Vyšetřování na BSE pokračuje

Celkem 66 012 vzorků mozků skotu bylo vyšetřeno k 8. 10. I nadále byly pozitivní pouze dva kusy a to 68 měsíční kráva z Dušejova (5.6. 2001) a 72 měsíční kráva ze Světnova (21. 8. 2001). Z tohoto množství 64 906 kusů domácího původu a 1 106 z dovozu.

Co se týká peněz na vyšetřování, částka, kterou Státní veterinární správa ČR obdržela, tj. 90 milionů, postačí maximálně do konce října a lze oprávněně očekávat, že do konce tohoto roku bude vyšetřování masa na BSE, jak bylo přislíbeno, vykryto ze státního rozpočtu (zřejmě z peněz zbylých z těch, které byly vyčleněny na opatření proti slintavce a kulhavce).
A ještě k nové vyhlášce 326/2001. Některé velké zpracovatelské závody již byly na označování hovězího připraveny, zde problém není. Problémy jsou a ještě nějakou dobu budou u prodeje nebaleného masa. Proto se inspektoři okresních a městských veterinárních zpráv při kontrole označování snaží napomáhat správnému naplňování této vyhlášky, která nabyla účinnosti od prvního října. Když už platí, musí se jí zpracovatelské závody a prodejci řídit.
Ti, kteří se budou vědomě snažit zákonné ustanovení obcházet, musejí počítat s citelným postihem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *