Vrátili novelu o prodeji půdy

Senátoři vrátili poslancům novelu zákona o státní půdě s pozměňovacími návrhy. Novela měla umožnit zemědělcům prodávat či převádět na příbuzné půdu, kterou ještě nesplatili státu. Zemědělci, kteří si již koupili od státu půdu, mohou ji mohou splácet 30 let. Podle návrhu novely mělo být možné převést nesplacený dluh za půdu na nového vlastníka. Podmínkou mělo být, aby nový majitel nejméně po tři roky provozoval v daném katastrálním území zemědělskou výrobu.

Novela měla také omezit předkupní právo státu na zemědělskou půdu. Předkupní právo by zaniklo splacením ceny za pozemek, nejdříve ale 15 let od zápisu majitele do katastru. Tato lhůta byla zkrácena ze současných 30 let. Podle senátorů by se ale doba předkupního práva státu měnit neměla.Senátoři také chtějí, aby pozemky v území ekologické stability zůstaly nadále ve vlastnictví státu. Novela měla umožnit jejich vydávání městům a obcím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *