Výroční zprávu fondu schválil audit

Ministr zemědělství Jakub Šebesta na dnešním jednání vlády předložil Výroční zprávu o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu a čerpání finančních prostředků za rok 2009. Jak pro Agroweb uvedla tisková mluvčí MZe Dita Vrbová, z předložené výroční zprávy a jejího hodnocení auditorem vyplývá, že "fond ve své činnosti v roce 2009 postupoval v souladu se zákonem o SZIF, zákonem o rozpočtových pravidlech a současně v souladu s nařízeními Evropského společenství při respektování nařízení vlády ČR vydanými k provádění Společné zemědělské politiky".

„SZIF je správcem evropských dotací do zemědělského sektoru a zároveň kontrolním orgánem, který sleduje správnost využívání těchto prostředků. Celková výše evropských dotací za rok 2009 dosáhla přibližně 40,5 miliardy korun. Největší podíl z celkových výdajů – 25 miliard korun směřoval na přímé platby a téměř 8 miliard korun na Program rozvoje venkova,“ uvedl ministr Šebesta.
V současné době SZIF administruje a kontroluje opatření z Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF), Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a Evropského rybářského fondu (EFF). Významnou činnost SZIF tvoří kontroly oprávněnosti jednotlivých nároků a přidělených finančních prostředků. Na správnost a dostatečný počet kontrol dohlíží orgány Evropské komise – DG Agri a Evropský účetní dvůr.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *