Vznikne u nás superministerstvo?

Dvě strany rodící se vládní koalice počítají se spojením ministerstva zemědělství s dalšími úřady. Předseda zemědělského výboru sněmovny a vyjednávač ODS Jiří Papež potvrdil záměr do konce volebního období spojit MZe s ministerstvy životního prostředí (MŽP) a místního rozvoje. Proti ale zřejmě bude TOP 09.

Věci veřejné (VV) jsou částečně ve shodě s ODS a hovoří o spojení agend ministerstva životního prostředí a MZe. Naproti tomu senátor Bedřich Moldan hodlá jako vyjednávač TOP 09 hájit samostatnost ministerstva životního prostředfí. „Ten, kdo hospodaří, by neměl zároveň kontrolovat,“ řekl Moldan k postoji své strany k tomuto rozporu. Stejný názor má ekologické sdružení Hnutí Duha. „Mezi ministerstvy životního prostředí a zemědělství je evidentní střet zájmů. Samostatné ministerstvo životního prostředí ve vládě hájí naši krajinu a tvoří nezávislou protiváhu agrárnímu resortu, který prosazuje zájmy dřevařů a intenzivního zemědělství. MŽP je má kontrolovat. Jeden úřad nemůže dělat obojí,“ řekl programový ředitel Duhy Vojtěch Kotecký.
Pro sloučení obou úřadů není ani prezident Agrární komory ČR Jan Veleba. „Já osobně nejsem příznivcem sloučení těchto ministerstev, protože by vždy při řízení takového úřadu převážila jedna nebo druhá strana na úkor té druhé, podle toho, zda by byl ministr orientovaný spíše zemědělsky či spíš ekologicky,“ řekl pro týdeník Zemědělec.
Na prvním jednání expertní skupiny počátkem června se měli podle vyjednávače Věcí veřejných Víta Bárty straničtí experti bavit o rozdělení agend mezi jednotlivá ministerstva.
„Jestliže si dáváme cíl slučovat ministerstva, je to i o agendách,“ uvedl Bárta s tím, že by jeho strana případně přivítala pouze sloučení některých roztříštěných kompetencí v jednom úřadu. Před volbami VV plánovaly, že po vzoru Španělska, Kypru a Malty vytvoří ministerstvo zemědělství a životního prostředí. „Agenda zemědělství ani životního prostředí nevymizí. Pouze dojde k efektivnějšímu přeuspořádání a řešení souvisejících problémů na jednom místě. Ušetříme finanční prostředky … a vyjdeme vstříc občanům, kteří si mnohdy musí vyřizovat žádosti na obou ministerstvech zároveň,“ uvedla k tomu již před časem mluvčí VV Petra Hrušová.
Podle Papeže se však sloučení nedá udělat ze dne na den a je to otázka několika měsíců, spíše let. Občanští demokraté si od spojení ministerstev slibují zjednodušení výkonu státní správy, výrazný pokles státních úředníků a z toho plynoucí finanční úspory. Papeže soudí že pohled všech tří stran vznikající vládní koalice na agrární a venkovskou problematiku je podobný. „V oblasti zemědělství a rozvoje venkova žádný zásadní rozpor nevidím. Tam si myslím, že se programová shoda dá nalézt celkem jednoduše,“ uvedl.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *