Zádná prasata z Porýní-Falcka

V Německu se rozšířil klasický mor prasat do další spolkové země, a to do Porýní- Falcka. Pro naši republiku to znamená, že Státní veterinární správa ČR rozšiřuje již platný zákaz dovozu a tranzitu živých prasat, spermatu, embryí a vaječných buněk, včetně dovozu živočišných produktů pocházejících z prasat (s výjimkou tepelně opracovaných) kromě spolkových zemí Dolní Sasko, Braniborsko ještě na Porýní-Falcko. Ve stejném rozsahu zákaz platí pro dovoz a tranzit černé zvěře a živočišných produktů z ní.

Pokud by pohraniční veterinární kontrola zjistí dovoz nebo tranzit výše zmíněného zboží z uvedených spolkových zemí, místně příslušná okresní veterinární správa nepovolí dovoz, popřípadě tranzit (např. podle § 54, odst. (2) písm. c) veterinárního zákona č. 166/1999 Sb.).
Klasický mor prasat byl u nás naposledy u domácích prasat zjištěn (a zlikvidován) v roce 1997, u divokých prasat, neboli černé zvěře, naposledy na podzim 1999. Od té doby naše republika s klasickým morem prasat problémy nemá. Nicméně toto nebezpečí nepodceňujeme, neboť přestože není člověku nebezpečné, může způsobit v chovech domácích prasat značné ztráty, jak se o tom nyní přesvědčují v Německu a před tím například ve Velké Británii.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *