18.05.2000 | 03:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Z vystoupení stínového ministra zemědělství Miloslava Kučery (ODS) v debatě k návrhu zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 18.5.

Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, souhlasím s ministrem zemědělství, že je před námi zákonná norma, která významným způsobem ovlivní naše zemědělství, jeho vývoj a jeho šance na vstup a hlavně - jak říkáme v zemědělství - přežití vstupu do Evropské unie. Je to norma politická. Snaží se především zákonnou cestou prosadit politiku současné vlády a politiku současného ministra zemědělství.
Chtěl bych zde pokud možno stručně zhodnotit předkládanou zákonnou normu ze tří pohledů. Ten první by byl, zda jde o prosazování politiky správné či nesprávné, a dovolím si tento pohled opřít o nestranné instituce, ne o svůj názor. Druhým pohledem bych chtěl polemizovat nad zákonem, zda jde o soulad či nesoulad s legislativou Evropské unie. Třetí pohled, nad kterým bych se zde chtěl zastavit, je pohled, zda jde či nejde o prosazení nečistých zájmů omezené skupiny fyzických osob.
K tomu prvnímu pohledu: V zemědělství máme širokou diskusi na hlavní téma - jakou cestou bychom měli do Evropy vstoupit, jestli cestou transformační nebo cestou stabilizační. Transformační cesta znamená nejprve dokončit transformaci a restrukturalizaci našich zemědělských podniků, a to jak zpracovatelských, tak prvovýrobních, a teprve před vlastním vstupem do Evropské unie zvýšit podpůrné a regulační parametry na úroveň, kterou dneska nebo v době našeho vstupu do Evropské unie bude mít společná zemědělská politika Evropské unie. Opačná cesta je cesta stabilizační. Ta upřednostňuje nejprve zvýšit podpory do zemědělství na evropskou úroveň, zavést regulaci výroby na evropskou úroveň a díky podporám se těšit na to, že efektivita našich podniků se zvýší na úroveň, kterou dosahují farmáři v Evropské unii.
Dovolím si citovat závěry ze studie, kterou vypracovala Světová banka. Jednoznačně podporuje a doporučuje našemu zemědělství, aby šlo cestou transformační, tedy nejprve transformaci a restrukturalizaci našich podniků a teprve před vstupem zvyšovat podpory a regulaci výroby. Pokud se to vyhodnocuje, tak to znamená miliardové úspory pro náš stát, pro naše daňové poplatníky v hodnotách desítek miliard ročně před vstupem do Evropské unie, a druhý závěr - podstatně větší šance našich podniků na přežití otevřené konkurence po vstupu do Evropské unie. To je asi ve stručnosti to nejdůležitější, k čemu Evropská světová banka dospěla a proč nám doporučuje tuto cestu a ne cestu, kterou razí ministr zemědělství a sociální demokracie. Osobně si opravdu myslím, že přes podpory se efektivita podniku nedá zvýšit, ale dá se pouze sanovat v této formě, kterou máme dnes. A jestliže je faktem, že naše produktivita práce měřená přidanou hodnotou se pohybuje na 50 procentech produktivity práce v evropských zemích, je jisté, že musíme nejprve dělat něco s našimi podniky a potom se těšit na podpory z Evropské unie.
Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu zde nabízí pouze zavést cestu stabilizační, tedy tu opačnou, než která nám je Světovou bankou doporučována. Je to cesta velikých slibů o vysokých dotacích - o vysokých dotacích z Evropské unie, o stabilizaci těch nejslabších a nejméně vhodných forem podnikání, přes garanci odbytu, minimální ceny a kvóty. Tato cesta opravdu nevede do trvalého přežití našich zemědělských podniků v evropské konkurenci.
Pokud se budu snažit zhodnotit předkládanou normu z druhého pohledu, to je z pohledu, zda jde či nejde o soulad s legislativou Evropské unie, tak hned v úvodu upozorním na paradox, který je uveden přímo v důvodové zprávě předkladatele. V důvodové zprávě se totiž dočtete, že tato norma je jen částečně kompatibilní s legislativou Evropské unie a že bude nutné přikročit k novelizaci tohoto zákona počátkem roku 2001.
Ano, dámy a pánové, slyšíte dobře. Kdo jste si to nepřečetl, tak předkladatelé sami o sobě tvrdí a prokazují, že tato norma není v souladu s legislativou Evropské unie a že okamžitě po jejím přijetí bude nutné ji přepracovat.
Základní diskuse v této rovině se vede nad tím, jestli kompetence fondu by měly být vedle realizace nástrojů zemědělské politiky také k tomu, že by nástroje zemědělské politiky fond přímo vytvářel. Pokud se nebudu opírat o žádná jiná stanoviska, než o orgány Evropské unie, tak budu citovat nejprve pana Gehmana, který je na Ministerstvu zemědělství jako zástupce Evropské unie, a ten doslova prohlásil, že bychom měli udělat fond zevrubnou administrativní autoritou pro zemědělskou politiku v České republice, ale politickou odpovědnost, to je tvorbu nástrojů politiky, bychom měli nechat plně v rukou vlády ČR a zvláště Ministerstva zemědělství. Jednoznačně tím vyjadřuje, že na fondu by se neměly slučovat tyto dvě pravomoci, to znamená vedle administrace nástrojů zemědělské politiky také její tvorbu.
Jako pomoc zemím, které se přidružují k zemím Evropské unie, byla zpracována - a z Phare zaplacena - studie nezávislou právní firmou v Bruselu, kde je celý detailní návod, jak by obdobné instituce nazývané v Evropě agentury, měly v přidružených zemích vypadat. I zde je jasné, že dnes předkládaná norma je v rozporu s požadavky Evropské unie, protože Evropa jednoznačně požaduje, aby takováto instituce se zabývala pouze administrací nástrojů zemědělské politiky v přidružených zemích. Ministerstvo zemědělství ale postupuje pravým opakem. Snaží se do fondu dát všechny kompetence, které vůbec k nástrojům zemědělské politiky jsou, a osamostatnit toto rozhodování od Parlamentu, od veřejné kontroly, od NKÚ, pouze do pravomoci několika osob.
Veškeré konání by pak bylo mimo kontrolu Parlamentu, mimo kontrolu veřejnosti, reprezentovanou např. přes Nejvyšší kontrolní úřad.
Proč tedy je tato norma v této sněmovně a v tomto čase? Chtěl bych to zhodnotit právě z toho pohledu, jestli jde či nejde o nečisté zájmy několika fyzických osob. Z toho, co jsem vám zde předložil, je jasné, že je to norma velice zrůdná, která vytváří jakýsi mocenský stát v tomto státě, protože fond bude tvořit a spravovat všechny nástroje zemědělské politiky, bude moci selektovat prvovýrobce i zpracovatele a bude samozřejmě zdrojem obrovských možností korupce a osobního obohacování.
Rozumím tomu, proč tuto normu prosazuje pan Fencl a skupina lidí, kteří dnes ovládají Státní fond tržní regulace, ale nerozumím, proč se pod takovou normu dokáže podepsat např. místopředseda vlády pro legislativu, ministr spravedlnosti, ministr financí nebo dokonce předseda vlády. Nerozumím a nedokážu si vysvětlit, proč tuto normu podporují poslanci KDU-ČSL.
Státní zemědělský intervenční fond ovlivní skutečně naše zemědělství na několik let. Vypracoval jsem komplexní pozměňovací návrh, který vycházel z těch doporučení, která za peníze PHARE zpracovala Evropská unie pro přidružené země. De facto jsem se snažil vůbec nic nevymýšlet a jen opsat doporučení Evropské unie. Tristní závěr zemědělského výboru zněl, že je to předloha sice pěkná, ale že předběhla svoji dobu pravděpodobně o dva roky. Já si nemyslím, že toto může být důvod k tomu, abychom pustili normu, jejíž účinky a důsledky jsem vám tady popsal.
Zemědělská veřejnost chce jasná, čitelná a dlouhodobá pravidla pro své podnikání. Pokud si mohla vybrat a mohla se seznámit s oběma normami, vybírala si jasně komplexní pozměňovací návrh, který jsem zpracoval podle požadavků Evropské unie. Bohužel se zdá, že tento návrh bude nepřijatelný ze dvou důvodů. Ten první důvod je, že můj komplexní pozměňovací návrh se zakládá na tvorbě nástrojů zemědělské politiky na základě široké diskuse a širokého konsensu, tak jak je to běžné v Evropské unii. Druhý neméně významný důvod, proč pravděpodobně nemůže být touto sněmovnou přijat, je, že by stál především na veřejné kontrole a neumožňoval by obohacování skupiny osob, které budou dány pravomoci.
Přestože v zemědělském výboru tento komplexní pozměňovací návrh neprošel, jsem připraven jej předložit i zde ve sněmovně. Pokud nebude přijat, pokusím se předložit ještě několik dílčích pozměňovacích návrhů, které řeší ty nejpalčivější problémy, které vládní návrh zákona přináší.
Dámy a pánové, jestli půjdeme cestou ministra Fencla, to znamená cestou nereálných slibů o velkých dotacích, o dotacích z Evropské unie, a cestou zachraňování nejslabších podniků systémem kvót, minimálních cen a státní garance za odbyt, je to cesta směrem od Evropské unie, cesta k plošné likvidaci našich zemědělců po našem vstupu do Evropského společenství.
Je tristní, když ministr zemědělství postupuje proti požadavkům Evropské unie, proti doporučením Světové banky, i proti požadavkům a zájmům našich zemědělců a zpracovatelů.
Žádám vás, abyste se nad danou problematikou ještě jednou zamysleli a poctivě zvážili své hlasování o tom, jakou budoucnost bude mít naše zemědělství. Budete rozhodovat o velice důležitých a v případě kvót dokonce nevratných změnách, které zákon může našemu zemědělství přinést.

Zdroj: Internetová stránka Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down