Význam biopaliv stále roste

Návrh reformy sektoru vína a patrně i ovoce a zeleniny chce letos představit a projednat komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischerová—Boelová. Za svou prioritu označila podporu rozvoje biopaliv. Uvedla to na berlínském veletrhu Grüne Woche, který označila za hlavní událost evropského zemědělského kalendáře.

Evropské zemědělství vstupuje podle komisařky do nové éry. Za nejdůležitější událost uplynulého roku označila souhlas ministrů zemědělství s reformou cukerního režimu. Pro celou unii pak, jak konstatovala, byla nejvýznamnější dohoda o finančním výhledu na roku 2007 až 2013, k níž dospěl prosincový summit Evropské rady.

Málo peněz pro venkov
Závěry zmíněného summitu však komisařka jednoznačně nevítá: „Přiznám se, že jsem zklamaná množstvím peněz určeným pro rozvoj venkova,“ podotkla s tím, že je to část společné zemědělské politiky, která nejvíce myslí na budoucnost a je jakousi životní pojistkou pro venkovské regiony. Politika rozvoje venkova bude podle ní hrát stále větší roli, a to i po roce 2013. „Naše nové nařízení pro rozvoj venkova dává daleko větší možnosti použít tyto peníze pro nový růst a pracovní místa na venkově,“ konstatovala komisařka.
Podle schválené finanční perspektivy budou v roce 2013 výdaje pro Evropskou unii s 27 členskými státy (po přistoupení Bulharska a Rumunska, s nímž se počítá v roce 2008) zhruba stejné jako letos pro evropskou pětadvacítku, tedy asi 11 miliard eur. Jak komisařka upozornila, ve zmíněném roce 2013 však deset nováčků dostane o 19 procent více peněz z tohoto balíku než letos a naopak státy bývalé evropské patnáctky se budou muset spokojit s úhrnem prostředků menším o 36 procent, než kolik budou mít k dispozici v roce 2006. „Za těchto okolností je mou prioritou použít tyto peníze nejlépe, jak je to možné, na podporu našich cílů ve vytváření pracovních míst a v ekologické ochraně na venkově,“ zdůraznila Fischerová—Boelová.

K reformě se vrátíme
Komisařka pochválila, že reforma společné zemědělské politiky z roku 2003 již běží a jen pět členských států ji zatím plně nezavedlo. Nicméně platí, že asi 90 procent přímých plateb farmářům je odpojeno od produkce. „To je hlavní úspěch. Reforma podpoří farmáře a zároveň jim dovoluje reagovat na signály trhu. Pomáhá nám také v současném kole rozhovorů o světovém obchodě,“ uvedla.
V letošním roce chce komisařka přijít s návrhem reformy sektoru vína a také představit své záměry na reformu sektoru ovoce a zeleniny. K celé současné reformě společné zemědělské politiky se podle ní hodlá komise vrátit v roce 2008 nebo 2009, kdy je posoudí a popřípadě navrhne potřebné změny.

Biopaliva i GMO
Prioritou je pro komisařku produkce biopaliv. Poukázala přitom na narůstající ceny ropy i na poslední problémy s dodávkami ruského plynu. Obojí podle ní podtrhuje důležitost energetické soběstačnosti EU. Biopaliva zároveň dávají farmářům novou příležitost. Jejich rozvoj umožňuje přímá podpora 45 eur na hektar energetických plodin. Nutné je však podat těmto novým technologiím „pomocnou ruku“ v podobě daňových úlev a zaváděcích opatření.
I z evropského pohledu je důležitá otázka geneticky modifikovaných organismů (GMO). Komise by měla v dohlední době předložit souhrnnou zprávu za všechny členské státy, která se bude zejména týkat přijatých opatření na koexistenci plodin GM s konvenčními a ekologickými. V dubnu by se těmito otázkami měla zabývat konference expertů, která proběhne ve Vídni.

Jednání WTO
Komisařka se ve svém projevu dotkla také výsledků prosincové ministerské konference Světové obchodní organizace WTO, která se konala v Hongkongu. Zdůraznila, že je nutné, aby ústupky udělali také velcí obchodní partneři EU. Katarské kolo je podle ní o mnohem více věcech než jen o zemědělství: „Je nejvyšší čas, aby ostatní země začaly jednat seriózně a udělaly reálné ústupky. Potřebujeme vidět skutečný pohyb v ostatních sektorech, jako jsou služby a průmyslové zboží.“ uzavřela Fischerová—Boelová.
Komisařka se společně s premiérem spolkové země Šlesvicko—Holštýnsko Peterem Harrym Carstensenem v sobotu zúčastnila akce nazvané vaříme s komisařkou. Při níž se používaly potraviny EU se značkami jakosti.
O důležitosti, jakou Evropská komise přikládá do budoucnosti rozvoji venkova, svědčí i skutečnost, že zejména na toto téma byl zaměřen její oficiální stánek na veletrhu. Na otázky týkající se budoucnosti venkova i společné zemědělské politiky odpovídali experti komise.

Osmdesátiny veletrhu
Přesně 1639 vystavovatelů z celkem 53 zemí se zúčastnilo letošního berlínského veletrhu Grüne Woche, který probíhal od 13. do 22. ledna. Přestože velké většina vystavovatelů — 1090 — pocházela z Německa, hostilo berlínské výstaviště i úctyhodný počet zahraničních expozic. Návštěvníci si mohli prohlédnout a v mnohých případech i ochutnat výrobky z ostatních členských států unie, dále třeba z Austrálie, Japonska, Ruska, Indie, Běloruska, Izraele, Peru, Jižní Afriky, Thajska, Tunisu, Ukrajiny, Vietnamu, Ghany, Nového Zélandu a mnoha dalších zemí. Partnerským státem bylo letos Rusko. Poprvé se představily Kazachstán a Mongolsko. Milovníky květin přivítala květinová hala s novým rekordem — 40 tisíci časně kvetoucích a dalších rostlin.
Mezinárodní výstava Grüne Woche má letos již 80letou historii. Z čistě lokální akce, pořádané v roce 1926 se stal jeden z nejdůležitějších mezinárodních veletrhů pro potraviny, zemědělství a zahradnictví, který přitahuje každý rok stovky tisíc spotřebitelů. Veletrh doprovázely četné odborné konference a semináře.

Důležitý hospodářský sektor Německa
Produkce německého zemědělství dosáhla loni celkem 38,1 miliardy eur. Ve stejném roce činily tržby německého potravinářského průmyslu kolem 134 miliard eur. To zařadilo potravinářský průmysl v Německu na čtvrté místo za automobilovým, chemickým a strojírenským průmyslem. Tržby ze zemědělství, potravinářství a navazujících odvětví byly loni na úrovni 553 miliard eur, což představuje více než 15 procent celkové hodnoty německé ekonomiky. Odvětví zaměstnává 4,3 milionu lidí, tedy asi 11,1 procent práceschopného obyvatelstva.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *