Žádají o prominutí sankcí

Debatu o tom, jakou pokutu bude muset zaplatit Česká republika za přečerpání národní mléčné kvóty, považuje ministr zemědělství Jan Mládek za předčasnou. „V tuto chvíli nevíme, jak velké bude překročení. Zveřejňovaná čísla jsou podle našich odhadů naprosto nesmyslná,“ řekl Mládek minulý týden.

Vyloučil, že by ČR hrozila pokuta až 200 milionů korun, jak uvedly Hospodářské noviny. Za reálnější ministr považuje sankce spíš kolem 40 milionů korun. Podle viceprezidenta Agrární komory ČR (AK) Pavla Novotného může postih dosáhnout 142 až 190 milionů korun, když se rýsuje překročení národního limitu o 15 až 20 milionů litrů. MZe předpokládá přečerpání o deset až dvacet milionů kilogramů. Na dotaz, jestli stát pomůže zemědělcům uhradit pokutu, jak AK požaduje, ministr Mládek odpověděl: „Nevidím pro to důvod. Budeme se snažit, aby se kvóta na příští hospodářský rok zvýšila o restrukturalizační rezervu 55,8 milionu kilogramů mléka. S Evropskou komisí průběžně jednáme o tom, zda plníme podmínky pro její přidělení. Podle našeho názoru plníme, takže by nám měla rezervu přiznat.“
Prezident AK Jan Veleba tvrdí, že mléčná kvóta byla špatně vyjednaná, když se překročí tak záhy po vstupu do EU. Komora proto žádá předsedu vlády o prominutí penále za překročení kvóty v tomto kvótovém roce, který končí 31. března. Od 1. dubna do 31. prosince loňského roku čerpala ČR národní kvótu pro dodávky ze 77,83 procenta, zatímco rok předtím ze 75,04 procenta. V předchozím kvótovém roce Česko naplnilo dodávkovou kvótu, která představuje 2 614 412 tun, na 99,72 procenta. Povolenou kvótu pro přímý prodej mléka ve výši 67 731 tun využívalo Česko od loňského dubna do prosince jen z 2,9 procenta.
Česko zaplatí podle tiskového mluvčího MZe Tomáše Loskota pokutu za absolutní překročené množství, tj. rozdíl mezi skutečným dodaným množstvím mléka od všech producentů a stanoveným vnitrostátním referenčním množstvím mléka. „Nejde v žádném případě pouze o součet překročených množství mléka jednotlivými producenty, kteří převýšili své individuální kvóty,“ doplnil s tím, že sankce za překročení národní kvóty se rozdělí pouze mezi producenty, kteří se na něm budou podílet. Jim se na základě výpočtu, jehož postup určují příslušné právní předpisy, stanoví upravené množství mléka pro vyčíslení sankce. Výši tohoto upraveného množství mléka ovlivní podle Loskota nevyčerpané kvóty jiných chovatelů, úprava na tuk jednotlivých producentů a množství nepřidělené národní rezervy pro dodávky. „Takto upravené množství mléka bude sankcionováno sazbou 30,91 eura na 100 kg, tj. asi devět korun za kilogram. V přepočtu na neupravené množství mléka, tj. absolutní překročení, by to znamenalo sazbu pravděpodobně dvě až čtyři koruny za kilogram absolutně překročeného mléka,“ upřesnil mluvčí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *