27.05.2007 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výběr techniky vyžaduje přehled

Při zamyšlení se nad problematikou komunálního hospodářství shledáme, že v řadě činností, potřebných pro zabezpečení kvalitativního životního prostředí pro obyvatele, se využívá zkušeností z praxe našich zemědělců, zejména z využívání prostředků zemědělské techniky.

Osvědčené zemědělské stroje jsou v celé šíři využívány při údržbě veřejné zeleně – parků, sportovišť a rekreačních areálů, ale i okrasných květinových a travnatých ploch, hřbitovů, při likvidaci odpadů (spadané listí, odřezané větve, posekaná tráva), při úklidu místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství, odklízení sněhu apod.
Rozsah potřebného vybavení mechanizačními prostředky bude vždy vycházet nejen z reálných kalkulací potřeb s ohledem na velikost udržovaných a ošetřovaných ploch a dalších předpokládaných činností údržby, ale i z rozboru aktualizovaného stavu stávající dosluhující techniky, kterou bude nutno nahradit novou modernější technikou.
Jednodušší rozhodování je při pořizování běžných vícetonážních dopravních prostředků a speciálních vozidel s různými nástavbami (například výsuvné žebříky, zdvižné plošiny pro údržbu veřejného osvětlení, sběrné vozy pro odvoz domovního odpadu, fekální vozy apod.), kde je vzhledem ke specializaci výběr dodavatelů poměrně omezen.
Složitější rozhodování je při pořizování zemědělských strojů, kde je nabídka velice široká a vyžaduje i znalost kterých kvalitativně rozdílných technických ukazatelů. V komunální sféře bude vhodné využívat z oblasti zvané „malá mechanizace“ farmářský Profi program, zahrnující stroje a nářadí pro zemědělskou malovýrobu, do níž lze zahrnout i komunální sféru a její specifické potřeby při údržbě veřejné zeleně. Tato oblast zahrnuje i možnost případné potřeby pro využívání speciálně zaměřené techniky pro ovocnářství, sadovnictví a skleníkové hospodářství. Nelze opomenout ani mechanizační prostředky pro horské a podhorské oblasti, spadající do komunální péče.
V komunální sféře půjde tedy zejména o využívání zemědělských strojů, využívaných při sečení travnatých ploch, mulčování, provzdušňování, odmechování, řezání travních koberců, odstraňování pařezů, údržbu okrasných ploch, likvidaci odpadů, drcení zbytků, přepravu a manipulaci s materiálem a čištění ploch.
Různorodost činností vyžaduje v souladu s klimatickými podmínkami pravidelně se opakující provádění pracovních operací pomocí následující doporučené zemědělské techniky.
Sečení
Estetický vzhled a biologicky aktivní stav travních ploch vyžaduje při údržbě dosahovat stejnoměrné výšky strniště hladkým řezem ve výšce 10 až 70 mm. Toho lze dosáhnout jen pomocí mobilních žacích strojů. Základními a nejjednoduššími stroji jsou:
l výkonné pojízdné sekačky ZTH (Zero-Turn-Hydraulic),
l zahradní traktory,
l ridery.
V současné době se převážně setkáváme se žacími stroji s rotačním žacím ústrojím. Rotační žací stroje, pracující na principu řezu bez opory, jsou oblíbeny pro svou vysokou výkonnost, provozní spolehlivost, nízké nároky na údržbu a seřizování a pro úklid chodníků. Rotační žací stroje jsou buď kotoučové (diskové) nebo bubnové. Kotoučové rotační žací stroje mají menší hmotnost a nižší energetickou náročnost. Bubnové rotační žací stroje lépe sečou polehlé porosty a jsou méně náchylné na ucpávání.
U jednorotorových strojů je žacím ústrojím horizontálně se otáčející nůž, který pracuje na principu sežínání srpem. Celé ústrojí je chráněno krytem, na němž je hnací motor. Protože řez je doprovázen úderem, dochází k poškození stébla v délce 1 až 5 mm. Tato část stébla zasychá, proto není srpové žací ústrojí vhodné pro sečení jemných hřišťových trávníků. Uplatnění nachází při údržbě nestandardních trávníků v parcích, zejména na menších plochách.
Profesionální benzínové sekačky jsou vybaveny pojezdem s mechanickým nebo hydrostatickým pohonem zadních kol.
Některé typy pojízdných sekaček jsou vybaveny zásobníkem, kam je pomocí ventilačního účinku nožů dopravována posečená hmota. U benzínových sekaček mají být větší pojezdová kola, umožňující vyšší dostupnost a větší míru bezpečnosti sečení, čímž dochází i k menšímu poškození nožů.
Zahradní (travní) traktor je výhodný tam, kde je nutno přejíždět na jednotlivé plochy v sídlištích a parcích. Žací ústrojí je nejčastěji zavěšeno mezi přední a zadní nápravu a má několikastupňové výškové nastavení. Posečená hmota je dopravována středovým tunelem nebo tangenciálně plastovou rourou do zavěšeného koše nebo přívěsného zařízení.
Zvláštnost práce na malých pozemcích a na různých druzích půd vyžaduje od strojů velmi dobrou manévrovací schopnost a dobrou průjezdnost terénem. Traktor je pro co nejpohodlnější obsluhu vybaven informační přístrojovou deskou, na které obsluha může sledovat až šest různých funkcí. Traktor je dále vybaven hydrostatickou převodovkou, která plynule mění rychlost jízdy traktoru, a tím odpadá nutnost manipulace s řadicí pákou. Žací ústrojí je osazeno kolečky, která napomáhají vedení sekačky na nerovném povrchu, a tím zabraňují jejímu poškození. Rychlost pojezdu vpřed je od 0 do 8,8 km/h, vzad od 0 do 4,4 km/h.
Dvoumotorové žací ústrojí s poloměrem otáčení 690 mm a záběrem sečení 1020 mm podle typu stroje je zavěšeno mezi přední a zadní nápravou. Nastavení výšky sečení se ovládá pákou z místa řidiče, umístěnou v blatníku na pravé straně. Páka umožňuje nastavení šesti stupňů výšky od 30 do 90 mm. Ve spodní poloze páky je nastavena nejnižší výška sečení a obráceně. Horní poloha je určena pro jízdu stroje s vypnutým sečením. Pohyb páky zajišťuje ozubený segment. Páka je propojena dvěma táhly přes konzoly k ramenu zdvíhání, které je připevněno v přední části na rám sečení jedním čepem, jeho zadní část je spojena s rámem sečení dvěma čepy.
Ozubený řemen pohánějící žací mechanismus musí být správně napnut, aby nedošlo k pootočení nožů a jejich vzájemné kolizi. Napnutí řemenu umožňuje napínací řemenice, upevněná na rámu sečení. Nože žacího ústrojí jsou vzájemně pootočeny o 90°. Jsou staticky vyvážené, přípustná statická nevyváženost může být maximálně dva gramy.
Ridery jsou prakticky zahradní traktory se zvláštním uložením žacího ústrojí s jedním nebo dvěma rotory. Vesměs umístění žacího ústrojí vpředu umožňuje i zvětšení šíře záběru až na 120 cm.
Výhodou tohoto umístění žacího ústrojí bývá minimální poloměr otáčení, přístup téměř na všechna místa, dokonce i pod křoviny a do koutů sečené plochy. Přední kola nepřejíždějí tak přes trávu před jejím posečením. Nové řady zahradních riderů využívají při práci výhradně systém mulčování. Useknutá tráva je vícenásobně přeseknuta a díky tvaru nože a sekačky je pod tlakem dokonale zapracována až k travním kořínkům. Tím je trávníku dodáván dostatek živin, a navíc je chráněn před vysycháním během sušších dnů.
Mulčování
V návaznosti na dlouholeté zkušenosti s výrobou strojů na likvidaci trávy se setkáváme s výkonnými mulčovači, které likvidují přerostlé trávy i rozlehlejší běžně neudržované porosty. Mulčovací sekačky tak nahrazují diskové sekačky. Mulčovače drtí svými pracovními orgány (noži nebo kladívky) nadzemní části rostlin a rozprostírají podrcenou hmotu na povrchu pozemku. Tato hmota se tam stává přirozeným biologickým hnojivem. Nejčastěji jsou využívány univerzální drtiče a mulčovače, doplněné i sběrnými koši. Tyto vysoce výkonné robustní sekačky s pojezdem jsou vybaveny velice silným motorem. V uzavřené skříni mulčovače se otáčí vysokou rychlostí speciální nůž, který rozemele i 50 cm přerostlou trávu doslova na špenátový protlak, zaschlé rostliny pak rozdrtí na prach. Sečení mulčovači se prakticky provádí pouze dvakrát ročně, aniž by bylo nutné posekanou trávu uklízet.
Možnost využívání dalších v zemědělství používaných strojů je mnohdy vzhledem ke specifikaci činností svěřována odborným firmám, které jsou v komunální sféře využívány. Jde například o:
l provzdušňovače trávníků,
l odmechovače trávníků,
l řezače kobercových trávníků,
l pařezové frézy apod.
Při využívání výkonných zemědělských strojů nelze opomíjet i další pomocníky, zejména pro údržbu okrasných porostů. Tvarování keřů a stromů, využívání plevelů v méně přístupných místech, odstraňování nežádoucích náletů rostlin, prosvětlování a prořezávání keřů a korun stromů, stříhání živých plotů, zmlazování dřevin a odstraňování starých větví, jakož i dokončovací práce po sečení lze provádět následující mechanizací:
l vyžínače se strunovou hlavou,
l kombinované vyžínače,
l univerzální křovinořezy (motorové kosy),
l křovinořezy pro likvidaci zdřevěnělé buřeně,
l klasické polostřihy,
l řetězové pily.
Tito pomocníci jsou již často v komunální sféře využíváni a není nutné je blíže rozebírat.
Závěr
Nároky na stálé zlepšování životních podmínek pro občany se plně promítají do náplně práce pracovníků komunálního hospodářství. Jejich snaha o co nejlepší zabezpečování životního prostředí naráží především na problémy financování jejich požadavků na vybavení dostupnou moderní technikou pro jejich činnosti. Stále modernější technika, např. v zemědělství, vyžaduje mít přehled o funkčnosti a využitelnosti současných strojů, o kvalitách výrobců a cenových relacích. Proto je vhodné získávat poznatky na specializovaných výstavách komunální techniky, veletrzích a u dobře v naší republice zavedených firem, zabezpečujících i kvalitní servisní služby pro u nich zakoupené výrobky. Dobrý přehled o situaci na trhu, rozvážné zvažování potřeb doplňování strojů v reálném časovém výhledu je pak dobrým vodítkem pro konkrétní předkládání požadavků do zpracovávaných rozpočtů obcí.

Ing. Josef Krupička, CSc.
Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, katedra zemědělských strojů

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down