Začala transformace Pozemkového fondu

Novelu zákona o Pozemkovém fondu České republiky schválila vláda na svém dnešním jednání. Cílem novely, kterou předložil ministr zemědělství Petr Gandalovič, jsou první kroky k transformaci Pozemkového fondu ČR. Informoval o tom mluvčí ministerstva zemědělství Petr Vorlíček.

Konkrétně jde o změnu řízení fondu z kolektivního na individuální, dále pak o rozšíření kompetencí dozorčí rady fondu a o zachování kontrolní funkce Poslanecké sněmovny. Novela také navrhuje vymezení rozsahu nezbytné rezervy státní půdy pro realizaci rozvojových záměrů státu, vyložil Vorlíček. „V rámci první fáze transformace Pozemkového fondu, kterou je změna řízení, a to nahradit princip kolektivního rozhodování principem individuálním, reprezentovaným ředitelem s jasně stanovenými pravomocemi a odpovědností. Zároveň dojde k rozšíření kompetencí dozorčí rady se zachováním kontrolní funkce Poslanecké sněmovny,“ uvedl ministr Gandalovič.
Dalšími úkoly novely jsou podle Vorlíčka přizpůsobení vnitřní organizační struktury Pozemkového fondu a změna počtu jeho zaměstnanců, která bude odpovídat objemu spravovaného majetku. Navrhované změny by měly výrazně přispět k rychlejšímu a průhlednějšímu způsobu řízení Pozemkového fondu ČR a také k úsporám mzdových a cestovních nákladů.
Jak sdlěil Vorlíček, novela rovněž odpovídá na další vládní úkol, kterým je vymezení rozsahu nezbytné rezervy státní půdy pro realizaci rozvojových záměrů státu. Žádný ze stávajících zákonů, ať už se jedná o zákon o prodeji půdy, zákon o půdě či zákon o Pozemkovém fondu, dosud rezervu státní půdy neupravuje,“ říká Petr Gandalovič. „Vymezením rozsahu nezbytné rezervy státní půdy především pro veřejně prospěšné stavby, jakými jsou například suché nádrže sloužící k akumulaci povrchových vod a ochranných protipovodňových staveb, by se měl vyřešit mnohaletý problém, který nastává v zátopových oblastech při povodních a škod z toho plynoucích,“ doplnil.
Vymezením rozsahu nezbytné půdy pro ministerstvo dopravy na dopravní stavby a pro ministerstvo průmyslu a obchodu na průmyslové zóny, se předejde následnému vyvlastňování těchto pozemků, které by při nevymezení nezbytné rezervy státní půdy byly rozprodány.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *