15.07.2011 | 08:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Významný přínos cíleného výběru odrůd

Na výročním kongresu Světové semenářské organizace (ISF), který se konal v roce 2008 v Praze, byla podpořena propagace významu a důležitosti šlechtění a semenářství. Ty přispívají ke světové bezpečnosti potravin, genetické diverzitě a udržitelnému zemědělství. Odrůda patří k nejdůležitějším faktorům, které mají vliv na výskyt chorob.

U pšenice se v posledních letech s novými výkonnými odrůdami mění postavení fungicidní ochrany: existují odrůdy, u kterých je intenzivní fungicidní ochrana nezbytná a naopak, u odrůd s geneticky fixovanou odolností proti určitým patogenům lze ochranu minimalizovat. Podle informací Bayer Crop Science lze v současné době vybírat mezi širokospektrálními fungicidy nebo specializovanými přípravky s přesně úzce vymezenou účinností proti vybraným patogenům.

SDO pro snadný výběr odrůd
Vodítkem usnadňujícím orientaci při výběru odrůd pro pěstování je Seznam doporučených odrůd (SDO), který poskytuje objektivní a nezávislé informace o odrůdách, jejich vlastnostech a vhodnosti pro pěstební podmínky České republiky. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) je pověřen Ministerstvem zemědělství ČR provádět u vybraných plodin pokusy pro Seznam doporučených odrůd.
Pracovníci Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně (VÚRV, v. v. i.) dlouhodobě spolupracují s ÚKZÚZ při hodnocení rezistence odrůd ke rzím a k fuzarióze klasu. Podílejí se i na rozvoji metod využitelných při hodnocení odrůd.

Rezistence ke rzím
Rzi na pšenici jsou velmi aktuálním problémem vzhledem ke stále se proměňujícímu rasovému spektru patogenů v závislosti na skladbě pěstovaných odrůd, vlivu ročníku a změnách klimatu. Pěstování odrůd s kombinovanou rezistencí ke rzím významně omezuje použití fungicidních přípravků a je nepostradatelné v ekologickém zemědělství. Hodnocení odolnosti v rámci registrace a doporučování odrůd umožňuje eliminovat významné hospodářské ztráty při pěstování náchylných odrůd a rovněž omezuje kalamitní výskyt nových ras patogenu. Údaje o rezistenci odrůd ke rzím pocházejí z polních infekčních testů. Přítomnost genů rezistence lze prokázat na základě skleníkových pokusů testováním vybranými rasami patogenu i pomocí dostupných molekulárních markerů.

Klasové fuzariózy
Klasové fuzariózy patří k závažným chorobám obilnin. Mají za následek kromě redukce výnosu i přítomnost mykotoxinů ve sklizeném zrnu a negativní vliv na technologickou kvalitu. Dosavadní studie ukázaly, že převažujícím mykotoxinem je ve středoevropských podmínkách deoxynivalenol (DON). U klasových fuzarióz je známo, že plné eliminace výskytu choroby a mykotoxinů v zrnu za reálných podmínek dosáhnout nelze. Dodržování správné zemědělské praxe, včetně volby odrůdy s vyšším stupněm rezistence, hraje významnou roli v udržování hladin mykotoxinů na hodnotách neohrožujících lidské zdraví a v konečném důsledku vede ke zvýšení bezpečnosti potravin.

Výsledky hodnocení rezistence odrůd pšenice
V tomto příspěvku uvádíme nejnovější výsledky hodnocení rezistence odrůd pšenice ke rzím a k fuzarióze klasu, které byly získány díky podpoře Výzkumného záměru MZe ČR č. 0002700604. Výsledky vycházejí z víceletých výsledků.

Rzi na pšenici
Ke rzi pšeničné jsou z doporučených odrůd ozimé pšenice nejodolnější odrůdy Biscay, Orlando, Rapsodia, Hermann, Manager, Sakura, Eurofit a Mulan.
Ke rzi plevové je v současné době velká většina odrůd vysoce nebo středně odolných.
Ke rzi travní byla největší odolnost zjištěna u odrůd Bodyček, Baletka, Altigo, Bohemia, Rapsodia, Kodex, Chevalier, Manager, Orlando a Biscay.
Vysokou komplexní odolností ke všem třem druhům rzí disponují odrůdy: Bodyček, Bohemia, Manager, Orlando a Rapsodia.
Z odrůd jarní pšenice zařazených do infekčních pokusů měly nejvyšší odolnost ke komplexu rzí odrůdy Septima, Seance a Aranka.

Fuzariózy klasu
Výsledky hodnocení rezistence k fuzarióze klasu ukazují, že pěstitelé mají v současné době možnost volby odrůdy s vyšší rezistencí. Vzhledem k celkově nízké hladině odolnosti většiny odrůd představují středně až mírně odolné odrůdy podstatné snížení rizika napadení a následné kontaminace zrna mykotoxiny. Na základě nejnovějších výsledků získaných z tříletých polních infekčních testů byla statisticky významně nižší akumulace DON a současně nízká redukce výnosu zrna prokázána u nově registrovaných odrůd pšenice ozimé Bodyček, Graindor a Aladin. Z dříve zkoušených odrůd můžeme jako mírně rezistentní k fuzarióze klasu označit odrůdy Alana, Apache, Bakfis, Baletka, Federer, Sakura, Samanta a Simila.
U pšenice jarní byla nejvyšší úroveň rezistence k fuzarióze klasu zjištěna u odrůd Amaretto a Vánek.

Závěr

Údaje o rezistenci odrůd nacházejí uplatnění především  přímo v zemědělské praxi, ale mohou sloužit i jako významné podklady pro další orientaci šlechtění a výzkumu. Ve šlechtění umožní získané podklady další zlepšování vlastností odrůd v požadovaném směru; ve výzkumu slouží především pro výběr modelových odrůd využívaných pro rozvoj metod molekulární biologie nebo proteomiky. Vzhledem k rychlé obměně odrůd v sortimentu je každoroční hodnocení rezistence odrůd nezbytné a bylo by velmi nežádoucí, aby v budoucnu nemohlo pokračovat kvůli nedostatku finančních prostředků.

 

Klíčové informace

– Šlechtění odrůd rezistentních k chorobám nabývá také na významu spolu se současným trendem zajištění hygienické kvality potravin.
– Je třeba zdůraznit, že rezistence odrůdy má mimořádný význam v podmínkách ekologického a integrovaného zemědělství, kde chemická ochrana nemůže být využívána vůbec nebo jenom v omezené míře
.

 

Ing. Jana Chrpová, CSc.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha-Ruzyně

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down