Výdaje a příjmy Pozemkového fondu

Rozpočet Pozemkového fondu ČR (PF ČR) na rok 2009, který předložil ministr zemědělství Petr Gandalovič, v tomto týdnu schválil vládní kabinet. Návrh nyní posoudí Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Informoval o tom mluvčí ministerstva zemědělství Petr Vorlíček.

„Rozpočet předpokládá celkové příjmy fondu v roce 2009 ve výši 2,015 miliard korun. Největší podíl tvoří příjmy z prodeje státní zemědělské půdy, celkem 1,3 miliardy korun, které vycházejí z předpokládané celkové výměry převedených pozemků 50 tisíc hektarů a ze splátek převodů realizovaných v minulých letech,“ uvedl ministr s tím, že ve zbytku celkových příjmů jsou obsaženy příjmy z pronájmu majetku státu, z privatizace, z převodů nemovitostí státu a ostatní výdaje.
Předpoklad celkových výdajů PF ČR za rok 2009 činí podle Gandaloviče 1,798 miliard korun a je o 97,8 milionů korun nižší, než celkové výdaje rozpočtované na rok 2008. Vyšší proti rozpočtu na rok 2008 jsou výdaje na využití předkupního práva a provozní a investiční náklady. Naopak rozpočet výdajů na správu majetku včetně demolic, na identifikaci a převody majetku, finančních náhrad, peněžitých náhrad a výdajů na vymáhání pohledávek je proti rozpočtu na rok 2008 nižší.
Z celkového objemu položky „ostatní výdaje“ je 350 milionů korun určeno na pozemkové úpravy v okresech s nedokončeným přídělovým a scelovacím řízením. Důvodem je stoupající podíl nepřevoditelné státní půdy, kterou má PF ČR ve své správě. Použití prostředků umožňuje PF ČR identifikovat pozemky ve vlastnictví státu a správě PF ČR a nabídnout je jak pro vypořádání nároků za nevydané pozemky, tak k privatizaci.
Předpokládaným výsledkem finanční bilance za rok 2009 je přebytek ve výši 217 milionů korun. Ten (spolu se zůstatkem finančních prostředků po uzávěrce k 1. 1. 2009 v předpokládané výši 3,720 miliard) tvoří k 31. prosinci 2009 aktivní zůstatek 3,937 miliard korun. Při posuzování bilance je nutné vzít v úvahu prezidiem PF ČR schválené a prozatím neukončené čerpání finančních prostředků na pozemkové úpravy ve výši asi jedné miliardy korun.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *