Výměra osevních ploch se stále snižuje

Tuzemští zemědělci oseli v letošním roce celkem 2 453 864 hektarů, což tvoří bezmála 58 procent veškeré zemědělské půdy v České republice. Výměra osevních ploch neustále klesá a proti roku 1989 je jí letos téměř o čtvrtinu méně. V případě vybraných plodin může tento stav způsobit problémy, obecně lze ale říci, že je je tento trend výsledkem přirozeného vývoje naší společnosti. Informovala o tom Jana Morávková ze společnosti Dark Side na základě výsledku projektu Česko v datech.

Orná půda stále pokrývá více než polovinu  území. Třetinu České republiky tvoří lesy, přibližně 12 procent území pak trvalé travní porosty. Zbytek země pokrývají vodní plochy (o něco málo více než dvě procenta)  a podobné procento zahrady. „Na zastavěné a pevným povrchem pokryté plochy připadá v ČR, možná trochu překvapivě, 1,7 procenta celkové výměry,“ sdělila. Podle Zuzany Lhotákové, marketingové manažerky společnosti SAS od roku 1920, kdy se rozloha osevních ploch začala sledovat, ubylo na území ČR přes 1,353 milionu hektarů. V průběhu uplynulého století se ale zdaleka nejednalo o rovnoměrný pokles, jasně vyčnívá několik skoků – například po druhé světové válce nebo po roce 2000. V rámci asociačních dohod došlo k otevření hranic pro potraviny ze zemí unie, aniž by podobná možnost platila pro tuzemské výrobce. K tomu se zrušila záporná daň z přidané hodnoty.  Zemědělská politika státu včetně dotační se v 90. letech stále utvářela a nebyla svými možnostmi schopná konkurovat společné zemědělské politice EU. To vše vedlo k poklesu popularity zemědělství a tím i ke snížení rozlohy osevních ploch.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *