22.10.2006 | 10:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vyšší kvalita poradců pro zemědělství a venkov

Ústav zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI) se stal koordinátorem mezinárodního projektu AAC (Agriculture Advisors Competencies), jehož cílem je zkvalitnit práci poradců pro zemědělství a venkov a nastavit standardy profesionální způsobilosti poskytovaných služeb.

Od roku 2007 by měli zemědělci dodržovat opatření, týkající se zlepšení ochrany přírody, péče o hospodářská zvířata a bezpečnosti potravin, pokud chtějí čerpat dotace. Jde o zavedení tzv. cross-compliance, devatenácti směrnic, z nichž některé musí čeští zemědělci plnit již nyní, aby mohli čerpat dotace na SAPS (jednotné platby na plochu). Roky 2007 a 2008 budou sice pro zemědělce i státní úředníky roky zkušební, v nichž se budou učit zavádění náročných směrnic do praxe, ale od 1. ledna 2009 již mají být pravidla cross-comliance uplatňována s plným dopadem na výplatu dotací.
Mezinárodní projekt AAC, z unijního programu Leonardo da Vinci, reaguje právě na změny v dotační politice Evropské unie a na nařízení Rady EU č.1782/2003, které členským státům ukládá povinnost vytvořit pro tuto oblast poradenský systém.
Na projektu se podílí osm partnerských organizací z Česka, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska. Z analýzy a porovnání poradenských systémů jednotlivých zemí bude stanoven standard profesionální způsobilosti poradců a podmínky pro jejich certifikaci. Cílem je zajistit vysokou úroveň poradenské pomoci pro všechny farmáře, kteří to budou potřebovat, protože si sami s legislativou v oblasti dodržování předpisů cross-comliance nebudou vědět rady. Bude jim nápomocno 370 privátních poradců metodicky řízených z Ústavu zemědělských a potravinářských informací. Pokud zemědělci využijí poradců z registru ÚZPI, který je zveřejněn na webových stránkách www.agroporadenství.cz, mohou čerpat dotaci na poradenství ve výši 60 procent nákladů.
Příspěvek EU na projekt AAC v hodnotě 294 973 eur činí čtyři čtvtiny tj. 220 581 eur . O zbylých 25 procent kofinancování z národních zdrojů šesti států se dělí osm zúčastněných partnerů. Těmi jsou Ústav zemědělských a potravinářských informací, Agroinštitút Nitra, Zemědělské poradenské centrum v Brwinówě v Polsku, Univerzita Svatého Štěpána z Maďarska, Vzdělávací a poradenský institut v Budapešti, Triesdorf Consult GbR z Bavorska, Oblastní vládní úřad Ministerstva zemědělství Saska v Chemnitzu a Federální ministerstvo zemědělství, lesnictví a životního prostředí v Rakousku.
Již nyní jsou k dispozici dílčí výstupy tříletého projektu AAC od jeho úvodního semináře v Praze na podzim roku 2005, po výstupy z letošních seminářů v Nitře a Budapešti. K závěrečnému hodnocení dojde v červnu 2007 v bavorském Triesdorfu. Poznatky z výsledků projektu mohou čerpat také odborné střední a vysoké školy, podniky, úřady, komory, profesní svazy a neziskové organizace a regionální rozvojové agentury. Očekáváme, že výsledky tohoto mezinárodního projektu položí základ k vytvoření stálé mezinárodní pracovní skupiny z národních certifikačních autorit, jež by v budoucnu mohla koordinovat a zpřesňovat standardy poradce a umožnit nadnárodní certifikaci poradců pro Společnou zemědělskou politiku EU.
Veškeré informace o mezinárodním projektu AAC s českým názvem „Profesní kompetence a certifikace zemědělských poradců ve světě konkurenčního trhu obchodních služeb“ najdete na našich webových stránkách www.agroextension.net

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down