Vyjádření ministra zemědělství Jaroslava Palase k aktuálním otázkám kolem deficitu státního rozpočtu projednávaného na zasedání vlády dne 18.6.2003.

Ministr zemědělství Jaroslav Palas se ohrazuje proti neúplným informacím o výsledku jednání vlády o reformě veřejných financí a deficitu rozpočtu pro příští rok.
Skutečnost je taková, že vláda odsouhlasila pouze celkový rámec deficitu státního rozpočtu. Do rozpočtu kapitoly zemědělství je třeba promítnout zvýšené náklady v souvislosti se začleněním našeho zemědělství do SZP EU. Výsledky vyjednávání Přístupové smlouvy v Kodani nelze z rozpočtu MZe vypustit. Dorovnání přímých plateb z národních zdrojů na úroveň pouhých 55% přijde na 7,6 mld. Kč v roce 2004 a další nezpochybnitelné náklady vzniknou se zavedením platební agentury, která se transformuje z Agentury SAPARD a SZIFu. Objem požadovaných finančních prostředků není pro členy vlády ani širokou veřejnost nic nového. Suma peněz o níž je třeba rozpočet MZe navýšit byla známa v okamžiku uzavření smlouvy o vstupu ČR do EU a nepochybně byla součástí našeho historického rozhodnutí. MZe tyto finanční prostředky nepožaduje na zvyšování platů, ale na zajištění konkurenceschopnosti zemědělců a potravinářů v EU.
Ze statistických přehledů i z praktického dopadu nízkých cen zemědělské a potravinářské produkce je zřetelné, že rozpočet MZe je trvale podhodnocen. V žádném roce z posledních reformních let se nepodařilo rozpočtově naplnit koncepci agrární politiky. Podnikání v zemědělství je proto více o ztrátách než o zisku. Konečný výsledek při jednání o reformě veřejných financí musí rezortu zemědělství vytvořit takové podmínky, aby mohl plnohodnotně fungovat v rámci našeho národního hospodářství i jako rovnoprávný partner ostatních států EU. Tyto otázky budou součástí koaličních jednání v neděli 22. června 2003 v Kolodějích, příští týden na ministerstvu financí budou následovat jednání technická. Potřeba konkurenceschopnosti našeho zemědělství je nejen součástí koaliční dohody vlády, ale je velmi kladně vnímána i napříč celým politickým spektrem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *