08.07.2011 | 11:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Využívání informačních systémů ve SZIF

Otázka využití informačních systémů se významně dotýká i Státního zemědělského intervenčního fondu jako platební agentury, která jen v prvním čtvrtletí letošního roku vyplatila zemědělcům 10,309 miliardy korun. Z toho jsou téměř čtyři miliardy ze státního rozpočtu, zbytek pak z Evropské unie. Do konce roku fond předpokládá, že vyplatí 38 miliard korun. Proto jsme se na zkušenosti s využívaným informačním systémem zeptali Ing. Oldřicha Černocha, CSc., ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu.

Jak usnadňují práci informační systémy Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF)?

Na úvod je důležité zmínit, že podmínka zavedení funkčního informačního systému byla nezbytná pro získání akreditace platební agentury pro čerpání a vyplácení finančních prostředků z evropských zemědělských fondů v rámci společné zemědělské politiky k datu přistoupení ČR k EU. Funkční informační systém, jehož prostřednictvím SZIF schvaluje, potvrzuje a provádí platby, byl také podmínkou pro udělení akreditace pro programové období 2007 až 2013, a to podle nařízení Komise (ES) č. 885/2006. Zjednodušeně to znamená, že bez funkčního informačního systému by SZIF nemohl vykonávat svoji činnost a ani by nemohl jako platební agentura vzniknout. SZIF využívá informační systém, který v roce 2004 vytvořila pro účely agrární platební agentury společnost SAP na základě smluvní dohody s ministerstvem zemědělství. SZIF tyto smluvní závazky následně převzal.

Můžete přiblížit pozitiva využívání těchto systémů? 

Používání vyspělých informačních technologií je již naprosto standardním krokem a vnáší do celého procesu administrace pozitivní prvky. Nedovedu si skoro představit fungování SZIF bez kvalitního informačního systému. Pokusím se stručně popsat některá hlavní pozitiva.
Zcela určitě informační systém snižuje náročnost na počet pracovníků. Bez nadsázky lze říci, že současný počet přijatých žádostí by bez podpory informačního systému nebylo možné administrovat. Tento systém se také chová procesně korektně, to znamená, že zajišťuje správný, posloupný administrativní postup. Dále neumožňuje vynechat některé administrativní kroky a přejít na další. Software to jednoduše neumožní. Tak musí být nejdříve splněn jeden krok v procesu a následně je umožněno přejít na další.
Dalším pozitivem je auditovatelnost zásahu lidského faktoru v průběhu procesu. Nemůže tudíž dojít k nežádoucímu ovlivňování či manipulování v průběhu administrace jednotlivých žádostí. Každý zásah je zaznamenaný. Díky používání informačního systému je tak celý proces velmi transparentní. Při tak velkém objemu vyplácených dotací je to jistě žádoucí. Informační systém také garantuje, že v celém procesu administrace je používán stejný postup v rámci celé České republiky. Například postup při přijímání, schvalování a vyplácení žádostí v středočeském regionu je totožný s postupem v opavském regionu. Podstatnou výhodou informačního systému je propojení s dalšími systémy veřejné správy a registry, konkrétně se systémem evidence půdy, zvířat apod. Toto propojení přispívá ke snižování byrokratické zátěže pro žadatele. Je již naprostou samozřejmostí, že pracovníci platební agentury sami zajišťují výpisy z externích registrů a rejstříků místo samotných žadatelů. Jasným pozitivním prvkem využívání informačního systému je nastavení všech kontrolních mechanismů.

Kde jsou ještě rezervy?
Pokud bychom hovořili o možných rezervách, tak výrazným trendem ve všech zemích EU je podávání žádostí v úplné elektronické podobě a zacílení informovanosti na jednotlivé žadatele. SZIF se snaží tyto trendy promítnout do své činnosti, to je zvýšit podíl elektronicky podávaných žádostí, kdy je ovšem nutnou podmínkou zavedení elektronického podpisu u všech žadatelů spolu s dopracováním systému poradenství pro žadatele. Dále SZIF postupně přes Portál farmáře rozšiřuje poskytování individuálních dat jednotlivým žadatelům, týkajících se jejich podaných žádostí.

Co v této oblasti plánujete do budoucna?
Jak jsem již uvedl, naším cílem v nadcházejícím období je rozšíření poskytování individuálních dat jednotlivým žadatelům prostřednictvím Portálu farmáře a zavedení elektronického podpisu pro elektronizaci spisové služby. Dále v letošním roce spouštíme nový systém administrace u projektových opatření Programu rozvoje venkova. To výrazným způsobem zjednodušuje nároky na žadatele a celý proces administrace žádostí zrychluje. Pro efektivní fungování SZIF je nezbytné optimalizovat náklady na provoz IS, a proto jsme zahájili činnosti k otevřeným soutěžím jednotlivých oblastí informačního systému, které proběhnou v období letošního a příštího roku. Tyto kroky nám zároveň musí zajistit jeho připravenost pro nové programové období 2014 až 2020.

Zuzana Fialová

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down