Z konference o biodiverzitě

Včera skončila v německém Görlitzu mezinárodní konference Biodiverzita bez hranic o spolupráci v oblasti ochrany přírody v někdejším Černém trojúhelníku na trojmezí České republiky, Německa a Polska. Akce se zúčastnil také ministr životního prostředí České republiky Ladislav Miko. Konference se zabývala současným stavem biodiverzity v tomto regionu a přeshraniční spoluprací v oblasti ochrany přírody i postojem Evropské unie k této problematice. Informoval o tom mluvčí Ministerstva životního prostředí ČR Jakub Kašpar.

„Německo, které s myšlenkou uspořádání konference přišlo, ukázalo zásadní pozitivní posun, k němuž v tomto regionu, nazývaném Černý trojúhelník, ve spolupráci s polskou a českou stanou došlo v ochraně biologické rozmanitosti došlo,“ uvedl ministr Ladislav Miko.
Region na trojmezí Česka, Polska a Německa měl dlouho z hlediska ochrany životního prostředí i přírody špatnou pověst. Tamní příroda byla vzhledem k velkému množství emisí silně poškozena, hlavně v lesních porostech hraničních pohoří – Krkonoš, Jizerských, Krušných a Lužických hor.
Konference měla čtyři hlavní tématické oblasti. V rámci první Krajina a udržitelný rozvoj se diskutovalo o přeshraniční spolupráci a strategii na udržitelném využití krajiny. Druhá sekce Přeshraniční druhová ochrana, moderovaná Petrem Rothem, ředitelem odboru mezinárodní ochrany biodiverzity českého Ministerstva životního prostředí, se bude zabývat ochranou a podporou druhů v přeshraničních biotopech. Evropskou soustavu Natura 2000 a programy Evropské unie pro zachování biodiverzity v Evropě řešila třetí sekce. V rámci čtvrté sekce Biodiverzita a globální změny účastníci diskutovali o globálních změnách ekologických podmínek a jejich vlivu na biodiverzitu. Na programu konference byla také exkurze do okolí Lužické Nisy.
Konferenci pořádalo Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s MŽP ČR, MŽP Polska a Evropskou komisí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *