01.03.2001 | 02:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Všechna nakažlivá onemocnění zvířat je třeba brát vážně

Připravenost Státní veterinární správy ČR prověřuje v posledních dnech právě vzplanutí slintavky a kulhavky ve Velké Británii. Okamžitě 22. února SVS zakázala dovoz i trazit prasat a všech sudokopytníků z Británie (skot se nesmí dovážet již od roku 1994). Zároveň ústřední ředitel SVS Josef Holejšovský uložil ředitelům okresních veterinárních správ prověřit protinákazová opatření v chovech skotu, malých přežvýkavců a prasat.

Dne 27. února se pak Josef Holejšovský obrátil se žádostí o součinnost na všechny chovatelské svazy, aby napomáhaly při preventivních protinákazových opatřeních proti slintavce a kulhavce (SLAK) v chovech vnímavých zvířat.
O možných a žádoucích protinákazových opatřeních pak dne 1. března jednala na Státní veterinární správě Komise pro kontrolu SLAK. V případě nutnosti bude podle Josefa Holejšovského po projednání s ministrem zemědělství Janem Fenclem svolána Ústřední nákazová komise MZe. Na jejím zasedání by pak byl popřípadě projednán další postup, který zatím SVS doporučuje – omezit přesuny zvířat, vyloučit návštěvy cizích osob v chovech, upustit od pořádání trhů a výstav.
Takovýto postup by byl formou příkazu ústředního ředitele SVS ČR určen všem okresním veterinárním správám. Měl by obsahovat následující zákazy, povinnosti a doporučení:
- zákaz svodů vnímavých zvířat (trhy, tržnice a aukce se zvířaty) a omezení přesunů zvířat,
- poučit soukromé veterinární lékaře o vystavování zdravotních potvrzení,
- v případě vystavování veterinárních osvědčení pro přesun musí okresní (popřípadě městské) veterinární správy ověřit zdravotní a nákazovou situaci přímo v chovu,
- ve spolupráci s orgány hygienické služby provést kontrolu zařízení veřejného stravování, ze kterých jsou odebírány kuchyňské odpady, a kontrolovat dodržování tepelného opracování před zkrmováním, anebo zpracování v asanačním podniku,
- zajistit sběr potravinových odpadů z letišť a dálničních odpočívadel a jejich zpracování pouze ve veterinárním asanačním podniku,
- zajistit, aby vozidla asanačních podniků nezajížděla do objektů, kontrolovat dezinfekci těchto vozidel ve veterinárních asanačních podnicích,
- kontrolovat protinákazová opatření nutná k ochraně chovů např. účinnou dezinfekci,
- vyžádat si od mlékáren a sanitních jatek přepravní trasy svozových linek,
- kontrolovat dezinfekci vozidel na jatkách,
- dokončit vytipování potencionálních zahrabovišť v nejbližším okolí farem (mimo jiné jde o úkol Bezpečnostní rady státu do 30. 6. 2001),
- vzhledem k tomu, že případný výskyt slintavky a kulhavky je možno považovat za havárii, je nutné projednat všechna související opatření v krizovém štábu okresu, popřípadě kraje,
- opět upozornit Celní správu na nutnost kontrolovat a zabavovat jakékoliv potraviny živočišného původu (včetně svačin).
Dalším krokem by v krajním případě mohla být i nouzová kruhová vakcinace. Nezávisle od tohoto rozhodnutí by se začalo s utrácením zvířat v ohnisku a popřípadě v ochranném pásmu. V případě zahájení vakcinace by se postupovalo z vnějších hranic ochranného pásma směrem k ohnisku.
Jak je vidět, SVS neponechává nic náhodě a počítá i s možnými nejhoršími eventualitami.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down