30.06.2000 | 11:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výrobci kompostů se zapojili do diskuse nad novými podpůrnými programy

Stanovisko výrobců kompostů k podpůrným programům od roku 2001 – ke hnojení organickými hnojivy, které připravili pro ministerstvo zemědělství v úterý 27. června v Knapovci na Ústeckoorlicku.

Nařízení vlády ČR č. 344/1999 Sb. se stalo ve vztahu k využívání organického hnojení významným krokem k podpoře zkvalitňování půdního fondu a současně k využívání biologických materiálů k hygienické a ekologické výživě rostlin.
Tímto krokem také Ministerstvo zemědělství ČR navázalo na podporu, kterou v předchozích letech poskytovalo k uplatnění postupů pro bezpečné a efektivní zpracování stájových produktů, odpadů rostlinné výroby, jinak nevyužitelných odpadů z potravinářského průmyslu apod., a to zejména metodou tzv. řízené aerobní fermentace, která umožňuje dosáhnout nejvyšší možné kvality při produkci přírodních organických hnojiv. Na shora uvedené skutečnosti nic nemění ani určité problémy, které se vyskytly při dodatečné interpretaci příslušných ustanovení citovaného nařízení vlády ČR.
Zastáváme názor, že pokud budou v rozpočtu ČR nalezeny prostředky na pokračování předchozích podpůrných programů, pak by již zahájený program podpory hnojení organickými hnojivy neměl být opomenut, což opíráme o následující argumenty:
1. Výroba kompostů metodou řízené aerobní fermentace umožňuje využití většiny látek biologického původu podobně jako klasická forma kompostace a nikoliv pouze stájových odpadů, jak mylně interpretuje MZe. Výhodou procesu je nejen rychlost, ale i docílení v současné době nejvyšších kvalitativních ukazatelů.
2. Za předpokladu příslušných legislativních změn při vstupu do EU nabude technologie významu i pro zpracování čistírenských kalů, neboť zaručuje s vysokou jistotou hygienizaci kalů – odstranění infekčnosti.
3. Výroba organických hnojiv - kompostů v biofermentačních závodech umožňuje dokonalou kontrolu ÚKZÚZ i MZe po stránce kvality i množství a prakticky vylučuje možnost umělého navyšování produkce.
4. Nařízení vlády vyvolalo výrazný zájem uživatelů o organické hnojení bez ohledu na to, jaký byl další vývoj ve výkladu MZe, což dokazuje, že takovýto dotační titul doposud chyběl. Proto je třeba využít stávajících výrobních kapacit na technologické maximum, pokud možno bez omezení a bez nutnosti přeregistrace.
5. V předcházejících letech podpořilo MZe investiční výstavbu biofermentačních zařízení formou bezúročných půjček, dotací úroků z nich, případně přímými dotacemi a pokud by došlo ke zvýhodnění jednoho technologického procesu před jiným, ohrozilo by to zároveň i návratnost rozpočtových prostředků, neboť tento krok by byl zásadně diskriminanční.
V současné době je v ČR produkováno technologií řízené aerobní fermentace zhruba 250 tis. tun přírodních organických hnojiv ročně, která jsou řádně registrována a vzhledem ke své kvalitě (obsah organických látek, univerzální obsah NPK živin, pH) umožňují zajištění výživy rostlin na ploše asi 25 000 ha, a to i v PHO vodních zdrojů. Velký praktický význam má i nulová klíčivost plevelů a komplexní tepelná hygienizace vstupních surovin v průběhu technologického zpracování (bezpečné odstranění patogenity, garance hygienické nezávadnosti). Tento postup zároveň zásadně snižuje ztráty živin a OL oproti běžnému nakládání s odpady.
Bezproblémová aplikace této kategorie výrobků je v potřebném dávkování umožněna běžným vybavením zemědělských farem a náklady s tím spojené jsou jednak výrazně nižší oproti rozmetání chlévského hnoje, jednak značně snižují nároky následného doplňování potřebných živin strojenými hnojivy a dávkování prostředků pro hubení plevelů.
Jde tudíž o materiály, jejichž přednostní využívání pro výživu rostlin by mělo být předmětem cílevědomé podpory státu, neboť – mimo ekologických hledisek – v zemědělské prvovýrobě zajišťuje potřebné předpoklady k produkci čistých potravin za přijatelných nákladů. Obě tato hlediska rovněž nabývají nesporného významu v období přípravy na vstup do EU.
Tímto podnětem reagujeme na výzvu MZe, zveřejněnou v odborném tisku, k zaslání připomínek a návrhů pro přípravu podpůrných programů od roku 2001.
K danému tématu , tj. podpora hnojení organickými hnojivy, jsme připraveni poskytnout potřebné odborné podklady a rovněž zúčastnit se prací, spojených s přípravou příslušných dokumentů.
Ing. Josef Sluka
TALPA s.r.o.
Přerov naad Labem

Agrikultur s.r.o.
Nýrsko

Agropodnik a.s.
Skalice n. Svitavou

Agrotonz a.s.
Tlumačov

PROAGRO a.s.
Nymburk

Bioprodukt Knapovec a.s.
Ústí nad Orlicí

Ekohum s.r.o.
Opava

Biospol 94 a.s.

Zera a.s.
Ratíškovice

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down