Výraznější zjednodušení pro malé projekty s podporou EU

Významné zjednodušení připravilo ministerstvo zemědělství pro žadatele, kteří se budou ucházet o finanční podporu na své projekty z nového Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Celkové zjednodušení se týká většiny projektů předkládaných na opatření z Programu rozvoje venkova, ještě výraznější je pak u malých projektů do jednoho milionu korun, uvedla mluvčí ministerstva zemědělství Táňa Králová.

Pro předkladatele malých projektů je určitě dobrou zprávou novinka, že se u nich nebude vyžadovat výpočet finančního zdraví, ani ekonomické životaschopnosti projektu. Díky tomu, že jejich žádost bude jednodušší, zrychlí se i administrace na Státním zemědělském intervenčním fondu. Předpokládá se, sdělila Králová, že projekty do jednoho milionu korun budou v rámci Programu rozvoje venkova tvořit zhruba třetinu z projektů předkládaných na osu I, která je zaměřena na zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, a kolem 40 procent u osy III pro podporu kvality života na venkově.
U středně velkých projektů, finančně vymezených od jednoho do pěti milionů korun, se bude podle mluvčí ministerstva nadále počítat finanční zdraví žadatele, které bude základním kritériem přijatelnosti projektu. Těchto středně velkých projektů by u osy I i III měla být zhruba polovina ze všech předkládaných projektů.
Asi pětinové zastoupení by podle předpokladů měly mít u obou os velké projekty, to znamená nad pět milionů korun. Základním kritériem přijatelnosti projektu bude opět finanční zdraví. Navíc bude muset žadatel o podporu prokazovat ekonomickou životaschopnost zamýšlené investice, řekla Králová.
Všichni žadatelé jistě ocení, že ve srovnání s dosavadním operačním programem Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství se výrazně ztenčí seznam dokumentů, které bude potřeba předložit k žádosti o dotaci na opatření z Programu rozvoje venkova. Počítá se totiž s využitím existujících registrů. Například u malého projektu bude místo současných dvaceti příloh potřeba dodat pouze čtyři, u projektů nad jeden milion korun ještě navíc podklady pro výpočet finančního zdraví a u velkých projektů podklady k ekonomické životaschopnosti projektu. Případné další přílohy bude nutné doložit tehdy, pokud budou sloužit pro vyhodnocení projektů prostřednictvím výběrových kritérií, která navrhne národní monitorovací výbor. Jeho složení a statut již byly schváleny, upřesnila Králová.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *