19.11.2007 | 02:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výhodnější prodej elektřiny

Výkupní cena elektřiny z bioplynových stanic, využívající pouze zemědělskou produkci, se v příštím roce zvýší z letošních 3,04 koruny za kilowathodinu (kWh) na 3,90 koruny. Pro ostatní bioplynové stanice bude platit výkupní cena 3,30 koruny za kilowatthodinu. Uvedl to Bohumil Belada ze společnosti Farmtec, který je zároveň členem komoditní rady pro obnovitelné zdroje při Agrární komoře ČR (AK), kterou vede Jiří Zelenka ze ZD Krásná Hora a.s.

Předseda Českého sdružení pro biomasu CZ Biom Miroslav Šafařík poznamenal, že zvýšení výkupní ceny je výsledkem několikaletého úsilí CZ Biom vyjednat podporu bioplynových stanic. Podle něj se sdružení pokoušelo ji vyjednat již od roku 2001. „Tenkrát to neprošlo. O rok později jsme připravili druhý návrh. Závěr byl takový, že výkupní cena bude ve výši, umožňující samofinancování bioplynových stanic, a byla ustavena na 2,50 koruny za kWh,“ informoval. V roce 2006 se tato cena povedla zvýšit na 2,98 koruny za kWh a na letošní rok na 3,04 koruny, doplnil Šafařík s tím, že do jednání s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) později vstoupila i v roce 2006 založená komoditní rada pro obnovitelné zdroje AK.
Jako výhodnější se přitom podle Belady ukázalo rozdělení ceny z hlediska struktury vstupní suroviny na zemědělské a nezemědělské, než podle výkonu zařízení, jak bylo původně zamýšleno. ERÚ jsme předložili dvě varianty složení substrátů. Šlo o využití suroviny s minimálním množstvím kejdy, což platí pro podniky s převážně rostlinnou výrobou, a variantu s maximálním množstvím kejdy u velkých firem s rozvinutou živočišnou výrobou.
Výsledek je, že lze u zemědělské bioplynové stanice použít hnůj a kejdu maximálně do 50 procent sušiny z celkového objemu substrátu a to dostačuje i pro velké farmy živočišné výroby. Díky podkladům se podařilo prokázat nárůst nákladů na vstupy pro výrobu substrátů o 20 až 30 procent, popsal.
Přestože se podle Belady výkupní cena elektrické energie z bioplynových stanic zvýšila, není ještě natolik vysoká, aby se vyplatila výstavba bioplynové stanice bez dotace. Na druhou stranu tato zařízení představují pro zemědělce jistotu určitého příjmu do budoucna, protože sjednaná cena je garantovaná na 15 let. Přispívají rovněž k diverzifikaci zemědělské výroby a mají pozitivní vliv na životní prostředí.„Bioplynová stanice je ale vhodná jen pro podnik, který má dobře zvládnutý management a dobrý kredit u banky. Její řízení je totiž stejně náročné jako řízení chovu vysokoprodukčních dojnic,“ prohlásil Belada.
Komoditní rada pro obnovitelné zdroje také spolupracovala na tvorbě pravidel investičních dotací z Programu rozvoje venkova. Na podporu výstavby bioplynových stanic je pro zemědělské podniky ve dvou opatřeních osy III tohoto programu vyčleněna částka 460 milionů korun. „Z těchto finančních prostředků by se mohlo podpořit ročně až 30 bioplynových stanic,“ sdělil s tím, že v prvním kole jednoho opatření bylo podpořeno všech 21 přijatých žádostí. „Jen vyšší výkupní cena elektřiny společně s dotací umožní rozumný rozvoj bioplynových stanic. Jedno bez druhého by totiž nefungovalo,“ doplnil.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down