Výhodné úvěry i pro potravináře

V České republice se postupně rozbíhají jednotlivé operační programy, jejichž prostřednictvím je možné čerpat prostředky u Evropské unie. Ty však podnikatelé dostanou až po realizaci svých projektů. Peníze na jejich financování si většinou musí půjčit od bank. Část potravinářů - těch, jejichž výroba nenavazuje bezprostředně na zemědělskou prvovýrobu - může dávat své projekty do operačního programu Průmysl a podnikání, který spadá do gesce ministerstva průmyslu a obchodu.

Pro předkladatele projektů do tohoto OP přizpůsobila některé své programy zaměřené na podporu malého a středního podnikání Českomoravská záruční a rozvojová banka. Jak uvedl její generální ředitel a předseda představenstva Ladislav Macka, jde o tři programy, a to Start, Kredit a Inovace. Program Start je určen pro začínající podnikatele, kteří v jeho rámci mohou získat bezúročný úvěr ve výši sto tisíc až milion korun s dobou splatnosti šest let. Banka nevyžaduje žádné majetkové zajištění. Podmínkou je absolvování kurzu pro začínající podnikatele. Nově mohou tento program využívat i lidé, kteří již před nějakým časem podnikali, ale svou činnost přerušili, a také dceřinné firmy bez vlastní finanční historie. V rámci programu Kredit mohou malí podnikatelé získat úvěr do výše pěti milionů se splatností šest let a se čtyřprocentním úrokem, a to až do výše 90 procent předpokládaných uznatelných nákladů projektu. Dále může podnikatel v rámci tohoto programu dostat i tzv. podřízený úvěr. Ten poskytuje banka do výše dva až sedm milionů korun, s úrokem tři procenta se splatností až osm let a s možností odkladu splátek jistiny až o osm let. Majetkové zajištění se opět nevyžaduje. V programu Inovace mohou podnikatelé získat tři až 50 milionů korun u projektu zaměřeného na inovaci výrobků či technologie a jeden až 25 milionů korun u projektů na inovaci služeb. Úvěr má úrokovou sazbu tři procenta a lhůtu splatnosti až devět let. Lze jím uhradit maximálně 60 procent uznatelných nákladů projektu. Zatímco programy Start a Kredit jsou určeny hlavně pro malé podnikatele, tedy pro firmy do 50 zaměstnaců, program Inovace mohou využívat střední podniky, které zaměstnávají až 250 lidí. Jak Macka uvedl, veškeré informace o programech i žádosti a pokyny ku jejich vyplnění a předání jsou k dispozici na internetové stránce banky www.cmzrb.cz. Žádosti přijímají pobočky banky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *