12.08.2011 | 11:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výbava traktoru – pro každého něco

Výbava v současnosti vyráběných traktorů je stále rozsáhlejší. Na jedné straně je to tím, že výrobci chtějí nabídnout něco víc, než jejich konkurenti, ale myslí i na uživatele. Je to také odezva na vývoj stále komplikovanějšího závěsného nářadí. Z tohoto trendu mají každopádně zemědělci užitek. Konstruktéři se snaží zpříjemnit pobyt v kabině a ovládání učinit přehledným.

Počet ovladačů raketově roste, takže se sdružují do logických celků a nebo jejich úkoly převezme integrovaný monitor. Multifunkční joystik je dobrá věc, ale do značné míry jej může nahradit dobře provedená opěrka. V kategorii high-tech existují ovládací koncepty i bez joystiku či bez sdružené loketní opěrky.
Zároveň nabývá na intenzitě trend výroby traktorů jedné modelové řady až ve třech různých úrovních výbavy. Každý nepotřebuje stroj v plné výbavě, kterou by ani nevyužil.

Flexibilní rozložení spínačů
Za celkem samozřejmou se považuje skutečnost, že v kabině je stále více spínačů či otočných ovladačů. Pokud jsou tlačítka barevně nebo alespoň tvarově rozlišená a soustředěná do logických celků, tak si řidiči pochvalují. Stlačením tlačítka mohou spouštět a zvedat tříbodové závěsy, pomocí joystiku ovládat čelní nakladač a případně i zároveň řadit rychlostní stupně pod zatížením či si lze naprogramovat opakované úkony do sekvencí a uložit do paměti.
Na rozdíl od pák je možné spínače umístit v kabině kdekoli. Většinou je to v blízkosti řidiče, kde jsou snadno v dosahu. Nahrazují těžkopádné ovládací páky s bovdenovými lanky, jejichž ovládání je namáhavější, zdlouhavější a pro dosažení přesnosti nastavení vyžaduje značný cit.
Trend zvláště u výkonných kolových traktorů jde směrem k inteligentním ovládacím systémům v dosahu jedné ruky, označovaných někdy jako „elektronika On-Board“.V jediném terminálu je soustředěno ovládání traktoru, ovládání nářadí přes ISOBUS, GPS navigace, dokumentace, výstup kamer, a to vše s jednoduchým ovládáním. Terminály většinou nabízejí uživatelsky přátelská menu.

Hydraulika se vyvíjí
Co se týká elektromagnetických ventilů, tak ty začínaly ve výbavě u traktorů vyšší výkonové třídy. Zde jsou nároky na výkon hydraulického systému vyšší a také zvýšení ceny traktoru je snadněji pochopitelné. Postupně se rozšířily i do střední a nižší výkonové třídy.
Stálé zdokonalování a vývoj jsou pro moderní zemědělskou techniku charakteristické. Také elektromagnetické ventily vznikly vývojem z klasicky mechanicky ovládaných ventilů. Ty jsou používány již mnoho desetiletí a osvědčily se. Nicméně pracovní rychlosti rostou a s nimi i složitosti přípojných strojů, takže nezničitelné kovové páky vystřídalo oblíbené řešení s řídicí jednotkou. Zde stačí řidiči stiskem spínače vyslat odpovídající signál, který je následně jednotkou převeden na přestavovací pohyb.
První provedení ventilů nedokázalo olej dávkovat, ale fungovalo „černo-bíle“. Tyto ventily dodnes přežily v jednodušších, ale důležitých rolích: například pro zapínání pohonu všech kol, uzávěrky diferenciálu nebo vývodového hřídele pod zatížením. Tím se ovládání traktoru rovněž zjednodušilo. Proud oleje je slabý, takže pohyby šoupátka může zajišťovat i elektromagnet.

Pod dohledem elektroniky
S tím ale souvisí i důležité ochranné (bezpečnostní) funkce: aktivní vývodový hřídel je po vypnutí motoru automaticky odepnut a po znovunastartování jej řidič musí znova zapnout. Také razantní pokles otáček motoru, poukazující na náhlý nárůst zatížení, řídicí jednotka vyhodnotí a odepne pohon pro PTO. Tím jsou důležité komponenty motoru chráněny před poškozením (po udušení motoru by mohlo turbodmychadlo dobíhat bez mazání).
Automatické funkce pro uzávěrky diferenciálu jsou již běžné. Totéž platí i o pohonu všech kol. Tyto úkony je možné nahrát do systému souvraťové automatiky a kombinovat s různými úkony tak, aby např. otáčení na souvrati nebo průjezd problémových míst na pozemku probíhaly plynule. V různých strojích je ale funkce automatiky odlišná.

Aktivace v kabině zdržuje
Na vývodový hřídel mohou být navázány i jiné zajímavé funkce. Po aktivaci externím spínačem může motor automaticky přejít na otáčky, které si obsluha nastaví. Přechod je plynulý, nicméně během chvilky jsou k dispozici požadované otáčky aktivních prvků závěsného stroje. Řidič ale často musí nejprve v kabině komplikovaně aktivovat spuštění hřídele vnějším spínačem, aby se zabránilo nechtěnému rozběhu. Nedostatkem některých automatik je také to, že jsou snadno deaktivovatelné.
Jistým rizikem automatizace funkcí je skutečnost, že řidič přehmatem nechtěně vyvolá určité úkony traktoru v nevhodnou chvíli. Důležitá je v tomto případě možnost rychlého zastavení průběhu funkcí. Podmínky na poli jsou proměnlivé a není dobré vždy slepě důvěřovat elektronice.

Průtočná množství rostou
Elektronicky ovládané ventily umožňují také z kabiny nastavovat čas, průtočné množství a nově i rychlost reakce. To se již běžně provádí na barevném terminálu, kde si lze nastavené hodnoty kdykoli vyvolat. Novinkou je terminál s třemi úrovněmi nastavení: „Začátečník“, „Profesionál“ a „Expert“. Podle zvoleného modu monitor uvolňuje postupně stále více a více menu tak, aby počet funkcí a možných nastavení byl adekvátní zkušenostem a schopnostem řidiče, sedícího za volantem.
Průtočná množství oleje a výkony hydrogenerátorů rostou. Nejvíce je to patrné na traktorech vyšší výkonové třídy, kde se brzo stane 200 l/min spodní hranicí. Je to reakce na nové typy závěsných strojů, které jsou stále větší a také komplikovanější. Často mají zcela nové funkce. Aby se ušetřil čas, palivo a náklady na pracovní síly, jsou dříve samostatně nasazované stroje nyní stále častěji spojovány do souprav (například technika pro zpracování půdy a secí stroj či sazeč). Tím stoupá množství funkcí ovládaných hydraulicky a také požadavky na průtok oleje.

Pozor na počet vnějších okruhů 
Dnes si zemědělci při výběru nového traktoru výkon hydrogenerátoru běžně porovnávají, ale někdy opomíjí počet vnějších hydraulických okruhů. Traktory vyšší výkonové třídy často nabízí výběr ze dvou hydrogenerátorů s různým výkonem, pokud dovozce ve specifikaci pro ČR nezvolí jeden z nich do standardu (většinou ten výkonnější).
Jen pro ilustraci možností dnešní techniky: systémové traktory, u nichž se pro nejrůznější nástavby počítá s velkými nároky na hydrauliku, mohou na přání disponovat hydrogenerátorem s průtokem 224 l při tlaku 260 bar. Přenášený hydraulický výkon dosahuje 90 kW!
Dnes jsou hydraulické ventily konstruovány již poměrně složitě. Tím hůře pro servis, ale lépe pro řidiče, který si může díky tomu nastavovat průtočná množství oleje za všech provozních okolností. Další výhodou je proporcionální ovládání: čím více natočí ovladač, tím vyvolá silnější signál, což v důsledku způsobí větší posun šoupátka ventilu. Řidiči také očekávají, že tento systém nemá žádnou ovládací vůli (na rozdíl od pák s lanky). Ovládání je tudíž vysoce přesné, což práci s drahými závěsnými stroji vyhovuje.

Kabely místo bovdenů a v kabině je klid
Od ovladačů k ventilům se data přenášejí pomocí kabelů. To je velmi flexibilní, protože se získá volný prostor v provedení kabiny. Mezi rám traktoru a podlahu kabiny je možné vložit účinnou protihlukovou a tepelnou izolaci, takže se pohodlí řidiče ještě zvýší. Také se omezí přenos vibrací. Rovněž rozvaděče hydrauliky lze posunout, a to nejčastěji do blízkosti zadního mostu, protože nemusí být nutně přímo pod kabinou. Prostorové oddělení od ovladačů není na závadu. Páčky a spínače lze libovolně rozmístit v kabině.

Koordinace dvou systémů
Častým jevem je skutečnost, že pokrok v určité oblasti odstartuje inovace zase jinde. S elektrohydraulicky ovládanými ventily se konstruktéři zaměřili na připojování nářadí. V roce 2000 se objevily první studie flexibilního tříbodového závěsu, který takové ventily pro své fungování vyžaduje. Totéž platí i o systémech automatického navádění. A když již mohou ventily hydrauliky přijímat povely od externího zařízení, mohly by být řízeny i připojeným strojem.
Tato myšlenka se narodila již v roce 2001. Inženýrům se nelíbila skutečnost, že dva systémy, tedy traktor a závěsný stroj, pracují spolu a jsou na sobě závislí, ale přitom o sobě vlastně neví a nedokáží pracovat koordinovaně. Dnes, po deseti letech, již některé stroje dokáží ovládat Load sensing hydrauliku traktoru a na světových výstavách sbírají hodnotná ocenění. Vysílají přesné signály o potřebném tlaku a průtoku oleje pro jednotlivé funkce.

Nezbytná výbava na straně traktoru
Předpokladem je odpovídající výbava na straně traktoru v podobě sítě ISO-Bus nebo CAN-Bus a přípojek „Power-Beyond“. Nutný je tedy traktor „prémiové třídy“. Jedná se o trojici rychlospojek (tlaková větev, zpátečka a signalizace), v praxi označovaných jako Load Sensing přípojky. Zajišťují rychlý přenos řídicích impulzů do hydrauliky traktoru, což je důležité pro spolehlivou práci agregovaného stroje a pohotové fungování všech funkcí. Navíc se také lépe využije všech předností systému Load Sensing (který není zrovna levný), hlavně vysokého dopravního výkonu, takže důležité funkce mohou pracovat rychleji.
Naopak traktory využívané převážně k orbě a nebo k práci s vývodovým hřídelem si vystačí s klasickým systémem s konstantním průtokem. Ten je méně citlivý na výskyt nečistot v oleji, které se do oběhu dostávají při zapojování hydraulických hadic do rychlospojek.
Přípojka „Power-Beyond“ je i u nových sérií traktorů v nabídce výbavy na přání. S ohledem na potřeby agregovaných strojů je třeba na to myslet. To je příklad traktorů pracujících se senážními návěsy, kombinacemi lisu s baličkou, sklízeči, taženými postřikovači či s velkými kejdovači opatřenými širokou výbavou.

Kdy má regulace význam
První autonomní regulace se objevila u závěsných sklizňových strojů. Protože senzory a datová síť CAN-Bus dokáží pracovat přesněji a rychleji než člověk a nepodléhají únavě. Lis na válcovité balíky si sám zastaví traktor v momentě, kdy je balík již ovázaný a je třeba jej odložit na pole. Řidiči tak odpadá neustálé sledování průběhu práce lisu.
U senážních návěsů si množství hmoty v ložné ploše hlídá automatika plnění, zato pracovní rychlost určuje řidič, takže doposud neexistovala vzájemná koordinace mezi dvěma systémy. Rychlost přitom spolu s intenzitou řádku ovlivňuje rovnoměrnost příjmu hmoty a kvalitu práce plnicího a řezacího zařízení návěsu. Proto se nyní výrobci snaží uvést do praxe systém automatické regulace pojezdové rychlosti soupravy v závislosti na vydatnosti řádku. Tato veličina může být dosti proměnlivá, protože výnosy píce na různých místech pozemku kolísají, dále obsluha shrnovače může být různě zkušená či různě pečlivá.

Funguje přes ISO-Bus 
Traktor bude v přední části vybaven senzorem snímajícím vydatnost řádku, na druhém konci pak bude od návěsu získávat informace o poloze sběrače, o zatížení plnicího ústrojí a o úrovni naplnění ložné plochy. Řídicí jednotka získané údaje porovná s aktuální pracovní rychlostí soupravy a vydá příslušné povely převodovce ke zpomalení nebo zrychlení jízdy. Tím je i řezací ústrojí zásobováno rovnoměrně, což má pozitivní vliv na kvalitu řezanky a úroveň opotřebení.
Komunikace mezi stroji funguje na síti ISO-Bus, takže zvolený mód a aktuální naměřené hodnoty zařízení zobrazí ISO-Bus kompatibilní terminál v kabině. Přínos systému spočívá v tom, že souprava pracuje při optimálním zatížení, eliminují se momenty přetížení a případné prostoje po zablokování návěsu. Rovněž bude možné bez stresu pracovat i v noci.
Někteří výrobci nabízejí u traktorů většinou střední výkonové třídy na přání instalaci kabeláže (tj. předpřípravu) pro satelitní navigaci a ovládání ISO-Bus. Součástí výbavy jsou i zástrčky ke snadnému zapojení komponent. Pokud tedy chci provozovat závěsnou techniku s tímto ovládáním, je třeba na to myslet při specifikaci výbavy nového traktoru. Terminály ISO-Bus jsou již velmi přehledné, prostorné, umí hodně funkcí a navíc je výrobci neustále zdokonalují. Brzo by měly umět také ovládat závěsné stroje v systému lokálně variabilní aplikace hnojiv, chemikálií nebo osiv.
Řídicí jednotka se naučí přečíst aplikační kartu a podle těchto dat bude zasílat povely závěsnému stroji (také například rozmetadlu hnoje, pokud bude ISO-Bus kompatibilní). Celé ovládání zvládne jeden terminál, do něhož se pouze nahraje nový software.

Buďte tady jako doma 
Nové kabiny mají ještě o 10 % více vnitřního prostoru, protože pocity stísněnosti pro řidiče i spolujezdce k dnešním traktorům prostě nepatří. Hodně místa kolem dává pocit pohodlí a navíc takové kabiny bez problému pojmou například velkou chladničku.
Nabízí se několikanásobně více odkládacích míst včetně těch s utěsněním proti vnikání prachu. Ještě před deseti lety vychvalované postranní konzoly se stávají minulostí. Ustoupily sofistikovaným loketním opěrkám s barevnými monitory. Na pravé straně sahá až k podlaze plné okno jednodvéřových kabin (sériově u traktorů vyšší a vyšší střední výkonové třídy), zatímco ve střední výkonové třídě je běžně na výběr mezi jedno nebo dvoudveřovou kabinou. Traktory nižší výkonové třídy mají dvoudveřové kabiny (často ještě s otevíratelným sklem vpředu), protože pro jejich všestranné nasazení je časté opouštění kabiny v průběhu dne běžné.
Plocha prosklení se rozrůstá (mizí boční sloupky a ty čtyři zbývající se stále zužují), kabiny jsou posunuty dále od zadní nápravy s jejími tvrdými nárazy, někdy zároveň do výšky, ale výhled do zadního závěsu je většinou na dobré úrovni. Rozrůstá se paleta světlometů pro kompletní osvětlení okolí traktoru, hitem je integrace do střechy kabiny, která poskytuje ochranu před mechanickým poškozením například větvemi. V oblibě jsou zaoblené tvary střechy, kabiny i kapoty motoru, kterou konstruktéři úpravami motoru (hlavně chladicího systému) tlačí vpředu směrem dolů, aby se zlepšil výhled také do prostoru před traktor.

Sadu světel jakou chcete 
Traktorům vyšší výkonové třídy se provoz na tři směny nevyhne, například v období setí, zpracování půdy či sklizně kukuřice pro bioplynové stanice. Pro bezpečné a univerzální nasazení i v noci nabízí výrobci několik sad osvětlení. Jednou z nich je sada pro kompletní osvětlení okolí v úhlu 360o, která vylučuje nutnost přídavného seřizování světlometů. Stačí jen v kabině stisknout potřebné spínače. I při bezměsíčných nocích nezůstávají v okolí stroje žádná slabě osvětlená místa.
Nový design kabiny jde často ruku v ruce s vylepšeným systémem jejího odpružení. Odpružení kabiny je zdokonaleno tak, aby fungovalo v souladu s odpružením přední nápravy, tedy aby se zbývající kmity a výkyvy eliminovaly a naopak nezesilovaly. To je velmi důležitá vlastnost zvláště pro toho, kdo bude často jezdit rychleji po silnici s naloženými návěsy nebo přívěsy.
Pro řidiče bude dobrou zprávou, že si svou sedačku mohou natočit o 25 % více než dříve. Lepší výhled vzad dovoluje lépe kontrolovat práci nářadí. Opěrka sedadla spolujezdce je vícefunkční – po sklopení může její zadní strana fungovat jako stolek.

Větší prosklení, výkonnější klimatizace
Ve výčtu novinek u nové řady traktorů se téměř vždy skloňuje slovo klimatizace. Výrobci stále zdokonalují umístění a rozložení jejích výdechů. Cílem je snaha o zlepšení proudění vzduchu tak, aby se obsluha cítila příjemně a aby v kabině nezůstávaly žádné nevětrané oblasti. S tím souvisí i lepší ventilace skel, díky níž se efektivně omezuje namrzání a orosení.
Nicméně za tímto vývojem se skrývá důsledek rostoucí prosklené plochy. Čím větší plocha skel, tím více světelných, ale zároveň i tepelných paprsků proniká dovnitř. V takovém „skleníku“ by bez klimatizace nebylo možné existovat, takže tato výbava je ve standardu. U nových traktorů má ještě větší výkon, případně pracuje automaticky (či dokonce s připojením na CAN-Bus). S vývojem nových materiálů se zlepšuje izolace kabiny vůči teplu, hluku a vibracím. Interiéru hodně pomáhá vysoká úroveň zpracování. Ke komfortu patří také šachty pro vestavbu rádia a vysílačky, případně posuvný držák na terminály agregovaného nářadí.

Splněný sen – pomoc už jede
Skrytě, ale jistě roste počet zástrček pro připojení různých zařízení a spotřebičů. Stačí bližší pohled do rohů kabiny. Podobný vývoj je patrný i v zádi traktoru, což potvrzuje trend k jejich rostoucí inteligenci a stále dokonalejšímu řízení a kontrole (nyní dokonce i na dálku). Rozvíjí se komunikace mezi traktorem a nářadím, mezi dvojicí strojů navzájem a dokonce mezi podnikovou kanceláří a strojem. Manažer v podniku má informace o pracovišti a o všech provozních parametrech traktoru.
Již brzo nebude nemožná následující situace: traktor při práci na poli oznámí závadu, řidič začne hledat její příčinu nebo volat zkušenějším, ale mezitím již bude na cestě pracovník servisu s adekvátním řešením a náhradními díly. Zajisté doslova splněný sen mnoha řidičů, jimž výpadek stroje v době, kdy to nejvíce potřebovali, značně zkomplikoval práci.

Trendy v oblasti pneumatik
U nových traktorů s výkonem do 294 kW/400 k jsou samozřejmostí pneumatiky o průměru 2150 mm. Ale tento trend se projevuje i ve vyšší střední třídě, u traktorů s výkonem do 184 kW (250 k). V této oblasti se stále zřetelněji otevírá nový segment traktorů disponujících silnými turbomotory, celou paletou různých převodovek, kompletní výbavou a zároveň krátkým rozvorem a výbornou manévrovatelností, takže jsou dokonale vhodné pro všestranné nasazení (od sklizně pícnin přes dopravu, orbu a zpracování půdy až k čelnímu nakladači).
Kromě průměru hraje roli také šířka pneumatik a samozřejmě tlak vzduchu. To vše má vliv na správný otisk v půdě, který je základem tažného výkonu.
Takzvané Terra-pneumatiky jsou již u traktorů minulostí, i když se stále ještě vyrábějí (v radiální konstrukci). Se šířkou více než 1000 mm byly přímo ideální pro snížení hloubky stopy a utužení v průběhu přípravy půdy a setí, ale problémem byly přesuny po silnici kvůli celkové šířce traktoru. Dnes jsou nabízeny hlavně pro sklízecí mlátičky, i když i zde je nezadržitelně nahrazují pásové jednotky (nezvětšují celkovou šířku stroje).
Traktory by také bylo možné osadit pásy místo kol, je to však nákladné, pracné a především chybí schopnost absorpce nárazů. Proto jsou velmi široké Terra-pneumatiky nahrazovány konvenčními nebo nízkotlakými pneumatikami vybavenými systémy pro změnu tlaku vzduchu.

Vše pro maximální tažný výkon
Existuje řada výrobců nabízejících různé systémy pro regulaci tlaku vzduchu v kolech traktoru, případně i závěsného stroje, montovaných dodatečně. Nicméně se ukazuje, že praxe netrpělivě čeká na první takový systém, který se do traktoru namontuje v průběhu výroby a bude plně integrovaný. Traktor bude mít druhý přídavný kompresor a v kabině nebudou zapotřebí žádné další monitory. K nastavení a ovládání poslouží loketní opěrka.
Jestliže toto řešení vzbudí zájem, nabídnou jej i ostatní výrobci a brzo se stane standardem u klasických traktorů nejvyšších výkonů. Instalace v továrně má i další přednosti, jako je vyšší spolehlivost, delší životnost a nižší náklady, než při dodatečné montáži.
Zároveň bude výrobce traktoru doporučovat vhodné pneumatiky, protože hodnota možného snížení tlaku vzduchu při určitém zatížení na poli je u různých značek a typů rozdílná. Z pohledu utužení půdy je nízký tlak výhodnější. Tím se zároveň výrazně sníží prokluz, zvýší schopnost záběru v půdě (to znamená i to, že traktor se například může snadněji vyprostit ze zapadnutí) a samozřejmě se zvýší schopnost pneumatiky tlumit vibrace a otřesy přenášené na podvozek.

Více pohodlí i v kompaktní třídě
Kompaktní traktory se také dočkaly konstrukčních změn a nových komponentů, což dovolilo snížení hmotnosti. Dále se představují se zvětšenými kabinami s lepším výhledem a rovnou podlahou, zavěšenými pedály, prostorným střešním oknem, sdruženými ovladači a integrovaným joystikem pro ovládání čelního nakladače.
Nezadržitelně také pokračuje tažení plynulých převodovek i do nižší výkonové třídy. Traktory s plynulým pojezdem se téměř výlučně nabízí v high-tech výbavě, tedy sériově se čtyřmi druhy otáček vývodového hřídele a automatikou zapínání, externím ovládáním obou závěsů atd.
Ne každý ale hledá traktor v této kategorii. Podniky s chovem skotu, pěstitelé zeleniny nebo ti, kdo mají velkou výměru luk a pastvin, využívají jednodušeji vybavené traktory pro konkrétní činnosti nebo i jako univerzální. Pro jednodušší, stále se opakující práce postačují traktory s výkonem kolem 73,5 kW/100 k, s jednoduchým mechanickým ovládáním, se spartánsky vybavenou kabinou za velmi příznivou cenu. Jsou levnější také proto, že jejich motorům zatím stačí splňovat normu Tier 3, takže jsou jednodušší. Komfort ovládání se u různých výrobců liší, určité úrovně ale dosahuje vždy.

S odlišnou hmotností rozdíly na silnici
Celkem samozřejmostí je dobrá manévrovatelnost daná krátkým rozvorem. Jednotlivé značky se dost výrazně odlišují prázdnou hmotností; lehké traktory jsou vhodné k sečení či práci se shrnovači nebo obraceči píce, ovšem v agregaci s půdozpracujícími stroji mají často problémy s přenosem výkonu motoru na půdu. Také za jízdy po silnici nemusí mít řidič v kabině zrovna nejlepší pocit. Ne všechny kompaktní traktory disponují reverzací pod zatížením; podle praktických zkušeností si však na sešlapávání spojky lze zvyknout. Naopak trochu nepraktické bude nesynchronizované řazení dvou skupin.
Hydraulický systém je tvořen hydrogenerátorem s konstantním průtokem na úrovni většinou 50 l/min a proměnlivým počtem vnějších okruhů (od dvou do čtyř), často již s plovoucí polohou. Rozdíly mezi traktory jsou také v účinnosti brzd: těžší stroje mají většinou větší brzdící účinek, takže se snadněji zastaví i s naloženým přívěsem.

Jiná kritéria při výběru kabin
Kabina nebývá opatřena tak účinnou protihlukovou izolací jako ve vyšší třídě, takže úroveň hluku se většinou pohybuje na úrovni kolem 80 dB (A). Nicméně málokdy v nich řidiči tráví dlouhé směny. Pro tuto kategorii jsou charakteristické jiné nároky; kdo bude požadovat prostornost a snadný vstup a výstup (důležité hledisko u univerzálních traktorů používaných od jara do podzimu téměř denně) a bohatý výhled potřebný na členitých pozemcích a nebo během kultivace řádkových plodin, či naopak sníženou kabinu pro průjezd stájemi, měl by výběru věnovat více pozornosti. Protože v těchto parametrech panují značné rozdíly a výrobci mohou nabízet speciální provedení kabiny na přání.
U cenově příznivých traktorů bývá navíc jediným prvkem odpružení sedačka řidiče. Takže se vyplatí na tomto místě nešetřit a investovat do sedačky s pneumatickým odpružením (pokud je v nabídce).

Klíčové informace

– Jedním z trendů je výroba traktorů jedné modelové řady až ve třech různých úrovních výbavy.
– Ovladače, jejichž počet neustále roste, se sdružují do logických celků a nebo jejich úkoly převezme integrovaný monitor.
– Zvláště u výkonných kolových traktorů jde trend směrem k inteligentním ovládacím systémům v dosahu jedné ruky označovaných někdy jako „elektronika On-Board“.
– Elektromagnetické ventily se postupně rozšířily i do střední a nižší výkonové třídy.
– Rozvíjí se komunikace mezi traktorem a nářadím, mezi dvojicí strojů navzájem a dokonce mezi podnikovou kanceláří a strojem.
– Nové kabiny mají o 10 % více vnitřního prostoru, rozrůstá se i plocha prosklení a výkonnější je i klimatizace.

 

Ing. Petr Beneš

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down