19.02.2007 | 09:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výhled evropského zemědělství do roku 2013

Další zprávu o předpokládaném vývoji trhu se zemědělskými komoditami a příjmu zemědělců až do roku 2013 vydala Evropská komise. Na rozdíl od dříve publikovaných podobných střednědobých výhledů, již bere v úvahu letošní rozšíření Evropské unie o Bulharsko a Rumunsko.

Zpráva se zabývá pravděpodobným vývojem trhu obilovin, olejnin, cukru, masa, mléka a mléčných výrobků. Nebere v úvahu poslední navržené změny legislativy, například možné omezení intervenčního nákupu kukuřice. Také nepočítá s výsledky Katarského kola jednání Světové obchodní organizace (WTO). Směrodatné jsou pro ni jen závazky Uruquajského kola jednání o světovém obchodu a ostatní uzavřené dohody.
Zpráva neuvažuje ani další možné vlivy, jako jsou třeba závažné nákazy zvířat. Zejména možné propuknutí ptačí chřipky by velmi těžce postihlo nejen trh s drůbeží, ale ve svém důsledku by také snížilo poptávku po krmivu. Na druhé straně by se však mohl zvýšit zájem o vepřové maso, a tedy i krmivo pro prasata.
Obiloviny
Střednědobý výhled vypadá poměrně dobře pro většinu obilovin pěstovaných v Evropě. Předpokládá se zvýšení jejich spotřeby, a to i díky vzrůstající poptávce po bioetanolu a také po biomase na energetické využití. Nehledě na tyto všeobecně dobré vyhlídky existují rizika na regionálních trzích s obilím. Jde zejména o nedostatečný marketing a nízkou konkurenceschopnost živočišné výroby (a s ní související spotřebu krmiv). Poptávka po obilí také může stagnovat, nebo se dokonce snižovat, protože se v krmivech mohou uplatnit bílkovinné zbytky po výrobě bioetanolu z obilí. Na druhou stranu může mít unie prospěch z předpokládané zvyšující se poptávky po obilí na světových trzích.
Pokračující integrace obchodu, posílení domácí spotřeby v Bulharsku a v Rumunsku, reformou zavedené odpojení podpor od produkce (decoupling) a povinné set aside v Maďarsku a od roku 2012 v Bulharsku a v Rumunsku by mělo vést ke stabilizaci regionálního trhu s kukuřicí. Přebytky kukuřice mohou v uvedeném období velmi zatěžovat Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko i Slovensko. Přes některé slibné vyhlídky by však měly i v roce 2013 zůstávat velké zásoby obilovin, které se odhadují na zhruba 18 milionů tun.
Olejniny
Růst sektoru by měla podporovat zvyšující se produktivita, dobré podmínky na světových trzích a hlavně očekávaná zvyšující se poptávka po bionaftě. Produkci olejnin pro nepotravinářské využití na set aside bude omezovat dohoda mezi USA a EU z roku 1992 (tzv. Blair House Agreement). Ta určuje, že na plochách set aside je možné vyprodukovat nejvýše takové množství olejnin pro nepotravinářské účely, které odpovídá ekvivalentu jednoho milionu tun sójové drtě. Přes tyto skutečnosti autoři zprávy předpokládají, že EU zůstane nadále velkým čistým exportérem olejnin.
Cukr
Světové a mezinárodní trhy s cukrem by měly růst. Podle zprávy je v unii hlavním rizikem u této komodity pomalá restrukturalizace nastartovaná poslední reformou. Ta by měla postupně probíhat až do roku 2009. Zatím však snižování cukerních kvót nepostupuje podle předpokladů komise, a to přesto, že v loňském a letošním roce byla sazba za odstoupení od kvóty nejvyšší. Komise proto požaduje pro tento hospodářský další, a to plošné krácení kvóty o 12 procent.
Další obtíží mohou být vysoké zásoby cukru v unii. Ty by měly být problémem v nejbližších letech. Zpráva nicméně předpokládá, že vyrovnané bilance na trhu s cukrem mezi domácí produkcí a spotřebou a dovozem ze třetích, zejména rozvojových zemí, by se mělo dosáhnout již v roce 2010. Zpráva předpokládá, že nadále se v unii bude hodně cukru vyrábět ve Francii, Německu, Velké Británii a také v Polsku.
Drůbež
Trh s drůbežím masem samozřejmě ovlivní zejména budoucí vývoj ptačí chřipky. Jak jsme se již přesvědčili, objevení nebezpečné formy jejího viru dovede tento trh hodně rozhoupat, a to jak z pohledu zájmu spotřebitelů, tak i exportních možností. S touto eventualitou však zpráva nepočítá. Proto načrtává růst produkce drůbežího masa, které svými cenami i oblibou u konzumentů vítězně soutěží s ostatními druhy masa. Závěry obchodních jednání s Thajskem a Brazílií o novém režimu importu drůbeže, by podle zprávy měly zvýšit její dovoz již v letošním roce. Nárůst by měl, ale již v menší míře, pokračovat i v dalších letech. Zpráva předpokládá, že na konci sledovaného období, tj. v roce 2013 se může evropská sedmadvacítka stát čistým dovozcem drůbeže.
Vepřové maso
Výroba vepřového masa by měla růst, ale daleko pomaleji než v uplynulé dekádě. Omezovat ji bude konkurence drůbežího masa a narůstající ceny krmiva (obilí se bude stále více zpracovávat na bioetanol). Přes konkurenci drůbežího masa a dovozy ze zemí s nižšími náklady by evropská sedmadvacítka podle zprávy měla i v roce 2013 být čistým exportérem vepřového masa.
Hovězí maso
Ačkoliv zpráva počítá se stálou úrovní spotřeby hovězího masa, očekává pokles jeho produkce v unii. Konzumenty odrazují vysoké ceny, a proto dávají přednost levnějšímu vepřovému a drůbežímu masu. Oba konkurenční druhy masa se také snadněji a rychleji upravují. Dalším důvodem ke snížení produkce hovězího je reforma společné zemědělské politiky, pokles počtu dojnic, a zejména narůstající dovoz z nízkonákladových zemí, hlavně z Argentiny a Brazílie. To vše povede ke zvýšení obchodního deficitu unie v této komoditě.
Skopové maso
Klesat bude také produkce ovcí a koz. Jedním z důvodů bude zmíněné odpojení podpor od produkce (decoupling), kvůli němuž přijdou chovatelé v produkčních zemích o dotaci na bahnice a budou ji mít zahrnutou do jednotné platby na farmu, kterou budou ve stanovené výši dostávat, i když ovce chovat vůbec nebudou mít (podobná je situace s různými prémiemi pro chovatele skotu).
Mléko a mléčné výrobky
Bilance na trhu s hlavními mléčnými výrobky by se měla zlepšit, a to zejména díky rostoucí produkci a spotřebě sýrů, ale nízké využitelnosti másla a odstředěného sušeného mléka.
Zpráva předpokládá snížení počtu dojnic v evropské sedmadvacítce z 24,9 milionu zvířat v roce 2005 na asi 22,5 milionu kusů v roce 2013. Celková produkce mléka v celé unii by se měla dostat do roku 2013 na 149 milionů tun.
Zpráva počítá s růstem produkce sýrů o deset procent, a to zejména pro údajně zvýšený zájem o ně ve dvanácti nových členských zemích a další růst exportu mimo unii.
Produkce másla by se měla přechodně v letošním roce zvýšit. Pak zpráva očekává návrat ke klesajícímu trendu, který by měly podpořit nízké tržní a intervenční ceny. Výsledkem toho stejně jako narůstající světové konkurence bude pokles exportu másla z unie.
Po přechodném zotavení v letošním roce bude pokračovat, i když pomaleji, snižování výroby sušeného odstředěného mléka. Dá se čekat další pokles exportu, a to nejen pro úbytek výroby, ale také proto, že ceny tohoto výrobku z unie budou nad cenami světovými.
Očekává se růst spotřeby masa z úrovně asi 85,3 kg na obyvatele v roce 2005 na zhruba 86,8 kg na hlavu pro rok 2013.
Zemědělský důchod
Střednědobý odhad počítá s růstem zemědělského důchodu mezi roky 2005 a 2013 o 23,2 procenta v reálných cenách a na pracovní jednotku. Z toho v evropské patnáctce poroste tento ukazatel o 9,3 procenta, v evropské desítce států, které vstoupily do unie v roce 2004 o 15,4 procenta a v evropské dvojce (Bulharsku a Rumunsku) o 105,1 procenta.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down