Žádat o dotaci na škody po povodni mohou obce ze středních Čech

Středočeské obce mohou do 5. června požádat Středočeský kraj o dotaci z Fondu solidarity EU na zaplacení škod, které způsobila loňská červnová povodeň. Informovala o tom Markéta Vítková z krajského úřadu. Na odstraňování škod po loňské povodni půjde z Evropské unie do středních Čech přes 111 milionů korun.

Výzvu vyhlásil Středočeský kraj ve středu. Žadatelé mohou žádosti podávat od 15. května do 5. června do 14:00 hodin písemně na formuláři prostřednictvím pošty nebo osobně v podatelně krajského úřadu. Žadateli o dotaci mohou být obce, příspěvkové organizace zřízené obcemi, kraj a příspěvkové organizace zřízené krajem.
Z Fondu solidarity bude obcím přiděleno 70 milionů korun a kraji 41 milionů korun. Finanční příspěvek z tohoto fondu je koncipován jako příspěvek veřejným rozpočtům a je použitelný pouze na úhradu prvotních nákladů a na nápravu bezprostředních škod a nouzových operací způsobených povodní z června 2013, uvedl hejtman Josef Řihák. Peníze z fondu mohou být použity pouze na zaplacení nákladů, které nebyly kryty jinými finančními prostředky, jako jsou pojištění, státní rozpočet nebo jiné fondy. Jedná se tedy o zpětné uhrazení nákladů již uskutečněného zdokumentovaného výdaje, uvedla Vítková.
Pokud obce nevyčerpají vymezenou částku, připadne nevyčerpaná část kraji. Podle pravidel fondu totiž musí být celá částka určená pro Středočeský kraj použita. Odeslána na účty žadatelů musí být nejpozději do jednoho roku po obdržení peněz od Evropské komise na účet ministerstva financí.
Fond solidarity EU byl zřízen, aby finančně podpořil členské a přistupující země po závažných přírodních katastrofách. Zřízení fondu bylo odezvou na rozsáhlé povodně ve střední Evropě v létě 2002.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *