Výpověď se nepočítá

Vlna kritiky se snesla na Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) za způsob, jakým rozdělil zhruba čtvrt miliardy korun, přidaných na vývoz mlékárenských přebytků. Zda peníze dal čtyřem mlékárnám oprávněně, posoudí pravděpodobně jeho dozorčí rada.

„Zatím jsme žádný podnět nedostali, ale předpokládám, že se tato záležitost dostane na program příštího zasedání,“ uvedl předseda dozorčí rady SZIF Jiří Papež. „Měli bychom rozhodnutí fondu posoudit už jen proto, aby se prokázalo, že vše je, nebo není v pořádku,“ dodal. Aby dozorčí rada mohla případné nesrovnalosti – a to platí obecně – prošetřovat, musí se na ni obracet lidé s upozorněním a důkazy, vyzývá Papež.
Podkladů, podle kterých postupoval výkonný aparát fondu při výběru mlékáren, se dožaduje člen prezidia SZIF Josef Stehlík, kterého ústní vysvětlení ředitele Jana Höcka neuspokojilo.
„Rozdělení navýšeného bilančního přebytku mléka v objemu 50 milionů litrů mělo několik podmínek a mělo pomoci vyřešit situaci v nejproblematičtějších regionech. Fond se vše snažil posuzovat co nejobjektivněji,“ tvrdí jeho mluvčí Jitka Sluková. Připomněla, že k podmínkám pro mlékárny patřilo především podílet se významnou měrou na stabilitě trhu, nesnižovat odběr syrového mléka a převzít dodávky od zemědělců, kterým jiní zpracovatelé vypověděli nebo snížili nákup. SZIF usoudil, že tyto požadavky splnily čtyři mlékárny – Madeta, Jihlavské mlékárny, Hlinsko a Olešnice. Když prezidium fondu na zasedání 17. dubna zvedlo bilanční přebytek o 50 milionů litrů, současně stanovilo, že toto množství má být nabídnuto mlékárnám, které mimo jiné od 1. ledna 2003 nesnížily odběr mléka.
Akciová společnost Jihlavské mlékárny však na konci letošního února rozeslala některým dodavatelům dopis s oznámením, že vzhledem ke své bezvýchodné situaci (vysoké zásoby z předchozího roku a nedostatečné subvencování vývozu mlékárenských výrobků) nebude od 1. dubna 2003 jejich mléko vykupovat. Je pravda, že ředitel mlékárny Antonín Kolář současně ujistil, že dojde-li během března k takovému řešení ze strany kompetentních státních orgánů, kdy bude možné přebytky mléka realizovat beze ztrát, nákup nepřeruší. Stalo se, SZIF ve dvou krocích přidal peníze na vývoz, a tak v závěru března dostali zemědělci zprávu, že mlékárna od nich mléko bude brát nadále, i když situaci podle ní vyřešil SZIF jen částečně. Společnost upustila rovněž od záměru, který sdělila loni v březnu, že od letošního 1. dubna nebude nakupovat od jednoho dodavatele množství menší než 200 litrů za den kvůli neúměrně vysokým nákladům na svoz. Odběr tedy limituje jako dříve hranicí 50 litrů.
„Bereme všechno mléko od každého zemědělce v regionu, malého i velkého. Surovinu nakupujeme a platíme,“ konstatoval ředitel Kolář. Od ledna podle něho odešel pouze jediný dodavatel jinam, a to na vlastní žádost.
Menší producenti mléka však stále žijí v nejistotě, že ztratí odbyt. Je otázka času, až zase dojdou peníze na vývoz, obávají se. S chovateli do denní dodávky tisíc litrů, potvrdilo několik z nich, Jihlavské mlékárny ani neuzavírají smlouvy, „prý nikam neutečou“. Ředitel připouští, že firma uplatňuje několik typů smluvních vztahů a rozlišuje mezi Mlecoopem, odbytovým družstvem JIPO, většími a malými zemědělskými podniky či dodavateli, které převzala z Opočenska.
SZIF si podle Slukové situaci v Jihlavských mlékárnách prověřoval. „Výpověď zemědělcům v jihlavském družstvu JIPO počátkem letošního roku byla podle našich informací pouze reakcí na předchozí postup zemědělců, kteří se rozhodli nepodepsat smlouvu a zaslali upozornění, že členská schůze družstva zváží definitivní konec spolupráce s mlékárnou. Pro fond bylo podstatné, že k tomu nedošlo a obě společnosti jsou ve smluvním vztahu. Ani tlak na zemědělce ke sdruženým dodávkám na svozných místech, který mlékárna vyvíjí, nelze považovat za neopodstatněný požadavek či destabilizující prvek,“ zní vyjádření fondu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *