nic, aby těmto lidem k jejich zákonem danému nároku pomohla. Navíc v roce 1993 vyšla novela restitučního zákona, která i z majetkových nároků z transformace učinila pohledávky. Tím se dostaly do jiného právního režimu. Jak Kučera uvedl, půjde sice o sériové podání, ale každá žaloba bude mít své číslo a konkrétního žalobce. Jedno podání přijde na pět tisíc korun. Tyto peníze půjdou, jak poslanec uvedl, na zaplacení právníka za vypracování konkrétní žaloby a na její kvalifikovaný překlad do francouzštiny. Kučera i právníci, s nimiž tento postup konzultoval, jsou přesvědčeni, že ve Štrasburku uspějí a že český stát bude povinen pohledávky za povinné osoby, které měly majetkové nároky z transformace družstev vypořádat, uhradit. Tyto zemědělské subjekty se tím stanou dlužníky státu, což by, jak Kučera vysvětlil, znamenalo, že podle platných předpisů nebudou mít nárok na zemědělské dotace.
Oprávněné osoby, které se chtějí hromadných žalob zúčastnit, mají poslanci Kučerovi, Miloslavě Peškové ze Svazu sebeobrany nebo na Asociaci soukromého zemědělství zaslat vyplněný dotazník a potřebné doklady(všechny dokumenty v kopiích). Jde zejména o prokázání majetkového nároku z transformace zemědělského družstva, prokázání toho, nakolik povinná osoba (zemědělský podnik) tento nárok doposud plnila či neplnila, potvrzení, že o vydání majetkového podílu požádali. Přiložit mají i rozhodnutí soudů, pokud v této věci jednaly, popřípadě i trestní oznámení a také korespondenční lístek. Kučera věří, že žaloby ve Štrasburku uspějí a v momentě, kdy vláda pochopí, že postupně dorazí i další podání a bude mít ostudu, přistoupí na mimosoudní vyrovnání. Vzhledem k sice minimálním, ale nutným nákladům Kučera připomíná, že se nevyplatí tímto způsobem vymáhat majetkové podíly pod deset tisíc korun.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *