Výzkum čekají změny

Tvrdou kritiku si od svého resortního ministra na svém plenárním zasedání vyslechli členové České akademie zemědělských věd. Ministr Jan Fencl jim zejména vytkl malou iniciativu v analyzování dopadu našeho vstupu do Evropské unie.

„Je nezbytné, aby výzkumná pracoviště byla schopná předvídat a analyzovat dopady vstupu České republiky do Evropské unie na celou agrární oblast,“ prohlásil ministr a poznamenal: „Zatím je jediným králem na tomto poli Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, a pokud je někdo sám, dělá více chyb, než když má konkurenci.“ Od výzkumníků očekává právě nyní „dobré argumenty pro obhájení vyšších kvót a také pro přímé platby a podporu exportu.“ Věda a výzkum si podle Fencla musí hledat „svou parketu“, a to daleko agresivněji než dříve. Nespokojený je ministr také s výzkumem v oblasti vodárenství a čištění odpadních vod. Celkově považuje za chybu, že se málo pracuje v systémech pružných pracovních týmů, že se zemědělský výzkum většinou omezuje na pracoviště jedné instituce a jedné země. „Na úkolech dnešní vědy a výzkumu pracují celé týmy lidí a jsou to lidé, kteří dávají jméno a lesk výzkumným institucím. Renomovaný ústav má možnost získat více zakázek a ukousnout si větší část z koláče dotací na projektech, které sahají přes hranice státu,“ podotkl.
Ani výzkumníci však nejsou příliš s přístupem svého resortu spokojeni. „Přál bych si, aby výsledky našeho výzkumu opravdu sloužily pro Vaši práci. Zatím to tak není. Odchází jeden resortní ústav za druhým a podpora vědy ve Vašem resortu není, jak bychom si přáli,“ řekl ministrovi Josef Zahradníček z České zemědělské univerzity. Na razantní propad podpory výzkumu poukázal ředitel Výzkumného ústavu Kroměříž Slavoj Palík. Starosti podle něj dělá výzkumníkům i podmínka pro přístup k rámcovým programům EU, která vyžaduje, aby 50 procent nákladů pokrývaly prostředky z neveřejných zdrojů. V českém prostředí je to , jak uvedl, obrovský problém. Přestože již byla uzavřena kapitola týkající se výzkumu a vývoje, považuje za vhodné snažit se v tomto bodě dosáhnout přechodného období. To však podle Fencla, který by naopak byl ochoten vyměnit všechna přechodná období za plnoprávný přístup unie k našim zemědělcům, není možné.
Podle Jiřího Stehlíka, ředitele oboru vzdělávání a výzkumu MZe se resortní výzkum řídí koncepcí, kterou vláda schválila v roce 2000. Ta odlišuje finanční podporu výzkumných záměrů, z níž čerpají příspěvkové ústavy a která pro letošní rok činí 266 mil. Kč. Druhou formou jsou resortní výzkumné programy, které MZe vyhlásilo na roky 2000 až 2004 a kam letos jde 249 mil. Kč. Letošní podpora výzkumu je o osm procent vyšší než v loňském roce. Upozornil, že výzkumná pracoviště čekají strukturální změny a integrace. Podkladem pro rozhodování resortu budou závěry přípravné odborné rady, v níž zasedají i členové akademie. Další podstatnou změnu v podpoře výzkumu má přinést Národní program orientovaného výzkumu a vývoje, který by měl jít do vlády v květnu. I na jeho přípravě akademie spolupracovala.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *