06.02.2002 | 07:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výběrové řízení SZIF

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) upozorňuje na stále probíhající trvalé výběrové řízení na vývoz pšenice potravinářské nakoupené v rámci intervenčního nákupu ze sklizně roku 2000. V současnosti nabízíme k prodeji 34.329,975 tun pšenice potravinářské. Dále upozorňujeme na zkrácení uzávěrkových termínů, tzn. přihlášky je možno podávat týdně.

Výkonný aparát Státního zemědělského intervenčního fondu vyhlásil od 27. února 2001 s platností až do odvolání trvalé výběrové řízení na vývoz pšenice potravinářské nakoupené v rámci intervenčního nákupu ze sklizně roku 2000, nebo odpovídajícího množství pšeničné mouky a těstovin z pšeničné mouky (dále jen „výběrové řízení“).
Podmínky trvalého výběrového řízení:
1/ přihlášku do výběrového řízení lze podat na pracoviště výkonného aparátu SZIF každé úterý od 8:00 do 10:00 hod. následujícím uzávěrkovým termínem je 12. února 2002 do 10:00 hod.
2/ podmínkou akceptování přihlášky do výběrového řízení je kromě dodržení podmínek uvedených v odstavci „Náležitosti přihlášky do výběrového řízení“ složení kauce ve výši 10% z hodnoty obchodu nabídnutého v přihlášce (tj. 10 % z finanční částky odpovídající nabídnuté ceně včetně DPH za pšenici potravinářskou a množství pšenice, o které se přihlášený subjekt uchází). Kauce musí být složena na účet SZIF a bude použita takto:
a/ V případě, že subjekt nebude vybrán, bude mu kauce vrácena na jeho účet v plné výši bezprostředně po rozhodnutí o nevybrání.
b/ Pokud subjekt bude vybrán, bude kauce vrácena v plné výši až po splnění podmínek dle uzavřené smlouvy. Za předpokladu, že subjekt neodebere celé smluvní množství, avšak vyveze nad 50 % smluvního množství, bude mu kauce krácena o tolik %, o kolik % nesplnil vývoz. Za předpokladu, že vyvezl pod 50 % smluvního množství nebo žádné množství, kauce propadá ve prospěch SZIF.
c/ Kauce propadá ve prospěch SZIF i v případě, že vybraný subjekt se nedostaví k podpisu smlouvy ve stanoveném termínu.
3/ přihlášky do výběrového řízení musí být doručeny v zapečetěných obálkách s označením „Trvalé výběrové řízení - vývoz pšenice potravinářské z IN 2000“ na adresu: Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, sekretariát ředitele č. dveří 404, 4. patro.
4/ Výsledek výběrového řízení bude k dispozici na SZIF třetí den po uzávěrkovém termínu, tj. v pátek a o výsledku bude uchazeč vyrozuměn neprodleně (telefonicky nebo faxem). SZIF si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů přihlášených do výběrového řízení. Vybraný uchazeč musí být schopen dostavit se k uzavření smlouvy v termínu stanoveném SZIF. Po tomto termínu si SZIF vyhrazuje právo nebrat na výsledky výběrového řízení zřetel a smlouvu neuzavřít.
5/ Nabízená pšenice potravinářská odpovídá těmto kvalitativním parametrům:
vlhkost max.15,0 %
objemová hmotnost min. 780 g/l
příměsi celkem max. 6,0 %
nečistoty max. 0,5 %
obsah N - látek v sušině (N x 5,7) min. 12,0 %
sedimentační hodnota (SDS - test) min. 55 ml
číslo poklesu min. 200 s
6/ Do výběrového řízení se může přihlásit kterýkoliv podnikatelský subjekt se sídlem v ČR, jehož předmětem činnosti je obchodní činnost, nebo zpracování pšenice na mlýnské případně jiné potravinářské výrobky a je zapsán v obchodním rejstříku ČR.
7/ Bližší podmínky (aktuální množství pšenice potravinářské uvolněné k vývozu, seznam skladujících organizací) poskytnou Ing. Eva Sekerová 02/22871525, Ing. Martin Foreth 02/22871526.
Náležitosti přihlášky do výběrového řízení:
1/ jméno a přesná adresa uchazeče, IČO, DIČ, tel. a fax. spojení,
2/ platný výpis z obchodního rejstříku,
3/ požadované množství pšenice potravinářské
4/ návrh časového harmonogramu odběru a vývozu,
5/ nabídka ceny v Kč/t, kterou uchazeč uhradí SZIF za pšenici potravinářskou odebranou ve skladě SZIF ( cena FCA skladující organizace -naložený vagón). Zajištění platby požaduje SZIF platbou před odběrem pšenice, kde se připouští postupná platba za částečné množství.
6/ dosavadní zkušenosti v uvedené oblasti,
7/ objem uskutečněných obchodů a seznam zahraničních partnerů za minulý rok,
8/ čestné prohlášení statutárního orgánu uchazeče, že ke dni uzávěrky výběrového řízení nemá závazky vůči zemědělským prvovýrobcům po lhůtě splatnosti,
9/ čestné prohlášení statutárního orgánu uchazeče, že ke dni uzávěrky výběrového řízení má splněny závazky vůči státu ( daně, Fond národního majetku, Pozemkový fond, SZIF, PGRLF a pod.) splatné k datu uzávěrky výběrového řízení,
10/ finanční obrat v uplynulém roce,
11/ bankovní spojení, datum, razítko a podpis.
12/ doklad (tj. výpis z účtu, příp. příkaz k úhradě, jehož provedení potvrdila banka) o zaplacení kauce na účet SZIF (číslo účtu: 19 -5541480257/0100 KB, a. s. Praha). Jako variabilní symbol platby kauce bude uvedeno číslo 3711.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down