Voda v kličkách zákona

Asociace závlahářů si v uplynulém týdnu na své valné hromadě lámala hlavu, jak se vyrovnat s pro ně klíčovým ustanovením zákona o vodách. Ten v paragrafu 101 uvádí, kdy je nutné platit za odebranou povrchovou vodu. Mezi zpoplatněnými odběry je i voda pro zemědělské závlahy. Zároveň však stejný paragraf říká, že se neplatí za „povolený odběr vody k vyrovnání vláhového deficitu“.

Tato výjimka se do vládního návrhu zákona dostala až při jeho projednávání v Poslanecké sněmovně. Dnes zatím nikdo netuší, jak nejasné liteře zákona vyhovět. Zákon navíc neobsahuje žádné zmocnění pro ministerstvo zemědělství, aby k této jeho části vydalo speciální vyhlášku. Komentované vydání zákona vysvětluje: „Pokud jde o neplacení platby za povolený odběr k vyrovnání vláhového deficitu zemědělských plodin, jedná se o závlahu nezbytně nutnou k udržení, popřípadě k vzejití plodin při výskytu suchého období překračujícího obvyklý průměr.“ Závlahářům však není jasné, kdo stanoví podmínky, které se tohoto suchého období týkají. Poukazují na to, že obsah vláhy v půdě závisí i na typu půdy a liší se nejen v jednom regionu, ale může kolísat i v rozsahu jednoho honu. Není jim také jasné, komu budou vláhový deficit prokazovat a jak to bude s placením záloh. Závlahy byly v minulosti privatizovány a jejich majitelé dnes řeší složité otázky. Třeba také, jak odpovědět zemědělcům, kteří se jich již vloni na podzim dotazovali, kolik budou za závlahy v letošním roce platit, aby se tím mohli řídit při svých podnikatelských plánech pro letošní rok. Odpověď v době, kdy nebyly jasné ani ceny energie ani závlahové vody, nebyla jednoduchá. Na jeden závlahový systém bývá přitom napojen nemalý počet zemědělců. Je otázka, co bude se závlahami, které se již dnes nedostatečně využívají, pokud budou jejich provozovatelé nuceni platit za vodu nemalé položky. Peníze za povrchovou vodu dostávají státní podniky Povodí, které však její cenu stanovují individuálně podle svých nákladů. Dřívější dotace na závlahy nahradila obezlička zákona, s níž si podle předsedy Asociace závlahářů Jana Čermáka bude muset ministerstvo zemědělství ve spolupráci s členy jeho organizace urychleně poradit. Při dosavadním průběhu počasí se doba, kdy bude nutné závlahy použít, nezadržitelně blíží.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *